Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą potrzebują dobrego programu do wystawiania faktur i to niezależnie od tego ile oraz jaki rodzaj działalności prowadzą. Wybór odpowiedniego programu do fakturowania ma duże znaczenie zwłaszcza w sytuacji jeżeli trzeba wystawić fakturę RR (faktura dla rolnika ryczałtowego). program do faktur rolnik ryczaltowy

Najlepszy program do wystawiania faktur dla rolnika ryczałtowego

Dobry program do fakturowania to taki, który jest prosty w obsłudze i jednocześnie tani. Chodzi o to, aby każdy chcący z niego skorzystać nie miał problemu z jego poznaniem i z przyswojeniem wielu różnych funkcjonalności. 
Korzystanie z programu do fakturowania powinni rozważyć przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT i jednocześnie nabywają płody rolne od rolników ryczałtowych. Dzięki właściwemu oprogramowaniu podatnik ma możliwość szybkiego wystawiania faktur sprzedażowych oraz innych przydatnych dokumentów. Dodatkowo może skorzystać z seryjnego wydruku i wysłania faktury e-mailem. 
Przedsiębiorca, który wystawia fakturę RR ma obowiązek wystawienia jej w 2 egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron transakcji).

Elementy jakie powinna zawierać faktura RR

Faktura RR powinna zawierać między innymi takie elementy, jak:
  • dane nabywcy i dostawcy (imię i nazwisko oraz adres)
  • numer NIP lub PESEL
  • ceny jednostkowe produktów
  • nazwy produktów będących przedmiotem transakcji
  • data nabycia i wystawienia faktury.

program Faktura XL

Na co zwrócić uwagę wybierając odpowiednie oprogramowanie?

  • prosty interfejs i inne przydatne funkcjonalności
  • łatwość wystawiania faktur sprzedaży i korekt faktur (między innymi RR)
  • łatwość w tworzeniu kartoteki klientów i towarów
  • prosty sposób definiowania własnych form płatności i wyboru waluty
  • możliwość wysyłania faktur do kontrahentów e-mailem lub smsem.

Wszystkie te cechy spełnia program Faktura XL, który serdecznie polecamy wszystkim rolnikom ryczałtowym wystawiającym Faktury RR.


Data publikacji: 2020-07-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU