Jedną z metod rozliczania faktur jest metoda kasowa. Mogą ją stosować firmy mające status małego podatnika, u których roczny limit sprzedaży nie przekracza kwoty 2 000 000 euro. W jaki sposób można rozliczać faktury za pomocą metody kasowej? faktura wystawiona metoda kasowa jak rozliczyc

Czym jest metoda kasowa?

Metoda kasowa jest jedną z form rozliczania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Często nazywana jest metodą uproszczoną. Zastosowanie metody kasowej do rozliczania faktur VAT powoduje, że obowiązek podatkowy powstaje dopiero w chwili w jakiej miała miejsce zapłata, czyli przedsiębiorca może rozliczyć podatek VAT w momencie otrzymania płatności od kontrahenta. Dzięki temu może uniknąć problemów z płynnością finansową. Metoda przeznaczona jest do stosowania przez czynnych podatników VAT będących małymi podatnikami. Dodatkowo od momentu dokonania transakcji nie może upłynąć 180 dni. Przedsiębiorca, który korzysta z metody kasowej powinien obowiązkowo umieścić na fakturze sprzedaży adnotację „metoda kasowa”. 

Metoda kasowa, a data poniesienia kosztu

Przy metodzie kasowej za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia dokumentu. Jednak nie wszystkie wydatki mogą zostać rozliczone za pomocą tej metody. W ten sposób nie mogą być wyliczane zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS oraz wypłacone wynagrodzenia, które powinny zostać zaksięgowane w dacie faktycznej zapłaty. 

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca wykupił ubezpieczenie za okres od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku. W jaki sposób przedsiębiorca powinien rozliczyć wykupione ubezpieczenie? 

Odpowiedź:
W tym przypadku przedsiębiorca powinien wartość całej polisy ująć jednorazowo w dacie jej wystawienia. 

Metoda kasowa - zakup

Podatek VAT jaki wynika z zakupu towarów lub usług może zostać odliczony dopiero po zapłaceniu faktur. Częściowe opłacenie należności daje prawo tylko do częściowego odliczenia podatku. 

Metoda kasowa – rozliczanie VAT

Metoda kasowa w podatku VAT nie oznacza tego samego co metoda kasowa w podatku dochodowym. Stosując metodę kasową w VAT, podatek należny rozliczany jest w momencie otrzymania płatności od klienta. Podatnik nie ma więc obowiązku ujmowania go w pliku JPK_V7, a także w rejestrze VAT przed datą uzyskania należności. 

Metoda kasowa – wyjątek

Przy rozliczaniu VAT za pomocą metody kasowej występuje pewien wyjątek. VAT należny należy wykazać w terminie nie późniejszym niż 180 dni licząc od dnia wykonania usługi lub wydania towaru, jeżeli łącznie zostały spełnione poniższe warunki:
  • transakcja została dokonana na rzecz osób prywatnych lub firm niebędących czynnymi podatnikami VAT
  • minęło 180 dni licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, a sprzedawca nie otrzymał zapłaty. 
VAT rozliczany za pomocą metody kasowej nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli stosowany jest w relacji pomiędzy dwoma firmami i pod warunkiem, że klient jest czynnym podatnikiem VAT. Ograniczenie 180 dni nie ma zastosowania w tego rodzaju sprzedaży. 

Metoda kasowa – ujęcie w pliku JPK_V7

W rejestrach VAT oraz w pliku JPK_V7 wykazuje się faktury VAT za okres dokonania lub otrzymania zapłaty. Uregulowanie tylko części kwoty należności pozwala na ujęcie w deklaracji wyłącznie rzeczywiście opłaconej części. Pozostałą wartość można wykazać jedynie po jej uregulowaniu. W ten sposób jedna faktura może być ujęta częściowo na kilku deklaracjach pliku JPK_V7.

Podsumowanie - metoda kasowa, komu opłaca się ją stosować?

Metoda kasowa korzystna jest głównie dla przedsiębiorców wystawiających faktury z długimi terminami płatności, a także dla nowych firm w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie dokładnie określić terminu wpływu należności bądź wtedy, kiedy spodziewa się opóźnień wpłat.


Data publikacji: 2023-05-04, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU