Wartość przedsiębiorstwa jest szczególnie istotna przy podejmowaniu poważnych i wiążących decyzji biznesowych, które warunkują dalsze losy przedsiębiorstwa. To informacja, którą warto znać, gdyż pozwala wyciągnąć dalsze wnioski, a do tego warunkuje działanie przedsiębiorcy. Określenie wartości rynkowej firmy nie jest trudne, trzeba jedynie wiedzieć, jak się za to zabrać. W niniejszej publikacji znajdziesz kilka sprawdzonych sposobów. jak wycenic rynkowa wartosc firmy

Co to jest wycena wartości przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa to nic innego jak działania podjęte w celu określenia wartości rynkowej firmy, a także aktywów, które wchodzą w jej skład.

Znając wartość przedsiębiorstwa, można wykonać czynności ściśle związanych z prowadzoną firmą, czyli:
 • planowanie i inwestowanie – wiedza o wartości firmy pozwala rozpocząć realizację zupełnie nowych projektów, w których trzeba wskazać, jak przedstawia się opłacalność planowanych działań. Inwestowanie staje się dużo łatwiejsze,
 • uzyskanie dodatkowych funduszy – zarówno banki, jak i inwestorzy indywidualni wymagają dostarczenia przez przedsiębiorców dokumentów potwierdzających sytuację finansową firmy – to warunek uzyskania wsparcia. Można dostarczyć bilanse, sprawozdania zadłużenia, rachunki zysków oraz strat i inne dowody potwierdzające sytuację przedsiębiorstwa. Wymienione dokumenty stanowią podstawę do wyznaczenia wartości firmy, a także możliwości uregulowania pożyczki w wyznaczonym terminie,
 • nabycie oraz sprzedaż przedsiębiorstwa – jeżeli dochodzi do zakupu albo sprzedaży przedsiębiorstwa (wliczając to tego fuzję, przejęcie spółki oraz likwidację) każda ze stron pragnie uzyskać dokładne informacje o przedmiocie transakcji. To jedyny sposób, żeby ocenić jej zyskowność. To z kolei podstawa do wyceny wartości firmy,
 • optymalizacja podatkowa – odpowiednia strategia podatkowa to podstawa do pomniejszenia obciążeń podatkowych, a także poprawy płynności finansowej. W tym celu konieczne jest wykonanie dokładnej, precyzyjnej analizy dotychczasowych działań oraz planów na przyszłość, wliczając do tego określenie wartości rynkowej firmy,
 • postępowanie sądowe – będąc stroną w procesie sądowym, wymagane jest dostarczenie danych finansowych przedsiębiorstwa. Aby wycena była rzetelna, sąd albo prokurator bardzo często korzysta z pomocy biegłego, który wydaje opinię ekspercką.

W jaki sposób można wycenić wartość przedsiębiorstwa?

Wśród sposobów wyceny wartości przedsiębiorstwa występują następujące metody:
 • metoda likwidacyjna – wartość firmy zostaje określona przy pomocy otrzymanych środków, od których odejmuje się uregulowane zobowiązania pieniężne oraz sprzedaż aktywów,
 • metoda wartości księgowej – od sumy aktywów firmy odejmuje się wartość jej zobowiązań krótko- oraz długoterminowych,
 • metoda porównawcza - odbywa się analiza konkurencji, co oznacza sprawdzenie i porównanie sytuacji finansowej firmy, która nie różni się znacząco od wycenianego przedsiębiorstwa. Przez podobieństwo rozumie się działanie w jednakowej branży, zbliżony poziom rentowności oraz sprzedaży, cykl życia przedsiębiorstwa również musi być podobny. Wymagane informacje pozwalające skorzystać z tej metody można uzyskać tylko w przypadku, gdy spółka jest notowana na giełdzie albo wymagane informacje są ogólnodostępne,
 • analiza DCF – mowa o analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych poświęconej prognozie wyników finansowych, które mają mieć miejsce w przyszłości. Sprawdzane są koszty, przychody, inwestycje oraz źródła finansowania. Aby zastosować ten sposób, potrzebna jest szeroka wiedza odnosząca się do analizy danych, stąd wykonują ją eksperci,
 • metoda odtworzeniowa – polega na zaplanowaniu wydatków, które zostaną poniesione w przypadku założenia działalności zbliżonej do innej (szacunek dotyczy konkretnego momentu oraz bierze pod uwagę aktualne warunki gospodarcze),
 • kapitalizacja rynkowa – posiadane akcje są mnożona przez bieżącą wartość rynkową.

Wycena przedsiębiorstwa – zalety i wady

Wśród zalet związanych z wyceną przedsiębiorstwa można wymienić:
 • przychylność inwestorów,
 • szczegółowe informacje o kondycji firmy ułatwiające podejmowanie decyzji i działań, co zdecydowanie usprawnia cały proces planowania,
 • pewniejsze negocjacje – przedsiębiorca wie, jaka jest wartość jego firmy, ma ją udokumentowaną, co sprawia, że nikt nie jest w stanie obniżać wartości przedsiębiorstwa czy próbować uzyskać korzystniejszej ceny kosztem właściciela.
Wśród wad związanych z wyceną przedsiębiorstwa można wymienić:
 • duże prawdopodobieństwo popełnienia błędu w trakcie wykonywania wyceny, niewłaściwe oszacowania wartości, stąd najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z kilku metod, a także uzyskanie cennych wskazówek od specjalistów,
 • brak niezbędnych danych umożliwiających wykonanie analizy, co sprawia, że nie jest ona wiarygodna.

Wycena wartości przedsiębiorstwa – jakie kwestie zasługują na szczególną uwagę?

W trakcie procedury wyceny wartości przedsiębiorstwa należy zwracać szczególną uwagę na następujące czynniki:
 • wiedza dotycząca specyfiki branży oraz zaangażowanych przedsiębiorstwa – w trakcie analizy trzeba brać pod uwagę warunki rynkowe, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, sytuację podmiotu, a także perspektywy na przyszłość, ważne są mocne strony, a także występujące zagrożenia,
 • dbanie o uaktualnianie danych oraz końcowej wartości – gospodarka cały czas się zmienia, dlatego przedsiębiorca musi sprawdzać zewnętrzne otoczenie, a także procesy mające miejsce poza firmą. To skuteczny sposób, aby mieć właściwy punkt odniesienia,
 • indywidualne podejście – na rynku nie ma dwóch takich samych firm, każde przedsiębiorstwo jest na innym etapie rozwoju, wyznacza sobie różne cele, na drodze występują też inne problemy, co oznacza, że generalizowanie i porównywanie bardzo często nie przynosi dobrych efektów, tak samo, jak stosowanie przyjętych wzorców i metod działania,
 • stosowanie przyjętych metod wyceny (zaleca się skorzystanie z kilku metod, gdyż jedna może okazać się niewystarczająca) – to skuteczny sposób uzyskania optymalnej decyzji w ocenie, a także zweryfikowanie różnych dostępnych opcji rozwoju.

W jaki sposób podnieść wartość rynkową przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorca powinien cały czas dążyć do zwiększenia wartości swojej firmy, nawet jeżeli znajomość wartości przedsiębiorstwa nie jest w danym momencie istotna, dobrze wiedzieć, jak ją zwiększyć.

Wśród skutecznych sposobów zwiększenia wartości firmy występują następujące rozwiązania:
 • poprawa efektywności pracy oraz maksymalne ograniczenie kosztów – dobrym pomysłem jest wdrożenie koncepcji Lean management,
 • zwiększenie zasięgu terytorialnego firmy bądź dywersyfikacja oferty,
 • ochrona prawna marki, znaków towarowych, a także patentów,
 • skupienie uwagi na komunikacji marketingowej (mowa przede wszystkim o marketingu referencyjnym) – po dobrze wykonanych działaniach firma zyskuje większą popularność, co ma wpływ na wartość firmy, a także jej reputacji. Rekomendacje pomiędzy klientami sprawiają, że kolejne osoby decydują się na usługi firmy czy zakup towarów,
 • podpisanie długoterminowych umów handlowych (na przykład z dostawcami) – to skuteczny sposób dbania o ciągłość łańcucha dostaw i co za tym idzie – płynność finansową,
 • budowanie bazy klientów, a także partnerów biznesowych, co ma wpływ na tempo sprzedaży,
 • nadwyżki finansowe warto przeznaczyć na rozwój, a także przemyślane inwestycje,
 • gromadzenie danych statystycznych na temat własnej firmy (ilość podpisywanych umów, porównanie z konkurencją, sprawdzanie liczby klientów i inne ważne informacje) pozwolą przekazać sprawdzone i ważne dane partnerom strategicznym oraz inwestorom, co pomoże im podjąć korzystną decyzję,
 • rola kapitału ludzkiego w firmie jest bardzo istotna – zadowoleni oraz dobrze tratowani pracownicy to gwarancja dobrej jakości produktów i usług. Zatrudnione osoby powinny otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do swoich umiejętności, odbywać regularne szkolenia i kursy, a do tego mieć dobrą motywację do pracy.

Wycena wartości przedsiębiorstwa - kilka słów podsumowania

Wycena wartości rynkowej firmy nie jest łatwa. Mowa o skomplikowanym procesie, do którego potrzebne jest sporo informacji i ważnych danych. Niezbędne są także umiejętności analityczne i doświadczenie. Wartość przedsiębiorstwa jest bardzo ważna w trakcie procesów kupna, sprzedaży, negocjowania warunków umów handlowych i planowania kolejnych działań związanych z firmą. Wyceny nie warto robić samodzielnie, gdyż tylko doświadczona osoba jest w stanie dobrze określić jej wartość, a do tego zaproponować skuteczne sposoby podniesienia jej wartości.


Data publikacji: 2023-04-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU