Przedsiębiorcy prowadzący niewielką działalność, w której nie przekraczają limitu przychodów, wyznaczoną przez ustawodawcę mają możliwość skorzystania z Małego ZUS Plus, dającego im prawo do regulowania ubezpieczenia społecznego w niższej wartości. mały zus plus 2024 jak skorzystac

Podmioty, które stosowały Mały ZUS Plus w poprzednim roku kalendarzowym, czyli 2023 i bez zmian spełniają wymogi wyznaczone przez ustawodawcę, nie muszą dopełniać żadnych formalności, ulga przysługuje im w pełni automatycznie.

Z kolei podmioty, które nie spełniały w 2023 roku warunków Małego ZUS Plus, ale znalazły się w innej sytuacji, muszą w pierwszej kolejności zgłosić się do ubezpieczenia społecznego albo do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90, albo 05 92.

Dla kogo dedykowany jest Mały ZUS Plus?

Pierwszym i jednocześnie najważniejszym wymogiem stosowania Małego ZUS Plus jest limit przychodów, który wynosi 120 000 zł. Jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona przez kilka miesięcy w ciągu roku, limit zostaje proporcjonalnie zmniejszony (działalność prowadzona przez 6 miesięcy nie może osiągnąć przychodu wyższego od 60 000 zł).

Drugi warunek to prowadzenie działalności przez co najmniej 60 dni we wcześniejszym roku podatkowym. Mały ZUS Plus nie jest dedykowany dla firm w pierwszym roku od ich założenia – wtedy można skorzystać z Ulgi na start oraz preferencyjnych składek ZUS.

Mały ZUS Plus nie zostanie przyznany następującym osobom:
  • podmiotom, które osiągnęły dochód wyższy niż wyznaczony przez ustawodawcę limit,
  • działalność nie była prowadzona przez minimum 60 dni w ciągu roku,
  • w terminie 60 miesięcy, liczonych od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca stosował ulgę Mały ZUS albo Mały ZUS Plus przed okres minimum 36 miesięcy,
  • do rozliczania wykorzystują kartę podatkową i równocześnie przysługuje im zwolnienie sprzedaży VAT (dotyczy roku wcześniejszego),
  • spełniają warunki do opłacania składek preferencyjnych,
  • wykonują świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy z zastrzeżeniem, że w roku bieżącym albo poprzednim wykonywali te same świadczenia, jednak jako pracownicy,
  • są wspólnikami spółek jawnych, komandytowych i partnerskich,
  • są twórcami albo artystami,
  • wykonują wolny zawód,
  • prowadzą publiczną albo niepubliczną szkołę, wliczając do tego również inne formy wychowania przedszkolnego, placówkę albo ich zespół.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć w celu skorzystania z Małego ZUS Plus?

Aby płacić niższe ubezpieczenie społeczne, trzeba w pierwszej kolejności wyrejestrować się z ubezpieczeń (służy do tego dokument ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od 05 10 albo 05 12 - takie postępowanie dotyczy przedsiębiorców, którzy w roku wcześniejszym prowadzili działalność gospodarczą, jednak nie spełnili warunków do korzystania z Małego ZUS Plus.

Kolejny krok polega na zgłoszeniu się do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia, którego początek to 05 90 albo 05 92.

W jakim terminie należy dostarczyć do organu wymienione dokumenty?

Jeżeli warunki korzystania z Małego ZUS Plus zostaną spełnione, stosowne dokumenty należy przekazać do urzędu w terminie 7 dni, pod warunkiem że podatnik rozpoczął albo wznowił prowadzenie działalności gospodarczej po 24 stycznia 2024 roku bądź spełnił warunki w innym miesiącu niż styczeń.

W drugim przypadku stosowne dokumenty muszą być przekazane w terminie do 31 stycznia 2024, pod warunkiem że w roku 2023 przed okres co najmniej 60 dni prowadzona była działalność gospodarcza, a także w styczniu 2024 roku miało miejsce rozpoczęcie albo wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej.

Kolejny warunek do stosowania Małego ZUS Plus polega na dostarczeniu dokumentu ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II.

Po spełnieniu wszystkich wymogów przedsiębiorca reguluje niższą składkę zdrowotną, co oznacza dla niego mniejsze obciążenia finansowe, możliwość przetrwania trudnej sytuacji na rynku, a nawet szybki rozwój firmy.


Data publikacji: 2024-01-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU