Osoby, zwłaszcza młode zakładające po raz pierwszy działalność gospodarczą mają mnóstwo pytań i wątpliwości dotyczących różnych spraw związanych z obowiązkami przedsiębiorcy wobec urzędów. Jedno z częściej pojawiających się pytań dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u, czy związane z koniecznością bycia czynnym podatnikiem VAT, czy też z możliwości skorzystania ze zwolnienia z zapłaty podatku VAT. otwieranie dzialalnosci gspodarczej

Kiedy podatnik może zostać zwolniony z VAT?

Osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać ze zwolnienia VAT i nie muszą rejestrować się jako czynny podatnik VAT. Z VAT zwolniona jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość ze sprzedaży łącznie w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT). Nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli działalność gospodarczą obliczają limit VAT-u proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności gospodarczej. To czy podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia zależy od rodzaju sprzedawanych towarów lub usług. Katalog towarów i usług, które nie dają możliwości skorzystania ze zwolnienia zawiera art. 113 ust. 13 ustawy o VAT

Dostępne formy opodatkowania

Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania podatku dochodowego. To czy dana forma będzie najbardziej korzystna dla firmy zależy od kilku czynników, jak np.: od branży, wysokości kosztów i przychodów, czy rodzaju sprzedawanych towarów i usług. Dostępne są następujące formy opodatkowania:
  • zasady ogólne – najbardziej popularna forma, gdzie podatek płaci się od dochodu (różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania przychodu). Podatek 17% do kwoty dochodu 85 528 zł. Po przekroczeniu tej kwoty podatek wynosi 32%
  • podatek liniowy – bez progów podatkowych, stała kwota podatku w wysokości 19%
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek płaci się od przychodu bez odliczania kosztów uzyskania przychodu. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju sprzedawanego towaru lub usługi. Dostępne są stawki: 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%
  • karta podatkowa – wysokość podatku zależy od kilku czynników: prowadzonej branży, rodzaju usług, wielkości miasta, ilości zatrudnionych osób.
Wybraną formę opodatkowania można zmienić po zakończonym roku podatkowym, na początku kolejnego. 

Składki na ubezpieczenia społeczne płacone do ZUS-u

Przedsiębiorca, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z dostępnych ulg: Może też płacić pełny ZUS. 

Obowiązki przedsiębiorcy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest terminowe wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu zapłaty podatku i składek na ZUS. Inne opłaty mogą wynikać z charakteru prowadzonej działalności.


Data publikacji: 2021-04-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU