W obecnych czasach wiele spraw urzędowych można załatwić online bez konieczności wychodzenia z domu. Wszystkie czynności wykonywane w Internecie wymagają potwierdzenia tożsamości. W tym celu można skorzystać z: kwalifikowanego podpisu elektronicznego, niekwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego, e-dowodu, danych autoryzujących, pieczęci elektronicznej. porownanie rodzajow podpisow elektronicznych dla firm

Kwalifikowany podpis elektroniczny 

Kwalifikowany podpis elektroniczny, w skrócie podpis kwalifikowany służy do podpisywania dowolnych dokumentów oraz umożliwia załatwianie różnych spraw urzędowych, a także prywatnych i firmowych, jak np.: 
 • składanie deklaracji podatkowych, przykładowo: PIT roczny, JPK, ZUS DRA
 • podpisywanie sprawozdań finansowych
 • podpisywanie faktur
 • podpisywanie różnych umów: handlowych, pracowniczych lub pełnomocnictw
 • potwierdzanie tożsamości w kontaktach z urzędami
 • podpisywanie dokumentów urzędowych, jak: wnioski, formularze, oświadczenia itp.
Kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest narzędziem bezpłatnym. Wydatek poniesiony na jego zakup może być dla przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu. Osoby zainteresowane mogą zakupić podpis u certyfikowanych dostawców korzystając z listy zamieszczonej na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. 

Na podpis kwalifikowany składa się: 
 • specjalna karta kryptograficzna, na której zapisany jest certyfikat kwalifikowany
 • czytnik kart, który podłącza się do komputera
 • oprogramowanie, które należy zainstalować na komputerze.

Niekwalifikowany podpis elektroniczny

Niekwalifikowany podpis elektroniczny, czyli powszechny można stosować jedynie w kontaktach firmowych lub prywatnych, jeżeli obie strony zawrą umowę akceptującą taki podpis. Za jego pomocą nie można załatwić spraw urzędowych.

Profil zaufany

Profil zaufany związany jest z platformą ePUAP i jest bezpłatny. Za jego pomocą można online załatwić sprawy urzędowe logując się do serwisu danego urzędu lub na ePUAP i w ten sposób poświadczyć swoją tożsamość. Częścią profilu zaufanego jest podpis zaufany, który służy do podpisywania dokumentów.

Profil zaufany stosuje się między innymi:
 • w sprawach urzędowych dotyczących firmy na stronie CEIDG (rejestracja, zawieszenie, likwidacja działalności oraz inne sprawy związane z działalnością)
 • w sprawach związanych z ZUS-em (ubezpieczenie przedsiębiorcy oraz jego pracowników na PUE ZUS)
 • w sprawach urzędowych dotyczących rozliczeń podatkowych oraz innych spraw na e-Urząd Skarbowy.
Profil zaufany można założyć na kilka sposobów, między innymi podczas rejestracji na ePUAP (tworzy się automatycznie). Można go też utworzyć za pośrednictwem swojego banku lub za pomocą e-dowodu czy podpisu kwalifikowanego. W przypadku 3 ostatnich opcji można go utworzyć bez wychodzenia z domu. Pozostałe przypadki wymagają potwierdzenia tożsamości w ciągu 14 dni w punkcie potwierdzającym. 

E-dowód 

E-dowód z certyfikatem podpisu osobistego posiada funkcję podpisu elektronicznego. Osoby, które nie posiadają takiego dowodu mogą złożyć wniosek o jego wydanie.

Za pomocą e-dowodu z certyfikatem podpisu osobistego można między innymi: 
 • podpisywać dokumenty wysyłane online do urzędu
 • logować się do portali administracji publicznej, jak: biznes.gov.pl, ePUAP, PUE, praca.gov.pl
 • korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego – e-dowód daje możliwość umieszczenia w nim podpisu kwalifikowanego. 

Dane autoryzujące i pieczęć elektroniczna

Za podpis elektroniczny można też uznać dane autoryzujące w skład, których wchodzi:
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • numer PESEL lub NIP
 • kwota przychodu za ubiegły rok na podstawie zeznania PIT rocznego.
Danymi autoryzującymi można podpisać deklaracje podatkowe PIT i VAT. 
Pieczęć elektroniczna, czyli pieczątka nie jest podpisem elektronicznym. Zawiera dane firmy, jak: nazwa, NIP i REGON firmy. Mogą z niej korzystać jedynie osoby prawne. Służy do poświadczenia jaki podmiot przekazał dokument. 

Podpis elektroniczny – podpisy wybranych formularzy

  Kwalifikowany podpis elektroniczny Profil Zaufany E-dowód
Podpis elektroniczny
Dane autoryzujące
Rodzaje dokumentów Dokumenty prywatne i urzędowe Dokumenty urzędowe Dokumenty urzędowe

Dokumenty prywatne – tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę
Deklaracje PIT i VAT
CEIDG - logowanie Nie Tak Tak Nie
CEIDG - rejestracja firmy Tak Tak Nie Nie
CEIDG – likwidacja firmy Tak Tak Nie Nie
ZUS - rejestracja i logowanie do PUE ZUS Tak Tak Tak Nie
ZUS – wysyłanie dokumentów Tak Nie Tak od 1 stycznia 2023 roku Nie
PIT roczny Tak Nie Nie Tak
JPK VAT Tak Tak Nie Tak
VAT - R Tak Tak – jeżeli dołączany jest do wniosku CEIDG Nie Nie


Data publikacji: 2022-11-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU