Fundacja rodzinna istnieje od 22 maja 2023 roku, co daje przedsiębiorcom dodatkowe, nieznane do tej pory możliwości. Majątek przedsiębiorstwa zostanie zachowany, co z kolei ułatwi rozwój firmy oraz zapewni środki na kolejne inwestycje. Warto zaznaczyć, że członkowie rodziny fundatora nie mają obowiązku angażowania się w prowadzenie działalności gospodarczej, a mimo wszystko zarabiają. W tym miejscu trzeba podkreślić, że zarówno założenie, jak i przekazanie majątku nie będzie wymagało uregulowania podatku. fundacja rodzinna zalety wady

Fundacja rodzinna – podstawowe informacje

Fundator po założeniu fundacji rodzinnej sam wyznacza zasady zarządzania nią, zadecyduje także o sposobie funkcjonowania i celu jej założenia. To jeden z najlepszych sposobów zagwarantowania środków do życia zarówno dla rodziny przedsiębiorcy, jak i innych beneficjentów fundacji rodzinnej.

Fundacja rodzinna – zalety

Wśród zalet trzeba wymienić przede wszystkim korzyści zbliżone do estońskiego CIT. Jest to uzależnione brakiem obowiązku regulowania podatku dochodowego od osób prawnych. Przy czym podatek jest regulowany, gdy zajdzie potrzeba wypłacenia zgromadzonego kapitału. Jeżeli beneficjenci to najbliższe osoby dla przedsiębiorcy, podatek w wysokości 15% trzeba uregulować tylko jeden raz. Trzeba też zaznaczyć, że aktywa przekazane fundacji, a następnie beneficjentom nie są już opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

Fundacja rodzinna – wady

Fundacja rodzinna ma także wady. Należy mieć świadomość, że nie jest to narzędzie do swobodnego prowadzenia firmy, gdyż ma ograniczony zakres. Wyjątkiem jest tutaj zakup nieruchomości (a następnie, chociażby wynajem) oraz nabycie udziałów i akcji w innych podmiotach, co wiąże się z uzyskiwaniem dywidendy.

Zabronione jest prowadzenie działalności operacyjnej, do której zaliczamy na przykład działalność usługową. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność niezgodną z zakresem wyznaczonym przez ustawodawcę, musi liczyć się z przykrymi konsekwencjami, a mianowicie wysokim opodatkowaniem. Fundacja rodzinna nie jest też wolna od kosztów. Trzeba je ponieść na początku oraz w trakcie prowadzenia działalności. Mowa o opłatach rejestracyjnych, kosztach prawników, audytorów i księgowych.


Data publikacji: 2023-05-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU