Stawka VAT jest bardzo często analizowana w kontekście wynajmu nieruchomości, gdyż wynajem składników wchodzących w skład prowadoznej działalności jest regularnie spotykanym postępowaniem. Z doświadczenia wiemy, że przedmiotem najmu są z reguły nieruchomości, co jest dosyć problematyczne, kiedy wziąć pod uwagę wybór właściwej stawki VAT. Jaka stawka VAT na wynajem nieruchomości?

Jak wybrać stawkę VAT w wynajmie nieruchomości?

Aby wyznaczyć właściwą stawkę VAT dla wynajmu nieruchomości, która obowiązuje podatnika w trakcie generowania faktur, trzeba sprawdzić, pod jakim symbolem widnieje w Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług. Trzeba mieć świadomość, że to podatnik wykazujący zainteresowanie ma obowiązek sprawdzenia klasyfikacji towaru albo usługi, którą pragnie wynająć albo z której chce skorzystać. W przypadku pojawienia się wątpliwości, sprawę należy skierować do Urzędu Statystycznego. Za udzielanie informacji odpowiada Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych mieszczący się przy ulicy Suwalskiej 29, 93-176 w Łodzi. Podatnik musi dostarczyć wniosek o wskazanie właściwej klasyfikacji.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że opinie klasyfikacyjne i zapewnienie wsparcia w oznaczaniu wyrobów dostępnych grupowaniach PKWiU są wydawane jedynie przez organy statystyczne mające wymagane upoważnienia.

Składając wniosek o wydanie decyzji odnośnie do stawki VAT dla konkretnego towaru albo usługi, która jest przedmiotem zapytania, wnioskodawca otrzymuje Wiążące Informacje Stawkowe (WIS).

Ustawodawca wprowadził następujące stawki podatku:
  • stawka podatku VAT w wysokości 23% to podstawowa stawka używana, gdy przedsiębiorca nie ma prawa zastosować stawek preferencyjnych albo zwolnienia (stawki zwolnionej),
  • stawka podatku w wysokości 8%,
  • stawka VAT 5%,
  • zwolnione z opodatkowania.

Wynajem lokalu na cele użytkowe a VAT

Może przydarzyć się sytuacja, kiedy towar albo usługa nie zostały zakwalifikowane poprzez przepisy ustawy o VAT, albo akty wykonawcze jako podlegające obniżonej stawce VAT, albo zwolnieniu z opodatkowania. W takim przypadku podatnik ma obowiązek zastosowania stawki podstawowej, czyli 23%.

Przedsiębiorca wynajmujący lokal użytkowy na cele prowadzonej działalności również ma obowiązek zastosować stawkę podstawową.

Krótkoterminowy wynajem a stawka VAT

Jeżeli towar albo usługa jest wskazany w załączniku nr 3 do ustawy, zostaje na niego nałożona stawka podatku w wysokości 8%.

Posiłkując się załącznikiem nr 3 do ustawy, w którym znajduje się lista towarów i usług opodatkowanych 8% podatkiem, dowiadujemy się, że pozycja 47 to usługi zaliczane do grupowania PKWiU 55, czyli usługi związane z zakwaterowaniem. Jeżeli usługa wykonywana przez przedsiębiorcę jest zaliczana do grupowania PKWiU 55, stawka podatku VAT kształtuje się na poziomie 8%.

Taka sama sytuacja odnosi się do przypadków, w których lokal jest przedmiotem najmu krótkoterminowego. Nie ma przeciwwskazań, żeby zastosować stawkę 8%.

Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej 2 września 2015 r., sygn. IBPP2/4512-509/15/JJ, który wskazuje, że:

(...) usługę wynajmu przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, którego przedmiotem jest krótkotrwały wynajem apartamentów w celach mieszkaniowych, należy opodatkować 8% stawką podatku VAT – zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy – jeśli z umowy zawartej między stronami jednoznacznie wynika, że lokal mieszkalny będzie przeznaczany na cele mieszkaniowe w celu krótkotrwałego zakwaterowania (usługa sklasyfikowana wg PKWiU w grupowaniu 55) (…).


Wynajem mieszkania a zwolnienie z VAT

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, dowiadujemy się, że zwolnienie z podatku VAT dotyczy usług polegających na wynajmowaniu albo wydzierżawieniu nieruchomości o charakterze mieszkalnym bądź części nieruchomości, na własny rachunek, jedynie na cele mieszkaniowe. Kluczowym parametrem jest cel, a nie podmiot odpowiadający za wynajem.

Ze zwolnienia od podatku mogą skorzystać także usługi podnajmu (jednak z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności trzeba przestrzegać standardowych warunków zwolnienia).

Takie stanowisko możemy odczytać w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r., sygn. ILPP5/4512-1-301/15-2/WB.

Stwierdził on: 

(...) z uwagi na fakt, że przedmiotem planowanej usługi jest wynajem nieruchomości mieszkalnej na rzecz firmy, która następnie dalej wynajmuje przedmiotową nieruchomość wyłącznie na cele mieszkaniowe, spełnione są wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Okoliczności tej nie zmienia fakt, że najem dokonany jest na rzecz firmy prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek, dokonującej dalszego wynajmu tej nieruchomości. Istotny jest cel, na jaki lokale są wynajmowane przez Wnioskodawcę – wynajmowane są najemcy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Tak więc w przypadku przedmiotowego wynajmu nieruchomości mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, o ile w umowie najmu najemca zobowiąże się do wykorzystywania wynajmowanych lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe (…).


Wynajem mieszkania pracownikom firmy

Wynajem mieszkań zatrudnionym osobom to praktyka stosowana przez wiele firm. Jest to szczególnie przydatne dla pracowników, którzy mieszkają w innym mieście i pokonują sporą odległość, aby dojechać do pracy. Wynajem mieszkania jest traktowany jako jedna z korzyści zatrudnienia, można to określić jako bonus czy premię. W przypadku, gdy pracownik zajmuje mieszkanie przez krótki czas, podatnik może wybrać 8% stawkę. Z kolei długoterminowy wynajem daje uprawnienie do zastosowania zwolnienia.

Takie stanowisko potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 2 grudnia 2011 r., nr IPPP3/443-1234/11-2/JK, które wskazuje: 

(…) stwierdzić należy, że Wnioskodawca wynajmując lokal mieszkalny wyłącznie na cele mieszkaniowe, spółce prawa handlowego, w którym mieszkają zagraniczni pracownicy spółki realizuje wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Okoliczności tej nie zmienia fakt, iż najem dokonany jest na rzecz spółki prawa handlowego. Istotny jest bowiem cel, w jakim lokal mieszkalny jest wynajmowany przez Wnioskodawcę - wynajmowany jest najemcy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Reasumując, w analizowanym stanie faktycznym, wynajem przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy (…).


Data publikacji: 2023-03-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
ANNA DĘBSKA
06 Wrzesień 2023

Czy jako osoba prowadząca działalność gospodarcza chcę wynająć mieszkanie dla swojego pracownika cel wyłącznie mieszkaniowy na podstawie umowy najmu instytucjonalnego na czas nieokreślony. Jestem płatnikiem czynnym podatku vat. Czy mogę zastosować zwolnienie z podatku vat na fakturze za taki wynajem?