Przedsiębiorcy muszą podjąć wiele decyzji dotyczących własnej firmy, wśród nich zaliczamy chociażby wybór formy opodatkowania. Jedną z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór tej metody niesie ze sobą zarówno wady, jak i zalety. Wśród plusów należy wspomnieć o bardziej korzystnych stawkach podatkowych, a minusem jest brak szansy na odliczenie kosztów od osiągniętych przychodów. W związku z jego wadami oraz zaletami jest to metoda wybierana najczęściej przez usługodawców, a wśród nich zaliczamy chociażby przedsiębiorców, którzy wybrali usługi budowlane, gdyż ta metoda rozliczania jest dla nich często najbardziej korzystna.

usługi budowlane ryczałt

Zapoznajmy się z ogólnymi zasadami korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
Metodę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać osoby fizyczne, które zdecydowały się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a wyróżniamy w tym zarówno te jednoosobowe przedsiębiorstwa, jak i te występujące w formie spółki osobowej. Należy również wziąć pod uwagę przychód, który jest osiągany przez przedsiębiorstwo, gdyż nie może on być większy niż 250 000 euro (brany pod uwagę jest poprzedni rok podatkowy). Dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na ryczałt, a przekraczają określony pułap będą musieli przejść na ogólne zasady rozliczania. Warto wiedzieć, iż istnieje szereg działalności świadczących usługi, w których ryczałt nie może zostać wykorzystany, a zapoznać można się z nimi w katalogu załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wspomnieliśmy na samym początku, że ryczałt często wybierany jest przez przedsiębiorców, którzy zajmują się usługami budowlanymi. Stawka, która dotyczy tego typu usługodawców wynosi 5,5%.
Art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mówiący, że stawka ryczałtu 5,5% dotyczy przychodów osiąganych przez działalność wytwórczą, roboty budowlane bądź  dotyczących przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności przekraczającej 2 tony.

Ustawa nie informuje przedsiębiorców czym są usługi budowlane, jedyna adnotacja to art., 4 ust. 1 pkt 1 ustawy mówi, że do działalności usługowej nie zaliczamy rolniczej działalności gospodarczej, która opiera się na działaniach o których mowa w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
W tym momencie, posiłkujemy się klasyfikacją PKWiU, w której mowa o:
  • budynkach oraz innych obiektach inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU 41),
  • budowlach i robotach ogólnobudowlanych, które mają związek z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU 42),
  • robotach budowlanych specjalistycznych (PKWiU 43).
Posiłkując się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wśród robotów budowlanych wyróżniamy:
  • działania mające na celu wzniesienie nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, które rozpoczynają się od przygotowania terenu, a kończą na różnego rodzaju zadaniach robót ziemnych i fundamentowych (stan zerowy), działania obejmujące elementy nośne, przegrody budowlane, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy), do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,
  • działania połączone z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem budynków mieszkalnych oraz niezamieszkalnych, a także budowli, które zostały wybudowane w przeszłości, prace połączone z inżynierią lądową i wodną,
  • instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.
Przedsiębiorcy, którzy wykonują usługi budowlane mogą się posiłkować definicją, która występuje w ustawie Prawo budowlane, a dokładnie art. 3 pkt 7, który mówi, że roboty budowlane to budowa oraz wszelkiego rodzaju prace, wśród których zaliczamy przebudowę, montaż, remont, a także rozbiórka obiektu budowlanego.

Przedsiębiorcy wykonujący usługi budowlane korzystają czasem z materiałów własnych powierzonych, przepisy prawa nie wyznaczają jakie materiały muszą zostać używane przez usługodawców (materiał może być dostarczony zarówno przez wykonawcę, jak i inwestora). Dostarczenie materiałów na teren budowy jest więc kwestią indywidualnej decyzji, a czynność dostarczenia materiałów może nawet być ujęta na odrębnej umowie. Sytuacja ta jest jednakże istotna dla budowlańców korzystających z formy rozliczenia w formie ryczałtu, gdyż jak wcześniej wspominaliśmy, nie istnieje szansa na uwzględnienie kosztów w sytuacji obliczania podatku. Wynika z tego, że przedsiębiorca, który zainwestował w materiały budowlane z własnej kieszeni, a w drugiej kolejności wykonał usługę, oprocentuje swój przychód stawką podatku 5% i nie odejmie od niego wartości materiałów, które zakupił.


Przyjrzyjmy się poniższym przykładom, aby dokładnie zrozumieć specyfikę działania ryczałtu ewidencjonowanego w usługach budowlanych.

Przykład 1:
Zakupione przez przedsiębiorcę materiały wyniosły 15 000 zł. W drugiej kolejności podjął się wykonania usługi budowlanej, która została oszacowana na kwotę 25 000 zł. Podatek ryczałtowy, który wynosi 5,5% zostanie opłacony od kwoty 25 000 zł i wyniesie 1375 zł.

Przykład 2:
Usługa budowlana została wykonana przy użyciu materiałów dostarczonych przez inwestora. Materiały kosztowały 15 000 zł. Przedsiębiorca za wykonaną usługę otrzymał wynagrodzenie w wysokości 25 000 zł. Podatek ryczałtowy wynosi 5,5% i także w tej sytuacji zostanie naliczony od kwoty 25 000zł i wyniesie 1375 zł.

Przykłady obrazują, że zakup materiałów nie niesie za sobą żadnych korzyści podatkowych dla przedsiębiorcy budowlanego. Warto więc powierzyć te zadanie inwestorowi i koniecznie zawrzeć odpowiednią informację na podpisywanej umowie, w której mowa między innymi o dostarczeniu materiałów, które przysłużą się do wykonania usług budowlanych.


Data publikacji: 2018-08-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU