Nie wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek zapłaty podatku VAT. Niektórzy zwolnieni są z niego i mogą wystawiać faktury bez VAT. Są to tzw. nievatowcy. Aby nim zostać muszą być spełnione kryteria określone prawem. Czy faktura wystawiona przez nievatowca różni się od tej z wykazaną stawką VAT? program do faktur dla nievatowców

Podmioty uprawnione do wystawiania faktur bez VAT

Faktury bez VAT mogą być wystawiane w przypadku kiedy następuje:
Podmiotowe zwolnienie z VAT 
w oparciu o art. 113 ustawy o VAT mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody ze sprzedaży nie przekraczające kwoty 200 000 zł netto. Podany limit obowiązuje od 2017 roku. Zwolnienie podmiotowe obejmuje również przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli działalność i nie posiadają danych sprzedażowych za poprzedni rok podatkowy. W ich przypadku wylicza się limit proporcjonalny. 
Przedmiotowe zwolnienie z VAT
zależy od przedmiotu działalności. Niektóre towary oraz usługi nie podlegają zapłacie podatku VAT. Zostały one określone w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT oraz w art. 82 ust. 3 ustawy o VAT.

Dane jakie powinny znaleźć się na fakturze bez VAT

 • data wystawienia faktury
 • kolejny numer zgodny z przyjętą numeracją
 • dane sprzedawcy oraz nabywcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy)
 • adres sprzedawcy i nabywcy
 • nazwa towaru lub usługi
 • jednostka miary
 • liczba towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa towaru lub usługi
 • kwota należności ogółem
 • podstawa prawna zwolnienia podatnika z VAT (jeśli jest zwolnienie przedmiotowe).
Obowiązkiem nievatowca jest umieszczenie na fakturze adnotacji o podstawie zwolnienia z opłacania podatku VAT:
 • art. 43 ust. 1 ustawy o VAT – zwolnienie z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności
 • art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT – zwolnienie z VAT ze względu na limit obrotów 200 000 zł za cały rok podatkowy
 • art. 82 ust. 3 ustawy o VAT – zwolnienie z VAT na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów
 • inna podstawa prawna wskazująca na korzystanie ze zwolnienia. 
Przedsiębiorca, który korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT nie ma obowiązku umieszczania na fakturze podstawy zwolnienia. Może to zrobić dobrowolnie. 

Dane, które powinny znaleźć się na fakturze ze stawką „zw” reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. oraz art. 106e pkt 1 ustawy o VAT.

Nowy sposób fakturowania

ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym. Chcąc uniemożliwić przedsiębiorcom wyłudzenia podatku VAT, ustawodawca wprowadził obowiązek ewidencjonowania wszystkich transakcji w programie do fakturowania. Wystawienie elektronicznego dokumentu sprzedaży w programie do faktur automatycznie generuje plik JPK w oparciu o wprowadzone do systemu dokumenty.

Faktura elektroniczna powinna zawierać takie same dane co tradycyjna faktura sprzedażowa. Nie ma konieczności umieszczania na niej podpisu. Oprogramowanie do fakturowania powinno umożliwiać szybkie wprowadzanie takich danych, jak np.:
 • termin uregulowania należności
 • data dostarczenia towaru lub wykonania usługi
 • stawka i kwota podatku VAT
 • waluta
 • kwoty rabatów i upustów o ile takie występują
 • oraz inne podstawowe dane identyfikujące sprzedawcę i nabywcę, towar lub usługę, określające kwotę netto i brutto.
Warto też w treści faktury zamieścić informację o sposobie zapłaty za zamówienie (płatność przelewem lub płatność gotówką). Na dokumencie jest też miejsce na ewentualne uwagi, które sprzedający chciałby przekazać nabywcy.

Termin na wystawienie faktury bez VAT

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury bez VAT w terminie nie późniejszym niż 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu dokonania sprzedaży towaru lub wykonania usługi.

Program do faktur dla każdej firmy

Od 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy niezależnie od wielkości firmy mają obowiązek prowadzenia ewidencji transakcji w formie pliku JPK. Jest to pierwszy krok do eliminacji z obrotu faktur papierowych. Obowiązek ten dotyczy również nievatowców, którzy od 1 lipca 2018 r. muszą sporządzać pliki JPK. Jednak nie muszą wysyłać raportów co miesiąc.

Program do faktur - Faktura XL

Jaki powinien być dobry program do fakturowania?

Przede wszystkim powinien być funkcjonalny. Taki, który oprócz wystawiania faktur będzie posiadał inne przydatne funkcjonalności, jak np.: zarządzanie magazynem, generowanie deklaracji i plików JPK do urzędów, ewidencjonowanie kosztów firmy. Dobrym pomysłem jest wyposażenie w moduł windykacji online, dzięki któremu odzyskanie zaległych należności jest o wiele łatwiejsze. 
System powinien być jak najbardziej intuicyjny nie wymagający wpisywania wszystkich danych kontrahenta. Wystarczy, że zostanie podany NIP, a pozostałe informacje o nabywcy wyświetlą się same. Dzięki takiej funkcji można oszczędzić czas.
Przykładem takiego programu do faktur, który zawiera wszystkie te funkcjonalności jest program Faktura XL.

Korzyści wynikające ze stosowania programu do fakturowania

 • automatyczne wyliczenia (program pozwala uniknąć między innymi pomyłek w zakresie dotyczącym prawidłowości w obliczeniach. Wszystkie kwoty VAT oraz ceny brutto zostają wyliczone automatycznie. Podatnik musi jedynie wpisać kwotę netto za towar oraz ilość i stawkę podatku)
 • możliwość wystawiania faktur w obcej walucie
 • możliwość tłumaczenia treści faktur na inny język
 • możliwość zastosowania własnego, unikalnego formatu faktury z logo firmy
 • możliwość dołączenia dowolnego pliku, jak np.: oferta handlowa, czy paragon lub rachunek.


Data publikacji: 2020-08-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Anonim
25 Wrzesień 2020

Nie ma obowiązku wystawiania faktur w formie elektronicznej przez nievatowca, dopuszcza się faktury papierowe. Patrz dyrektywa w dokumentach UE.