Podatnicy zwolnieni z VAT wystawiają faktury bez podatku. Do tej pory sprzedaż dokumentowali za pomocą rachunków. Obecnie przedsiębiorca posiada wybór. Może dokumentować sprzedaż rachunkiem lub fakturą. faktura za usluge bez vat

Podatnik zwolniony z VAT, a wystawianie faktur (art. 106b ust. 3 ustawy o VAT)

Przedsiębiorca zwolniony z VAT, zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT nie musi wystawiać faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną z podatku. Od tej zasady jest wyjątek wskazany w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, który mówi, że:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawić fakturę na żądanie nabywcy, jeżeli dokona on zgłoszenia w terminie przewidzianym ustawą. 

Dane jakie powinna zawierać faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT?

Podatnik zwolniony z podatku VAT ze względu na limit obrotów do 200 000 zł może wystawić fakturę zawierającą następujące dane: 
 • data wystawienia
 • kolejny numer zachowujący ciągłość numeracji
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów/usług i ich adresy
 • nazwa lub rodzaj towaru/usługi
 • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa towaru/usługi
 • kwota należności ogółem.
Podatnik zwolniony z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT może wystawić fakturę zawierającą wymienione poniżej elementy:
 • data wystawienia
 • kolejny numer
 • nazwa podatnika i nabywcy oraz ich adresy
 • rodzaj towaru/usługi
 • ilość i miara towarów/usług
 • cena jednostkowa
 • kwota należności ogółem
 • przepis pozwalający podatnikowi skorzystać ze zwolnienia od zapłaty podatku.
W przypadku świadczenia usług zwolnionych z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37 – 41 ustawy o VAT (chodzi między innymi o usługi ubezpieczeniowe, a także usługi dotyczące udzielania kredytów) faktura powinna zawierać następujące dane:
 • data wystawienia
 • kolejny numer
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy
 • nazwa usługi
 • kwota, której dotyczy faktura.
Taka faktura nie musi zawierać podstawy prawnej dotyczącej zwolnienia.


Data publikacji: 2021-10-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU