Od maja 2014 roku przedsiębiorca będący nievatowcem, czyli zwolniony z zapłaty podatku VAT posiada pełną możliwość wystawiania faktur sprzedaży. Dzięki temu może dokumentować sprzedaż dokonaną na rzecz innych firm. faktura VAT nievatowca

Faktura od nievatowca – podstawowe informacje

Zasady dotyczące wystawiania faktur przez przedsiębiorcę niebędącego vatowcem regulują przepisy ustawy o VAT. Zgodnie z art. 106b ust. 3 podatnik zwolniony z VAT, w niektórych sytuacjach ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną. Obowiązek wystawienia faktury VAT dotyczy sprzedaży na rzecz firm, a także na żądanie nabywcy. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych może być dokumentowana również za pomocą rachunku. Zwolnienie z podatku VAT jest:
 • podmiotowe – zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwolnienie podmiotowe obejmuje zwolnienie od podatku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (wartość sprzedaży nie obejmuje kwoty podatku)
 • przedmiotowe – dotyczy sprzedaży zwolnionej ustawowo z podatku VAT towarów i usług określonych w art. 43 ustawy o VAT oraz w art. 82 ust. 3 ustawy o VAT. Są to między innymi usługi z zakresu opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, pielęgniarki i położne, psychologów, jak również usługi edukacyjne oraz niektóre usługi finansowe.

Elementy jakie powinna zawierać faktura VAT wystawiona przez nievatowca

Na fakturze powinny znaleźć się informacje, które mogą różnić się w zależności od podstawy zwolnienia, z której korzysta osoba wystawiająca dokument oraz od rodzaju produktów i usług będących przedmiotem sprzedaży. 

Dane jakie powinny znaleźć się na fakturze wystawionej przez nievatowca na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37 – 41 (usługi finansowe), to:
 
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy towarów lub usług
 • nazwa usługi
 • kwota, której dotyczy faktura.
W przypadku pozostałych towarów i usług zwolnionych z VAT, na fakturze wystawionej przez nievatowca powinny znaleźć się wszystkie inne informacje, które umieszcza się na tradycyjnej fakturze VAT (bez informacji o naliczonym podatku VAT) takie jak między innymi:
 • data wystawienia
 • kolejny numer
 • nazwa towaru/usługi
 • miara i ilość
 • cena jednostkowa
 • kwota należności ogółem.
Obowiązkowo na fakturze nievatowca powinien być wskazany przepis ustawy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej lub innej podstawy prawnej na podstawie, której podatnik korzysta ze zwolnienia. Nie umieszczenie takiej adnotacji traktowane jest jako błąd, chyba że podatnik korzysta ze zwolnienia podmiotowego.

W przypadku kiedy nievatowiec (na podstawie zwolnienia podmiotowego) wystawia fakturę dla podatnika VAT, to obowiązkowymi informacjami jakie muszą znajdować się na fakturze, jest: data wystawienia dokumentu, kolejny numer, imiona i nazwiska podatnika oraz nabywcy z ich adresami, miara i ilość towaru/usługi lub zakres wykonanych usług, cena jednostkowa, kwota należności ogółem.


Data publikacji: 2020-12-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU