Podstawowa stawka podatku VAT dla usług budowlanych wynosi 23%. Podatnicy mogą także zastosować stawkę obniżoną 8% lub mechanizm podzielonej płatności. Jednak co w sytuacji kiedy transakcja dotyczy nie tylko wykonania usługi, ale obejmuje także materiał potrzebny do jej wykonania. wystawianie faktur za usluge budowlana z materialem

Kwalifikacja usługi budowlanej

Usługa budowlana jest jedną z tych usług, której rozliczenie uzależnione jest od sposobu dostarczenia materiałów potrzebnych do jej realizacji. Materiał może być dostarczony przez nabywcę usługi, jak np. glazura przy usłudze kafelkowania. W tym przypadku nie ma problemu z prawidłowym określeniem transakcji. 

Jednak w sytuacji kiedy usługodawca jest zarówno dostawcą towaru, jak i wykonującym daną usługę, to sprawa nie jest już tak prosta. Często podatnicy zadają sobie pytanie, czy transakcja miała charakter usługi budowlanej, czy dostawy towarów? 

Odpowiedzią może być interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 stycznia 2018 roku, w której wskazał, że każda tego typu transakcja powinna być rozpatrywana indywidualnie, przy czym należy zwrócić uwagę na kilka aspektów:
  • czy wykonywana jest tylko jedna, główna usługa, a ewentualne, dodatkowe materiały i usługi mają jedynie charakter pomocniczy, uzupełniający
  • czy sprzedawca dostarcza jedynie towar, a ewentualne usługi mają tylko za zadanie umożliwić nabywcy skorzystanie z nabytku
  • czy wykonywanych jest kilka różnych transakcji, które można byłoby wykonać odrębnie, co nie miałoby wpływu na ich użyteczność lub charakter.
Najważniejsze jest, żeby ustalić co jest podstawą wykonywanej transakcji. Chodzi o to, czy poszczególne elementy transakcji: jak usługa i materiały mogą istnieć samodzielnie, czy też stanowią jedną całość. Kategorycznie należy unikać sytuacji kiedy podział usług na poszczególne elementy może wyglądać nienaturalnie i został stworzony tylko na potrzeby podatkowe. 

Usługa budowlana z materiałem – przykłady

PRZYKŁAD 1 
Spółka z o. o. zajmująca się produkcją wyrobów szklanych, głównie luster, a także montażem szklanych drzwi otrzymała od firmy budowlanej zlecenie na montaż właśnie takich drzwi, które firma zakupiła u innego producenta. Zlecenie obejmowało też wyprodukowanie luster wiszących o podobnym wzornictwie jak to zastosowane w drzwiach. Firma budowlana współpracuje z developerem w charakterze wykonawcy osiedla. 

Spółka z o. o. (producent wyrobów szklanych) wystawia dwie faktury: 1) za usługę budowlano-montażową z mechanizmem podzielonej płatności za montaż drzwi, 2) za sprzedaż produktów ze stawką VAT 23% za wyprodukowanie luster wiszących. 
Uzasadnienie: Obie transakcje są od siebie niezależne i każda z nich może zostać wykonana samodzielnie.

PRZYKŁAD 2 
Spółka zajmująca się produkcją luster otrzymała od firmy budowlanej zajmującej się budową osiedla dla developera, zlecenie na dostawę i montaż luster łazienkowych wbudowanych w ścianę. Spółka ze względu na okoliczności potraktowała zlecenie jako usługę budowlano-montażową i będąca podwykonawcą wystawiła fakturę z mpp. Takie działanie spółki spowodowane jest z faktem, że lustra mają być na stałe zamontowane w ścianach łazienkowych i ich ewentualny demontaż wymagałby przebudowy lub remontu łazienki.

PRZYKŁAD 3 
Spółka otrzymała zamówienie na lustra wiszące z przeznaczeniem do wykorzystania w garderobach w mieszkaniach pokazowych. Po dostarczeniu, lustra zostały zamontowane w pomieszczeniach. W tym przypadku zostały dostarczone lustra wiszące, które w każdym momencie mogą zostać zdjęte i zawieszone w innym miejscu. Spółka uważa, że sprzedaż luster jest sprzedażą produktu, za którą obowiązuje stawka podatku VAT w wysokości 23%. Dostawa i powieszenie luster stanowią jedynie dodatek, który ma ułatwić zamawiającemu umieszczenie luster we właściwym miejscu.


Data publikacji: 2021-10-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU