Estoński CIT jest formą opodatkowania dostępną dla spółek kapitałowych. Pomimo, że od jego wprowadzenia minęło już trochę czatu, to jednak cały czas wzbudza wśród podatników wiele emocji. Cały czas pojawiają się wątpliwości i pytania z nim związane. Zarówno samych przedsiębiorców, jak i księgowych interesują korzyści i zagrożenia jakie są z nim związane. estonski cit kiedy oplacalny

Estoński CIT – brak zapłaty bieżącego podatku

Główną korzyścią wynikającą z CIT estońskiego jest możliwość odroczenia, a czasem nawet i uniknięcie zapłaty podatku. Co do zasady podatek, jako ryczałt od dochodów spółki płacony jest dopiero w momencie wypłaty zysku, przeważnie w formie dywidendy. Jeżeli dywidenda nie zostaje wypłacona, to nie występuje konieczność zapłaty bieżących zaliczek na podatek dochodowy. 

Tradycyjna, efektywna stawka podatku

CIT estoński jest dla przedsiębiorców atrakcyjną formą opodatkowania. U małego podatnika oszczędności mogą wynieść nawet 6%, a u dużego prawie 10% w porównaniu z tradycyjną, efektywną stawką podatku. 

Różnice wykazane na efektywnej stopie podatku

Tytuł zobowiązania Tradycyjne opodatkowanie CIT estoński
Mały podatnik Duży podatnik Mały podatnik Duży podatnik
CIT 9% 19% 10% 20%
Podatek PIT od dywidendy 19% 19% 10% 5%
Łączna efektywna stopa podatku 26,29% 34,39% 20% 25%


Jak kształtuje się stawka CIT estońskiego? 

Co prawda stawka podatku CIT jest wyższa o 1% od tradycyjnych stawek podatku. Jednak nie oznacza to, że końcowe obciążenie podatkowe będzie wyższe.

Na wysokość Estońskiego CIT mają wpływ jeszcze inne czynniki, jak: 
 • opodatkowanie wypłaty z zysku
 • elementy wchodzące do podstawy opodatkowania.
Dopiero mając te wszystkie dane można poznać wysokość obciążenia podatkowego ponoszonego przez wspólników spółki.

PRZYKŁAD 1
Spółka X będąca małym podatnikiem VAT osiągnęła zysk netto w wysokości 1 000 000 zł. Całość została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla wspólników. Jaka będzie wysokość podatku CIT od dywidendy? 

Wyliczenia:
 • opodatkowanie tradycyjne:
  1 000 000 zł x 9% = 90 000 zł
 • CIT estoński:
  1 000 000 zł x 10% = 100 000 zł
PRZYKŁAD 2
Spółka Y będąca dużym podatnikiem VAT wypracowała zysk netto w wysokości 1 000 000 zł. Spółka w całości przeznaczyła go na wypłatę dywidendy. Jaką wysokość będzie miał podatek CIT?

Wyliczenia:
 • opodatkowanie tradycyjne:
  1 000 000 zł x 19% = 190 000 zł
 • CIT estoński:
  1 000 000 zł x 20% = 200 000 zł

CIT estoński – brak podatkowych limitów kosztów

Różnica przy tradycyjnym podatku CIT, a CIT estońskim dotyczy podstawy opodatkowania. Przy podatku tradycyjnym ważne są stosowane zasady podatkowe dotyczące sposobu ujmowania przychodów i kosztów. Na przykład przy zakupie drogich samochodów do kosztów, które mogą obniżyć dochód do opodatkowania przy tradycyjnym podatku stosowane są limity 150 000 zł przy samochodach na paliwo, a przy pojazdach elektrycznych 225 000 zł. Natomiast przy CIT estońskim nie ma podziału na ewidencję podatkową i bilansową, co oznacza, że jeżeli pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w działalności, to nawet przy przekroczeniu podanych progów, to i tak w całości powyższe kwoty mają wpływ na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem estońskim. 

Wypłata dywidendy – stawka podatku

Przy wypłacie dywidendy widać dużą różnicę pomiędzy tradycyjnym podatkiem CIT, a CIT estońskim. Wypłata z zysku dokonana na rzecz wspólników jest opodatkowana podatkiem dochodowym PIT w wysokości 19% ryczałtu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Taka sama stawka obowiązuje przy CIT estońskim, ale w jego przypadku przy wypłacie dywidendy podatek zostaje obniżony o:
 • 90% zapłaconego wcześniej podatku CIT (10%) – mali podatnicy i rozpoczynający działalność
 • 70% zapłaconego CIT (20%) – duzi podatnicy. 

PRZYKŁAD 3
Spółka X będąca małym podatnikiem wypracowała zysk w wysokości 1 000 000 zł. W całości spółka przeznaczyła go na wypłatę dywidendy. Jaka będzie wysokość podatku PIT od dywidendy? 

Wyliczenia: 
 • opodatkowanie tradycyjne:
  dla celów wypłaty dywidendy (tradycyjny CIT) pozostaje 910 000 zł
  zysk netto i zapłacony podatek CIT, czyli 1 000 000 zł – 90 000 zł = 910 000 zł)
  PIT od dywidendy: 910 000 zł x 19% = 172 900 zł
 • CIT estoński:
  dla celów wypłaty dywidendy (CIT estoński) pozostaje cały zysk netto 1 000 000 zł
  PIT od dywidendy: (1 000 000 zł x 19%) – (100 000 zł x 90%) = 190 000 zł – 90 000 zł = 100 000 zł.
Jeżeli spółka wybierze CIT estoński, to dzięki temu oszczędzi na podatku z tytułu dywidendy 72 900 zł

PRZYKŁAD 4 
Spółka Y będąca dużym podatnikiem wypracowała zysk w wysokości 1 000 000 zł i w całości przeznaczyła go na wypłatę dywidendy. Ile wyniesie podatek PIT od dywidendy?

Wyliczenia:
 • opodatkowanie tradycyjne:
  dla celów wypłaty dywidendy (tradycyjny CIT) pozostaje 810 000 zł (zysk netto – zapłacony podatek PIT, czyli 1 000 000 zł – 190 000 zł = 810 000 zł)
  PIT od dywidendy: 810 000 zł x 19% = 153 000 zł
 • CIT estoński:
  dla celów wypłaty dywidendy (CIT estoński) do wypłaty przeznaczony jest cały zysk netto 1 000 000 zł
  PIT od dywidendy: (1 000 000 zł x 19%) – (200 000 zł x 70%) = 190 000 zł – 140 000 zł = 50 000 zł.
Jeżeli spółka wybierze CIT estoński, to dzięki temu oszczędzi na podatku z tytułu dywidendy 103 900 zł

CIT estoński – nie ma konieczności prowadzenia ewidencji

Spółka, która wybierze CIT estoński nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej. Jest to duże uproszczenie dla podatników, ponieważ nie muszą oni dokonywać oddzielnych wyliczeń. W tej sytuacji spółka nie musi zajmować się zagadnieniami analitycznymi przez wydzielanie kont podatkowych oraz bilansowych. Dzięki braku konieczności zapłaty podatku od bieżącego zysku, wszelkie formalności zostają uproszczone. W tej sytuacji podatnikowi pozostaje jedynie prowadzenie księgowości rachunkowej. W przeciwieństwie do tradycyjnego CIT, gdzie koniecznością jest jednoczesne prowadzenie ewidencji podatkowej i rachunkowej. 

CIT estoński – brak dodatkowej składki zdrowotnej

Składka zdrowotna jaką muszą płacić podatnicy zwłaszcza po ostatnich zmianach przepisów jest dla podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowym obciążeniem podatkowym. Przy CIT estońskim nie opłaca się dodatkowej składki zdrowotnej. 

Remanent roczny, a wymiar składki zdrowotnej

Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych płacą składkę zdrowotną w wysokości 9% od wypracowanego dochodu, a przy podatku liniowym w wysokości 4,9% od dochodu. Podatnik od dochodu musi odprowadzić podatek dochodowy (12% i 32%) oraz 4% daniny solidarnościowej po przekroczeniu progu 1 000 000 zł, a dodatkowo jeszcze składkę zdrowotną. W rozliczeniach za 2022 rok u podatników, u których wystąpi dodatnia różnica remanentowa, zwiększająca dochód w konsekwencji będzie musiała być odprowadzona składka zdrowotna w wyższej wysokości. 

CIT estoński, a wypłata dywidendy – brak składki zdrowotnej

W momencie wypłaty dywidendy przy CIT estońskim brak jest dodatkowych obciążeń z tytułu składek na ZUS. W tym przypadku nie ma potrzeby potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Wybór CIT estońskiego – warunki do spełnienia

Spółki, które chcą wybrać CIT estoński nie muszą spełniać warunków dotyczących wielkości przychodów lub dochodów. Podatek dostępny jest dla wszystkich firm mikro, małych, średnich oraz dużych. Wcześniejszy wymóg limitu w wysokości 100 000 000 zł został zniesiony.

Firma, która chce skorzystać z CIT estońskiego musi spełnić dwa główne warunki:
 • firma o prostej strukturze – wspólnikami spółki mogą być jedynie osoby fizyczne, co oznacza, że z CIT estońskiego nie skorzysta spółka, której wspólnikiem jest inna spółka
 • utrzymanie minimalnego poziomu zatrudnienia – spółka musi koniecznie zatrudniać do 3 osób na umowę o pracę lub na umowę zlecenia. Nowe spółki dopiero rozpoczynające działalność lub spółki o statusie małego podatnika mają 4 lata na osiągnięcie wskazanego limitu.


Data publikacji: 2023-01-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU