W Polsce kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Samo osiągnięcie wieku i pobieranie świadczenia nie oznacza, że osoba musi rezygnować z pracy zawodowej. Będąc na emeryturze można nadal prowadzić działalność gospodarczą i nie utracić prawa do pobierania emerytury. zakladanie firmy emerytura

Rejestracja działalności i obowiązek podatkowy

Jednoosobową działalność gospodarczą zakładamy składając wniosek o wpis do CEIDG. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie do ZUS jako płatnika składek (druk ZUS ZFA) oraz zgłoszenie własnej osoby do ubezpieczeń (druk ZUS ZUA) o ile emeryt wybierze dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przy wyborze samego obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązuje druk ZUS ZZA
Dochody z działalności gospodarczej i z tytułu emerytury należy rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-36. Przy wyborze podatku liniowego jako formy opodatkowania przychody należy rozliczyć oddzielnie na formularzu PIT-36L.

Składki na ZUS – dobrowolne i obowiązkowe

Przekroczenie wieku emerytalnego oznacza zwolnienie z opłacania większości składek ubezpieczenia społecznego. Jedyną obowiązkową składką jest ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą do jego wyliczenia jest zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy. W 2020 r. jest to: 362,34 zł. 
W przypadku kiedy świadczenie emerytalne brutto jest niższe od miesięcznej kwoty minimalnego wynagrodzenia, a wysokość dodatkowych przychodów z działalności nie przekracza miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub formę opodatkowania stanowi karta podatkowa, to emeryt może być zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 
Przedsiębiorca będący na emeryturze nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu i tym samym nie opłaca również składki chorobowej.

Ile można dorobić na emeryturze?

Emeryta, który prowadzi działalność gospodarczą nie dotyczą limity osiąganego przychodu. Może dorabiać w dowolnej wysokości bez ograniczeń. Świadczenie nie zostanie zmniejszone. Podobną zasadę stosuje się do emerytów uzyskujących przychody z umowy o dzieło lub agencyjnej.

Limitem dorabiania objęte są osoby, które przeszły na tzw. wcześniejszą emeryturę i nie powinny jednocześnie zarabiać na podstawie dwóch tytułów (wcześniejsza emerytura i działalność gospodarcza). Osoby na wcześniejszej emeryturze mogą osiągać dochody do określonej wysokości. Po jego przekroczeniu będą musiały zmniejszyć lub zawiesić pobieranie emerytury. 
  • jeżeli dochód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia, to wtedy emerytura ulega odpowiedniemu zmniejszeniu
  • przy przekroczeniu 130% przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia emerytura będzie musiała być zawieszona (w ogóle nie przysługuje).


Data publikacji: 2020-06-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
jacek
20 Lipiec 2023

Jestem emerytowanym policjantem, na emeryturę przeszedłem p[o 17 latach pracy, ile mogę dorobić prowadząc jednoosobowa działalność gospodarczą, aby nie zmniejszono mi emerytury? Kwota emerytury 3333,61 zł.

Andrzej Brodecki
18 Sierpień 2021

Kiedy osoba w wieku emerytalnym może założyć firmę i płacić jedynie składki zdrowotne: kiedy przekroczy wiek emerytalny czy po uzyskaniu decyzji z ZUS o przyznaniu emerytury?