Z początkiem 2013 roku w Polsce został wprowadzony nowy dokument jakim jest faktura uproszczona. Jak sama nazwa wskazuje jest to uproszczona forma faktury standardowej, która nie musi zawierać wszystkich tych elementów zawartych w zwykłej fakturze VAT. faktura uproszczona online

Czym jest faktura uproszczona?

Faktura uproszczona jest dokumentem wprowadzonym w 2013 roku w celu dostosowania polskich przepisów do przepisów unijnych. Wystawia się ją, jeżeli kwota należności nie przekracza wartości 100 euro, czyli 450 zł. Dokument nie musi zawierać danych jakie zostały określone w art. 106e ust. 1 pkt 3 oraz danych wyszczególnionych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11 – 14 o ile na fakturze znajdują się dane, które pozwalają określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek. Nie ma obowiązku wystawiania faktur uproszczonych. Podatnicy cały czas mogą potwierdzać zawarte transakcje zwykłymi fakturami vat.

Jakie dane powinna zawierać faktura uproszczona?

  • data wystawienia
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii jednoznacznie identyfikujący fakturę
  • numer identyfikujący podatnika dla celów podatkowych (NIP)
  • numer identyfikujący nabywcę dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
  • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi jeżeli została określona i różni się od daty wystawienia faktury
  • rodzaj usługi lub towaru
  • kwoty opustów lub obniżek cen otrzymanych również w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty o ile nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto
  • kwota należności ogółem. 
Dokument należy wystawić nie później niż 7 dnia licząc od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące faktur uproszczonych zawiera par. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów.

Faktura uproszczona – wystawianie online

Aby prawidłowo wystawić fakturę uproszczoną należy znać przepisy, dlatego czasami lepiej jest skorzystać z pomocy biura rachunkowego lub specjalnego programu przeznaczonego do wystawiania faktur online. Jeżeli przedsiębiorca nie chce generować wysokich kosztów, to najlepszym dla niego rozwiązaniem będzie wybór darmowego programu do fakturowania.


Data publikacji: 2020-08-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU