Z roku na rok rośnie liczba osób, które decydują się na założenie profilu zaufanego. W obecnych czasach jego posiadanie może znacznie ułatwić i przyspieszyć załatwienie wielu urzędowych spraw. profil zaufany zakladanie

Czym jest profil zaufany?

Pojęcie profilu zaufanego funkcjonuje w Polsce od kilu lat. W skrócie można go określić jako bezpłatną metodę potwierdzania tożsamości w administracyjnych systemach elektronicznych. Jest alternatywą dla płatnego podpisu kwalifikowanego. W ostatnim czasie zyskuje coraz większą popularność. Zasady jego założenia zostały uproszczone do niezbędnego minimum.

Profil zaufany ePUAP zawiera dane osobowe użytkownika razem z jego numerem PESEL, numerem telefonu oraz adresem e-mail. Niezwykle przydatny w momencie kontaktu obywatela z urzędem za pomocą sieci internetowej, np.: przy składaniu wniosku o dowód osobisty, podpisywaniu jednolitych plików kontrolnych (jpk-vat) czy podczas logowania na platformie ZUS-u. 

Profil zaufany ważny jest przez 3 lata. Po ich upływie można go przedłużyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

W jaki sposób założyć profil zaufany?

Aby uzyskać profil zaufany należy złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP, a następnie w celu identyfikacji udać się do jednego z punktów potwierdzających (między innymi: Urząd Skarbowy, oddział ZUS-u, Urząd Gminy) razem z dowodem osobistym lub paszportem. Od października 2016 roku istnieje możliwość założenia profilu zaufanego za pośrednictwem bankowych serwisów transakcyjnych, między innymi przez: bank Pekao S.A. PKO BP, bank Millennium, bank Santander, ING Bank Śląski. Jest to prosta i szybka metoda weryfikacji. Wystarczy kilka minut i można korzystać z profilu zaufanego.

Zakładanie profilu za pomocą podpisu kwalifikowanego

Posiadacze podpisu kwalifikowanego mogą samodzielnie potwierdzić swój profil zaufany. Po wejściu na stronę www.gov.pl należy odszukać zakładkę profil zaufany i postępować zgodnie z zamieszczonymi informacjami. Po wypełnieniu formularza i jego akceptacji wyświetli się komunikat, że wniosek o profil zaufany został złożony. Wystarczy go potwierdzić.

Do wyboru są 2 opcje:
  • za pomocą punktu potwierdzającego
  • potwierdzenie certyfikatem kwalifikowanym, który należy wybrać jeżeli taki posiadamy.

Potwierdzenie w punkcie potwierdzającym

Osoby, które nie posiadają podpisu kwalifikowanego muszą potwierdzić swoją tożsamość w jednym z punktów potwierdzających. Lista dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Z reguły są to urzędy i niektóre banki. 
Do punktu należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Po jego okazaniu, pracownik drukuje złożony wniosek i daje go do podpisu. 
Czas na potwierdzenie wniosku o profil zaufany wynosi 14 dni. Po upływie tego terminu jeżeli nie uda się go potwierdzić, należy złożyć kolejny wniosek.


Data publikacji: 2020-10-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU