Z dniem 1 listopada 2019 roku firmy świadczące usługi budowlane mają obowiązek wystawiania faktur według stawki 8% lub 23%. Dodatkowo w niektórych przypadkach są zobowiązane do umieszczania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” zamiast „split payment”. faktury uslugi budowlane
Niektórzy przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane jako podwykonawcy oraz zlecający wykonanie robót budowlanych innym firmom, które w tym wypadku są również podwykonawcami, mają wątpliwości zarówno do wysokości stawki oraz czy muszą w wystawianych fakturach umieszczać adnotację „split payment”.

Mechanizm podzielonej płatności

Na początku lipca 2018 r. ustawa o VAT (art. 108a ust. 1) została wzbogacona o przepisy określające stosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Do końca października 2019 r. podatnicy mogli dobrowolnie korzystać z tej możliwości. Od 1 listopada 2019 r. split payment w niektórych przypadkach stał się obowiązkiem. Z dniem 1 listopada 2019 r. został uchylony art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 17 ust. 1c – 1h i art. 17 ust. 2a i 2b ustawy o VAT. Nastąpiła likwidacja stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. W zamian na podatników został nałożony obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Kiedy należy stosować mechanizm podzielonej płatności?

Obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności na fakturze dotyczy między innymi transakcji dotyczących świadczenia usług w zakresie robót budowlanych wymienionych w poz. 98-144 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Aby wystąpił obowiązek stosowania MPP musi być spełnionych łącznie 5 warunków:
1. podatnik musi otrzymać fakturę z wykazaną kwotą VAT lub przekazać całość bądź część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi
2. otrzymana faktura musi dokumentować nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT bądź kwota płacona przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi dotyczy nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT
3. kwota należności z faktury przekracza 15 000 zł lub tę kwotę przekracza całość bądź część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi
4. płatność nie jest dokonywana przez potrącenie, o którym mówi art. 498 Kodeksu cywilnego, a wyłączenie ma zastosowanie w takim zakresie w jakim kwoty należności są potrącane (art. 108a ust. 1d ustawy o VAT)
5. płatność nie dotyczy faktury dotyczącej transakcji realizowanej w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mówi art. 7 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym o ile podmiot na rzecz, którego dokonywana jest płatność na dzień dokonania dostawy był:
  • partnerem prywatnym i z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • jednoosobową spółką partnera prywatnego lub spółką kapitałową (wspólnicy są partnerami prywatnymi), z którą podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 108a ust. 1e ustawy o VAT).
PRZYKŁAD 
Polski czynny podatnik VAT oznaczony symbolem „C” jest wykonawcą usługi budowlanej dla drugiego czynnego podatnika VAT z Polski oznaczonego literą „D”.

W przypadku przepisów obowiązujących do 31 października 2019 r.:
  • podatnikiem z tytułu świadczenia usługi w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia jest podatnik „D”, pod warunkiem że podatnik „C” jest podwykonawcą usługi
  • podatnikiem z tytułu świadczenia usługi będzie podatnik „C” jeżeli nie wykona usługi jako podwykonawca.
W przypadku stanu prawnego obowiązującego od 1 listopada 2019 r.:
  • podatnikiem z tytułu świadczenia danej usługi będzie podatnik „C” niezależnie od tego czy jest podwykonawcą czy też nie. 
W sytuacji kiedy wykonana usługa budowlana zostanie udokumentowana fakturą o wartości przekraczającej 15 000 zł, to podatnik „D” jest zobowiązany do zapłaty za usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Faktury z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT (dodany 1 listopada 2019 r.) istnieje obowiązek umieszczania na niektórych fakturach oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” zamiast „split payment”. Obowiązek dotyczy faktur wystawianych w przypadku dokonanych dostaw towarów lub świadczenia usług z nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT jeżeli kwota ogółem na fakturach przekroczy wartość 15 000 zł, to podatnicy będą musieli dokonać płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. 1b ustawy o VAT)
Od 1 listopada 2019 r. dla faktur dokumentujących świadczenie usług budowlanych, obowiązującą stawką podatku VAT jest 8% lub 23%. Wysokość stawki VAT zależy od tego jakiego budynku lub jego części dotyczy dana usługa oraz od rodzaju usługi budowlanej. Stawka 8% obowiązuje tylko w przypadku usług dotyczących budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Podsumowanie

Na wystawianych fakturach należy umieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności” jeżeli zostaną spełnione łącznie 2 warunki:
  • faktury dokumentują świadczenie usług budowlanych na rzecz podatników
  • kwota należności ogółem na fakturach przekracza wartość 15 000 zł.

Do wystawiania faktur w firmie budowlanej, a nawet księgowości, znakomicie sprawdza się program Faktura XL, który spełnia wszystkie wymogi dobrego programu do fakturowania dla firm budowlanych.


Data publikacji: 2020-06-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU