Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, co wiąże się z koniecznością jej zakupu i poniesienia kosztów. Przedsiębiorcy, zarówno vatowcy, jak i nievatowcy mogą ubiegać się o ulgę na zakup kasy fiskalnej. ulga na zakup kasy fiskalnej przez nievatowca

Ulga na kasę fiskalną

Zakup kasy fiskalnej, to dla przedsiębiorcy dodatkowy wydatek i to całkiem spory, dlatego ustawodawca zdecydował się pomóc chociaż w części zrekompensować przedsiębiorcom koszt zakupu i wprowadził możliwość odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej. Obecnie wynosi ona 90% ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Do 30 kwietnia 2019 roku z ulgi mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Obecnie tylko określona grupa podatników po spełnieniu pewnych warunków. 

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Kasę fiskalną muszą posiadać zarówno czynni podatnicy VAT, jak i zwolnieni. Obydwie grupy mają prawo odliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej o ile jest to zgodne z przepisami zawartymi w ustawie o podatku VAT. Kwestia ta została poruszona również w objaśnieniach Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2019 roku.

O zwrot na zakup kasy fiskalnej online mogą ubiegać się przedsiębiorcy:
  • u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży w obowiązującym terminie
  • u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, ale którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji, a do tej pory nie używali kas fiskalnych
  • u których powstał obowiązek z mocy ustawy wymiany starej kasy na nową kasę online.

Zakup kasy przez nievatowca – zwrot ulgi na zakup

Przedsiębiorca zwolniony z podatku VAT, który zainteresowany jest otrzymaniem ulgi na zakup kasy fiskalnej powinien złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o jej przyznanie. Do wniosku musi dołączyć:
  • kopię faktury zakupu kasy online
  • kopię dowodu zapłaty całej kwoty jaka wynika z faktury
  • kopię raportu dobowego potwierdzającego rozpoczęcie pracy na kasie online
  • dodatkowo przedsiębiorcy świadczący usługi przewozu osób taksówkami muszą dostarczyć: kopię świadectwa legalizacji ponownej taksometru.
Wniosek może być złożony najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kasy rejestrującej online. Wniosek może mieć różną formę, ale powinien zawierać potrzebne dane, takie jak między innymi: dane identyfikujące przedsiębiorcę oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przelana kwota zwrotu.

Jak wykazać ulgę na zakup kasy rejestrującej w pliku JPK-V7 w programie FakturaXL?

Kwotę wydatkowaną na zakup kas rejestrujących, przysługującą do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym wykazuje się w części deklaracyjnej pliku JPK-V7 w sekcji E, pole 52.
kwota do zwrotu za zakup kasy fisklanej w jpk-v7 W programie FakturaXL należy w zakładce Raporty wygenerować plik JPK-V7 i uzupełnić pole 52.


Data publikacji: 2022-06-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU