Każda firma zarówno ta, która dopiero rozpoczyna działalność, jak również ta, która prowadzi ją od kilku lat potrzebuje środków finansowych na rozwój. Obecnie możliwości na pozyskanie pieniędzy jest sporo. Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności mogą ubiegać się o różne formy dofinansowania. dofinansowanie firmy

Formy finansowania własnej firmy

Niewielu przedsiębiorców posiada własne środki, które mogłyby być wykorzystane na rozwój firmy. W większości przypadków brak płynności finansowej lub środków na rozwój jest głównym powodem upadku przedsiębiorstw. Obecnie istnieje szansa na uniknięcie takiej sytuacji. Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie zarówno ze środków krajowych, jak również mogą skorzystać z różnych projektów unijnych skierowanych głównie w stronę małych lub średnich firm, ale również dużych przedsiębiorstw. 

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

O środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze względu na ich charakter można starać się jeszcze przed dniem startu. Ten sposób finansowania obecny jest na rynku już od kilkunastu lat i cieszy się dużym zainteresowaniem przyszłych przedsiębiorców. W przypadku firm jednoosobowych o pieniądze mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, który w tym przypadku jest dysponentem środków pochodzących z Funduszu Pracy. Dofinansowanie otrzymają osoby, które spełnią określone warunki i dopełnią wszystkich wymaganych formalności.

Podstawowe kryteria jakie musi spełnić wnioskodawca:
  • 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie może prowadzić działalności gospodarczej
  • przynajmniej przez 12 miesięcy musi być zarejestrowany jako bezrobotny oraz nie mógł otrzymać tego rodzaju dofinansowania
  • nigdy wcześniej nie miał zaległości w opłacaniu składek na ZUS
  • nie był i nie jest osobą karaną
  • nie posiada długów i nieuregulowanych zobowiązań finansowych w bankach lub instytucjach pozabankowych.
Dofinansowanie w zależności od roku, w którym zostanie przyznane, jak również od regionu wynosi około 20 000 zł. Otrzymane środki powinny być wydatkowane na niezbędne potrzeby firmy. Pożyczka jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca wydatkuje otrzymane środki zgodnie ze sporządzonym harmonogramem i będzie prowadził firmę przez minimum 12 miesięcy. 

Dofinansowanie z samorządu – fundusze lokalne

Ten rodzaj dofinansowania pochodzi ze środków lokalnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości lokalnej (miejscowej). Program „Samorządowa Polska” dostępny jest w każdej gminie będącej uczestnikiem projektu o takiej nazwie. Program skierowany w stronę lokalnych firm prowadzących dość ciekawe biznesy związane z rynkiem lokalnym. Aby uzyskać środki przedsiębiorca musi złożyć stosowny wniosek i spełnić określone wymagania.

Inkubatory przedsiębiorczości

działają na rynku już od kilkunastu lat. Są pewnego rodzaju formą pomocy dla młodego przedsiębiorcy wspierającą go na wielu płaszczyznach: finansowej, ale i na logistycznej, czy szkoleniowej. Inkubatory przedsiębiorczości powstały z myślą o początkujących przedsiębiorcach, uczniach szkół, studentach. Są skierowane także w stronę podmiotów społecznych. Inkubatory wykonują szereg różnych czynności, jak np.: pomoc przy wystawianiu faktur (za opłatą), pomoc w kontaktach pomiędzy kontrahentami. Zajmują się też promocją usług, a także pełnią funkcję edukacyjną przez prowadzenie lekcji w szkołach, czy przy szkoleniach. 

Kredyt firmowy

Przedsiębiorca może pozyskać środki na cele związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa składając wniosek do banku o udzielenie kredytu firmowego. Środki może otrzymać zarówno firma funkcjonująca od kilku lat, jak i początkujący przedsiębiorca. Dużą popularnością cieszą się kredyty zabezpieczone hipoteką. 

Obligacje jako jedna z form finansowania

Jednym z dość skutecznych sposobów na pozyskanie pieniędzy choć rzadko stosowanym jest sprzedaż obligacji będących rodzajem pożyczki, w której pożyczkobiorcą jest emitent, a pożyczkodawcą obligatariusz. Powyższe rozwiązanie przeznaczone jest wyłącznie dla firm, które uzyskują wysokie przychody i posiadają płynność finansową.


Data publikacji: 2021-04-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU