Dla niektórych przedsiębiorców ryczałt jest opłacalną formą opodatkowania. Charakteryzuje się niskimi stawkami podatku, a także prostą ewidencją. Kto może z niego skorzystać i dla kogo jest opłacalny? kiedy oplaca sie przejsc na ryczalt

Formy opodatkowania w Polsce

W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje rozliczeń podatkowych: 
 • zasady ogólne (skala podatkowa i podatek liniowy), inaczej podatek od zysków, czyli dochodu
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek od przychodów, bez możliwości odliczania kosztów. Stawka ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. W 2023 roku wynosi od 2% do 17%. 
Jest jeszcze karta podatkowa, ale obecnie trwa proces jej wygaszania. 

Ryczałt ewidencjonowany – czy jest opłacalny dla przedsiębiorcy?

Ryczałt zalecany jest głównie przedsiębiorcom, którzy ponoszą niskie koszty, ponieważ podatek płacony jest od przychodu, a koszty w ogóle nie są brane pod uwagę. Przy dużych kosztach bardziej opłacalny wydaje się być podatek liniowy. 

Drugim ważnym czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę przy rozważaniu opłacalności ryczałtu jest stawka podatku, która musi być właściwie dopasowana do prowadzonej przez podatnika działalności. Jeżeli przedsiębiorca świadczy różne rodzaje usług, to dla każdej działalności musi dopasować odpowiednią, odrębną stawkę, jak np.: usługi edukacyjne – 8,5% oraz usługi w zakresie pomocy społecznej świadczone w ramach wolnych zawodów – 15%. 

Składka zdrowotna na ryczałcie

Obecnie od przychodów można odliczyć 50% zapłaconej składki zdrowotnej. Przy ryczałcie nie obowiązuje jedna stawka zdrowotna. Jej wysokość uzależniona jest od osiągniętego przychodu i w 2023 roku kształtuje się następująco: 
 • do 60 000 zł przychodu – 376,16 zł/miesiąc
 • od 60 000 zł do 100 000 zł przychodu – 626,93 zł/miesiąc 
 • ponad 300 000 zł przychodu –  1 128,48 zł/miesiąc. 

Ryczałt – kto może z niego skorzystać?

Ryczałt przeznaczony jest dla osób samozatrudnionych, pracujących dla jednego lub kilku pracodawców, dla których ryczałt może być korzystną formą opodatkowania ze względu na niskie koszty jakie ponosi.

Z ryczałtu wykluczone są między innymi:
 • osoby zatrudnione na etat, umowę zlecenia, umowę o dzieło
 • aptekarze
 • osoby zajmujące się sprzedażą dewiz (kantory)
 • osoby handlujące częściami i akcesoriami do samochodów osobowych
 • osoby samozatrudnione świadczące usługi na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy
 • osoby prowadzące gorzelnie.
Przedsiębiorca może wybrać ryczałt na dany rok podatkowy. W kolejnym roku może zmienić go na inną formę opodatkowania bardziej dla niego korzystną.

Ostatnia aktualizacja: 2023-04-29
Data publikacji: 2022-02-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU