Usługi remontowo-budowlane (remont, przebudowa, montaż) zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem i były w cenie, dlatego też sporo osób nosi się z zamiarem założenia własnej firmy budowlanej. jak zalozyc firme budowlana

Firma budowlana – co należy wiedzieć na początku?

Na samym początku warto jest wykonać rozeznanie rynku i opracować biznesplan. Przyszły przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że na start będzie potrzebował kapitału, za który będzie mógł zakupić między innymi potrzebny sprzęt, czy stworzyć zaplecze finansowe, które pozwoli mu przetrwać okres kiedy zainteresowanie robotami budowlanymi i remontami będzie mniejsze. 
W dalszym ciągu największym popytem cieszą się usługi związane z wykończeniem wnętrz, a jest to cały czas branża, która jest obciążona sporym ryzykiem wykonawczym. Trzeba liczyć się też z konkurencją na rynku, gdyż firm o podobnym charakterze jest sporo. Najlepiej rozpoczynać działalność od małych zleceń i dopiero w miarę rozwoju powoli poszerzać zakres wykonywanych usług. 

Kto może założyć firmę budowlaną?

Może ją założyć każda osoba, która nawet nie ma ukończonej szkoły budowlanej ani specjalnych kursów. Nie potrzebne jest również posiadanie licencji, koncesji, czy zezwoleń. Co prawda do wykonywania niektórych prac potrzebne jest odpowiednie wykształcenie, uprawnienia, czy umiejętności, ale przede wszystkim powinien je posiadać pracownik odpowiedzialny za wykonanie danych prac. Dodatkowo niektóre urządzenia budowlane, jak przykładowo dźwigi, wciągniki, żurawie, itp. wymagają dozoru technicznego.

Rejestracja firmy

Firma budowlana może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki. 
Najczęściej spotykana i najprostsza do założenia jest jednoosobowa działalność gospodarcza. W jej przypadku podatnik za zobowiązania firmy odpowiada całym swoim majątkiem. Rejestracja jest bardzo prosta i darmowa. Wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1 w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy. Można to zrobić osobiście, listownie lub elektronicznie za pomocą strony CEIDG.

Złożenie wniosku jest jednoznaczne z wpisem do CEIDG, wnioskiem o nadanie numeru REGON i NIP (o ile przedsiębiorca takiego nie posiada), zgłoszeniem do US i ZUS-u i oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania.

W terminie 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy złożyć do ZUS-u druk ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) lub ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego). Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, którzy nie mają prawa do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Przedsiębiorca, który chce dokonać rejestracji dla celów podatku VAT powinien tego dokonać najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem sprzedaży korzystając z formularza VAT-R. Pracowników zatrudnionych na umowę o pracę należy zgłosić do ZUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Przedsiębiorca powinien również założyć rachunek bankowy i ewentualnie wyrobić pieczątkę firmową.

Zakładając firmę nie ponosi się żadnej opłaty, ale później przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzać składki ZUS i opłacać należne podatki. Do tego dochodzą koszty związane z prowadzeniem księgowości (biuro rachunkowe lub program do samodzielnego prowadzenia księgowości). 

Kasa fiskalna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli firma przekroczy rocznie obrót 20 000 tys. zł wtedy ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej. Jest na to 2 miesiące czasu licząc od dnia końca miesiąca, w którym został przekroczony limit zwolnienia z kasy fiskalnej. W przypadku kiedy firma dokumentuje sprzedaż na fakturze, a zapłata za fakturę następuje bezpośrednio na rachunek bankowy to nie trzeba instalować kasy. 

Siedziba firmy

Dość często zdarza się, że siedzibą firmy budowlanej jest mieszkanie przedsiębiorcy z wydzieloną częścią na działalność. Siedziba firmy może również mieścić się w lokalu wynajętym na ten cel. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje usługi u klienta lub jest podwykonawcą innej firmy budowlanej to nie ma większego znaczenia gdzie mieści się siedziba.

Przy zatrudnianiu pracowników wygląda to trochę inaczej, ponieważ muszą być spełnione wymogi dotyczące BHP. Wykorzystanie całości mieszkania lub jego części do celów działalności wymaga zgłoszenia tego faktu do spółdzielni mieszkaniowej lub administratora budynku. Jeżeli firma posiada sprzęt budowlany to powinna zadbać również o magazyn. 

Prowadzenie ewidencji odpadów

Jednym z obowiązków firmy budowlanej wytwarzającej odpady budowlane w postaci betonu, usuniętych tynków, tapet, oklein, drewna, czy szkła oraz innych odpadów pochodzących z budowy, remontu i demontażu jest prowadzenie ewidencji odpadów. Sprawozdanie do Marszałka Województwa należy składać w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. 

Koszty

Na koszty w firmie budowlanej składa się wiele elementów, między innymi zakup lub wynajem specjalistycznego sprzętu budowlanego, koszty eksploatacji (wymiana tarcz, wierteł), koszty związane z zakupem i użytkowaniem samochodu dostawczego niezbędnego do przewożenia sprzętu budowlanego, koszty zakupu ubezpieczenia OC. 
Koszt zakupu podstawowego sprzętu budowlanego – ok. 10 000 tys. zł
Koszt zakupu używanego pojazdu – ok. 10 000 zł do 25 000 zł. 

Zatrudnianie pracowników z zagranicy

Obecnie zatrudnianie obcokrajowców jest idealnym rozwiązaniem w przypadku braku rodzimych pracowników. Zatrudnienie powinno odbywać się na podstawie zawartej pisemnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. Ważne, aby osoby spoza Unii Europejskiej posiadały pozwolenie na pracę ze wskazaniem jaką pracę mogą wykonywać, ważną wizę bądź inny dokument, który uprawnia do przebywania na terenie Polski.

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku osób zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej lub osób mających status uchodźcy. Zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim, osoby kontynuujące stacjonarne studia wyższe, posiadające Kartę Polaka, absolwenci polskiej szkoły ponadgimnazjalnej mogą pracować przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jeżeli pracodawca chce zatrudniać obcokrajowców przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, to po 2 miesiącach wykonywania przez niego pracy może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę. Wniosek musi być złożony do właściwego dla siedziby pracodawcy urzędu wojewódzkiego do 30 dni przed zaplanowanym zatrudnieniem. Za wydanie zezwolenia trzeba zapłacić od 50 do 100 zł. Cena uzależniona jest od długości trwania zezwolenia (od 1 do 3 lat). Jeżeli cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom ZUS to przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić taką osobę do ZUS-u w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy. 

Podsumowanie

Założenie własnej firmy budowlanej może okazać się dobrym pomysłem na własny biznes pomimo, że na początku należy zainwestować sporo środków finansowych. Jednak własna firma budowlana to idealne rozwiązanie dla osób posiadających doświadczenie w budowlance.

Do wystawiania faktur w firmie budowlanej, a nawet księgowości, znakomicie sprawdza się program Faktura XL, który spełnia wszystkie wymogi dobrego programu do fakturowania dla firm budowlanych.


Data publikacji: 2020-03-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU