Rozpoczynając współpracę z innym przedsiębiorcą warto wcześniej sprawdzić czy jego firma rzeczywiście istnieje, czy jest wiarygodna. Jak to zrobić i jednocześnie nie narazić się na poniesienie kosztów? Aby sprawdzić przedsiębiorstwo potrzeba kilku podstawowych danych, jak: nazwa firmy, numer NIP, REGON, KRS. Wystarczy jedna z tych informacji, aby móc zobaczyć czy przedsiębiorstwo figuruje w odpowiednim rejestrze. Poniżej poszczególne rejestry i sposoby sprawdzania firm. czy firma istnieje

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

CEIDG jest rejestrem, do którego wpis mają obowiązek dokonać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej.

Wpis można odszukać mając przynajmniej jedno z następujących danych:
 • imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • adres
 • numer NIP
 • numer REGON.
Najszybciej przedsiębiorcę można znaleźć na podstawie numeru NIP lub REGON. Wpisując samo imię i nazwisko może okazać się, że o takich samych danych jest kilku przedsiębiorców i trudno będzie odszukać tego właściwego. Z kolei wpisanie niepełnego adresu, np.: miasta i nazwy ulicy może spowodować, że wyświetlą się dane wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w tym miejscu. 
Dany podmiot można znaleźć w wyszukiwarce dostępnej pod adresem: prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

Podstawowe dane przedsiębiorcy widniejące w rejestrze CEIDG:
 • data rozpoczęcia działalności
 • adres
 • adres e-mail jeżeli nie został zastrzeżony
 • status przedsiębiorcy (czy jest aktywny, czy zawiesił działalność)
 • rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej
 • dane pełnomocników
 • spółki cywilne, w których wspólnikiem jest dany przedsiębiorca.
W razie potrzeby przedsiębiorca może wydrukować znalezione dane bezpośrednio ze strony internetowej lub po pobraniu pliku PDF. 
W CEIDG znajduje się również informacja o firmach wykreślonych z rejestru. Takiego przedsiębiorcę sprawdzimy zaznaczając okienko „uwzględnij wykreślone”.

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

jest przeznaczony między innymi do ewidencji spółek prawa handlowego, osobowych i kapitałowych. Interesujący wpis można znaleźć w wyszukiwarce internetowej KRS za pomocą nazwy spółki i miejscowości, w której ona ma siedzibę. Chcąc zmniejszyć liczbę wyników wyszukiwania warto jest skorzystać z numeru NIP, REGON, czy KRS. Należy pamiętać o tym, że wyszukiwarka KRS nie wyświetla wyników wyszukiwania jeżeli ich liczba przekracza 100, a przykładowo w takim mieście jak Warszawa zapewne działa więcej firm niż podana ilość, które są zarejestrowane w KRS. Wpisując jedynie nazwę miasta możemy nie otrzymać żadnego wyniku. 

Wyszukiwarka KRS działa pod adresem: ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna
W ewidencji KRS znajdują się podstawowe oraz szczegółowe dane na temat zarejestrowanych firm. Dane podstawowe to na przykład: adres, forma działalności, numery identyfikacyjne, data wpisu lub wykreślenia z rejestru. Informacje szczegółowe zawierają następujące dane takie jak: 
 • organy reprezentujące spółkę i ich skład
 • dane wspólników
 • kapitał spółki
 • przedmiot działalności spółki
 • informacje o ewentualnym postępowaniu upadłościowym
 • informacje o ewentualnych wierzytelnościach
 • zmiany w KRS
 • zawieszenie działalności.
Raport o spółce można otrzymać jedynie pod warunkiem, że nie została ona wykreślona z rejestru. Na stronach KRS dostępne są też dokumenty finansowe szukanej firmy za ostatni dostępny rok. Wystarczy wejść na stronę: ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df i podać numer KRS, a serwis udostępni podstawowe informacje na temat stanu finansowego firmy.

Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)

REGON jest prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Rejestr REGON zawiera informacje dotyczące spółek cywilnych, których nie można odnaleźć w CEIDG. Interesującego podmiotu należy szukać za pomocą numeru NIP, REGON lub KRS. Wyszukiwarka internetowa znajduje się na stronie gus.

Inne rejestry, w których można sprawdzić kontrahenta

Istotną rzeczą przed rozpoczęciem współpracy z innym przedsiębiorcą jest sprawdzenie, czy dana firma rzeczywiście istnieje i czy przedsiębiorca jest wiarygodny. Potrzebne informacje dodatkowo można uzyskać w następujących rejestrach:
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy (można sprawdzić sprawozdania finansowe interesującej firmy)
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony przez KRS
 • Biuro Informacji Kredytowej S. A.
 • Biura Informacji Gospodarczej (BIG)
 • rejestry dłużników lub giełdy długów.


Data publikacji: 2020-05-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU