Faktura jest tym dokumentem, który pozwala rozliczyć wydatki firmowe. Faktury mogą wystawiać nie tylko czynni podatnicy VAT, ale również zwolnieni. Co w sytuacji kiedy nievatowiec wystawi fakturę dla vatowca? faktura od nievatowca dla vatowca

Przepisy, a bycie vatowcem lub nievatowcem

W Polsce nie każdy przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT. Przedsiębiorcy poza niektórymi wyjątkami mają możliwość wyboru czy chcą być czynnym podatnikiem VAT, czy też nie. Przedsiębiorca ma prawo nie płacić podatku VAT jeżeli roczny przychód jego firmy nie przekracza kwoty 200 000 zł. 

Zwolnienie z podatku VAT – kiedy jest opłacalne?

W niektórych sytuacjach nie bycie podatnikiem VAT jest bardziej opłacalne dla przedsiębiorcy niż bycie nim. Są to między innymi sytuacje kiedy:
 • klientom nie zależy na otrzymaniu faktury VAT i zapłacie podatku, ponieważ nie mają możliwości odliczenia go
 • firma prowadzona jest na małą skalę, a przedsiębiorca rozlicza się w formie ryczałtu
 • przedsiębiorca chce ograniczyć formalności i koszty związane z prowadzeniem księgowości.
Przedsiębiorca, który nie jest płatnikiem podatku VAT nie ma prawa do odliczania poniesionych wydatków od podatku, co przekłada się na droższe zakupy. Minusem bycia nievatowcem jest fakt, że dużo firm chce otrzymać fakturę za zakupione towary/usługi i jeżeli nie ma możliwości odliczenia podatku, to rezygnuje ze współpracy z danym przedsiębiorcą. Do odwrotnej sytuacji dochodzi wtedy kiedy duża firma podejmuje współpracę z małym przedsiębiorcą zwolnionym z VAT i nie zależy jej na odliczaniu podatku od towarów i usług. 

Czy nievatowiec może wystawić fakturę dla vatowca?

Przedsiębiorca, który nie jest czynnym podatnikiem VAT posiada także możliwość wystawienia faktury. Jednak będzie to dokument nieposiadający stawki i kwoty podatku VAT. W zamian znajdzie się na nim informacja, że firma nie jest płatnikiem VAT. Czy wystawienie faktury przez nievatowca dla vatowca jest możliwe?
Zgodnie z art. 106b ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca zwolniony z VAT ma obowiązek wystawienia faktury dla nabywcy towaru lub usługi o ile zgłosił on żądanie wystawienia dokumentu w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym został mu dostarczony towar lub została wykonana usługa, bądź sprzedawca otrzymał całość lub część zapłaty. 

Jakie dane powinna zawierać faktura?

Faktura wystawiona przez nievatowca dla vatowca powinna zawierać następujące informacje:
 • datę wystawienia faktury
 • numer faktury, który będzie ją identyfikował
 • informacje o stronach transakcji (nazwa firmy, imię i nazwisko lub adres, numer NIP)
 • nazwę towaru lub usługi
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • kwotę należności ogółem.
Dodatkową informacją, która powinna pojawić się na fakturze jest wskazanie podstawy prawnej upoważniającej sprzedawcę do zwolnienia z podatku VAT, jak:
 • przepis ustawy lub aktu wydanego na podstawie ustawy, na którego podstawie wystawca faktury stosuje zwolnienie z podatku VAT. Przeważnie jest to art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie, którego z podatku zwolniona jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym, kwoty 200 000 zł
 • przepis Dyrektywy 2006/112/WE zwalniający z podatku daną dostawę towarów lub świadczenie usług
 • każda inna podstawa prawna jednoznacznie wskazująca na to, że dostawa towarów lub firma świadcząca usługi korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. 

Rozliczanie faktur od nievatowca dla vatowca

Przeważnie przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, którzy robią zakupy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej odliczają podatek VAT na podstawie faktury. W przypadku kiedy otrzymają fakturę od podatnika zwolnionego z VAT, to nie ma na niej ani stawki, ani kwoty VAT, dlatego przedsiębiorca nie może ująć jej w rejestrze zakupów VAT i odliczyć podatku. Może ją jedynie zaksięgować oraz odliczyć koszt w KPiR. 

Podsumowanie

Przedsiębiorca zanim skorzysta ze zwolnienia z VAT powinien dobrze zastanowić się nad wyborem, czy bycie podatnikiem zwolnionym będzie dla niego opłacalne, czy też nie. Wystawienie faktury, z której nabywca nie odliczy podatku może wiązać się z brakiem klientów, którzy nie będą chcieli ponosić wyższych kosztów związanych z zakupem towarów lub świadczeniem usług. Na rezygnację z bycia vatowcem mogą pozwolić sobie przedsiębiorcy, których klientami w przeważającej ilości są także nievatowcy.


Data publikacji: 2021-09-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU