Część przedsiębiorców posiadających status małego podatnika wybiera metodę kasową jako formę rozliczania faktur. Metoda uproszczona pozwala na ujęcie kosztów w dacie ich poniesienia. Jak należy prawidłowo rozliczyć fakturę za pomocą metody kasowej? Rozliczanie faktury metodą kasową

Data poniesienia kosztu

przy zastosowaniu metody kasowej oznacza datę wystawienia faktury

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca kupił polisę ubezpieczeniową obejmującą okres 1 roku trwający od kwietna 2019 roku do marca 2020 roku. Są to 2 lata podatkowe. Jak należy zaksięgować koszt?
Odpowiedź:
Wartość polisy powinna być ujęta jednorazowo w dacie jej wystawienia. 

Metoda uproszczona nie dotyczy wszystkich wydatków. Wyjątkiem są zaliczki na podatek dochodowy, wypłacane wynagrodzenia i składki ZUS. Ten rodzaj wydatków księguje się w dacie ich rzeczywistej zapłaty.

Metoda kasowa – VAT

Przy zastosowaniu metody kasowej, VAT należny rozlicza się w okresie jaki przypada na datę otrzymania płatności od klienta. Nie ma więc obowiązku ujmowania go w deklaracji VAT, JPK_VAT oraz w rejestrach VAT przed upływem tego terminu. Taka sama reguła obowiązuje w przypadku faktur zakupowych.

Metoda kasowa - wyjątek

Obowiązek podatkowy wiąże się z dokonaniem zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy VAT należy rozliczyć niezależnie od zapłaty. Aby tak było muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:
  • transakcja dotyczy osób prywatnych lub firm niebędących czynnymi podatnikami VAT
  • minął termin 180 dni liczony od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Metoda kasowa – zakup

Podatek VAT naliczony od zakupu towarów lub usług może zostać odliczony dopiero w momencie dokonania zapłaty za fakturę. Zapłata w części oznacza prawo do odliczenia podatku od opłaconej części.

Metoda kasowa - deklaracja VAT 

Faktury sprzedaży i zakupu należy wykazać w deklaracji VAT-7 i JPK_VAT oraz w rejestrach VAT za okres dokonania lub otrzymania zapłaty. Uregulowanie części zapłaty pozwala wykazać w deklaracjach i rejestrze tylko rzeczywiście opłaconą część. Pozostałą wartość należy ująć po uregulowaniu płatności.

Metoda kasowa – dla kogo jest korzystna?

Wystawianie faktur metodą kasową polecane jest przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy wystawiają faktury z długim terminem płatności. Opłaca się też nowym firmom, które na początku działalności nie są w stanie określić terminów wpływu należności oraz tym, które przypuszczają, że kontrahent zapłaci za transakcję z opóźnieniem.

Metoda kasowa – wady

  • konieczność śledzenia terminów zapłaty przez klienta
  • monitorowanie wpłat należności (która faktura została zapłacona, a która nie)
  • wielokrotne rozliczanie faktur w przypadku kiedy klient od razu nie zapłaci całości.


Data publikacji: 2020-08-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU