Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne z reguły korzysta z ubezpieczenia rolniczego i opłaca składki do KRUS-u. Jednak prawo nie zabrania, aby rolnik założył pozarolniczą działalność gospodarczą. dzialanosc na krus

Działalność gospodarcza

w świetle prawa (ustawy o podatku dochodowym) jest działalnością zarobkową:
 • wytwórczą
 • budowlaną
 • handlową
 • usługową,
która polega na:
 • poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż
 • wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ubezpieczenie w KRUS – warunki kontynuacji

Rolnik, który podejmie się prowadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej nie musi rezygnować z ubezpieczenia w KRUS. Może je nadal kontynuować.

Musi jednak spełnić kilka warunków:
 • musi być ubezpieczony z mocy prawa nieprzerwanie przez okres 3 lat
 • musi złożyć w Kasie Ubezpieczenia Rolniczego zawiadomienie o kontynuacji ubezpieczenia w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywanej działalności (termin nieprzekraczalny)
 • nie może być pracownikiem innej firmy
 • nie może posiadać ustalonego prawa do emerytury, renty lub innych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • w przypadku kontynuacji działalności nie może przekroczyć limitu należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (za 2023 rok – 4 088 zł).

Założenie działalności gospodarczej przez rolnika, a wyższy KRUS

Rolnik, który wyraził chęć kontynuowania ubezpieczenia w KRUS musi liczyć się z tym, że jego składki ubezpieczeniowe w Kasie zostaną zwiększone. Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ma obowiązek opłacać składkę na ubezpieczenie w KRUS w podwójnej wysokości. Wymagają tego obowiązujące przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Taka konieczność wynika z faktu, że rolnik oprócz działalności rolniczej prowadzi działalność pozarolniczą. 

Składki KRUS kosztem w działalności 

Ogólne zasady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej dają przedsiębiorcy możliwość bezpośredniego odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne bądź uwzględnienia ich w kosztach działalności. W przypadku rolnika opłacone składki na ubezpieczenia w KRUS-ie w całości nie zmniejszą dochodu i tym samym nie zostaną zaliczone do kosztów, a tylko ich część. Może go jedynie zmniejszyć kwota, o którą zostało podwyższone ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności. Zgodnie z przepisami za koszt może zostać uznany tylko ten wydatek, który ma związek z prowadzoną działalnością. Rolnik płaci składkę na KRUS niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Nie jest to powód, który pozwala uznać, że ma ona bezpośredni związek z przychodem prowadzonej firmy.

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-24
Data publikacji: 2021-05-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Gento
15 Październik 2023

Czy są dotacje jak się otworzy działalność w KRUS?

MagdaLena
04 Wrzesień 2023

Witam! Jestem osobą dobrowolnie ubezpieczoną w KRUS a dokładniej ubezpiecza mnie w nim moja mama (nie posiada hektara przeliczeniowego by obowiązkowo się ubezpieczyć). Czy w takim przypadku jest możliwość bym otwarła własną działalność gospodarczą na KRUSie?

Anonim
10 Styczeń 2023

Czy dziecko ubezpieczone przez 3 lata przy rodzicu, który jest na krusie może otworzyć działalność tam?

Ja
03 Listopad 2022

Czy jak przerwałem opłacanie krusu i byłem ubezpieczony w ZUS i teraz znów przejdę na krus to mogę otworzyć firmę czy musze 3 lata składki płacić?
Dodam, że przed zusem składki miałem płacone 4 lata nieprzerwanie
teraz.

Arthuluss
15 Wrzesień 2022

musi być ubezpieczony z mocy prawa nieprzerwanie przez okres 3 lat.
Ten tekst jest nie jasny a na pewno dwuznaczny.

Pysia
02 Luty 2022

Jeżeli założę firmę w Krus to przez jaki czas muszę być ubezpieczona w Krus od dnia założenia firmy?

 
Max Verstappen
29 Sierpień 2022

Może lepiej nie zakładaj działalności gospodarczej, jak nie potrafisz wywnioskować nic z tego co przeczytasz Pysiu ;]