Dzisiaj wiele spraw, również zawodowych można załatwić przez Internet. Jedną z nich jest rejestracja firmy online. Jak to zrobić prawidłowo? Jakie wymagania musi spełnić przedsiębiorca? jak zalozyc firme przez internet

Po pierwsze: profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany

Aby móc zarejestrować działalność online potrzebny będzie profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany, którymi będzie można potwierdzić swoją tożsamość. 

Certyfikat kwalifikowany (podpis kwalifikowany)
Jest to elektroniczny podpis, który posiada taką samą moc co podpis złożony własnoręcznie. Służy do podpisywania dokumentów i umów mających moc prawną. W celu jego założenia i późniejszego stosowania należy zakupić specjalne kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego. Własną tożsamość należy potwierdzić w dowolnej kancelarii notarialnej działającej na terenie całego kraju, w punktach rejestracji CERTUM PCC lub w Punktach Potwierdzania Tożsamości. Wybranie podpisu kwalifikowanego wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów. 

Profil zaufany 
Można go stworzyć przez Internet lub w urzędzie (ZUS, oddział NFZ, U.S.). Założenie i korzystanie jest bezpłatne. Profil zaufany to elektroniczny podpis, który pozwala załatwić sprawy urzędowe przez Internet (dostęp do internetowego konta pacjenta, korespondencja z ZUS, oddziałem NFZ, itp.). 
Profil zaufany można też założyć z poziomu swojego banku lub za pośrednictwem strony www.pz.gov.pl wypełniając formularz i klikając na: „Zarejestruj się”. Następnie należy podpisać wniosek kodem otrzymanym w wiadomości SMS. Tak złożony wniosek wymaga potwierdzenia w terminie 14 dni w jednym z punktów potwierdzających. Profil zaufany jest ważny przez 3 lata z możliwością przedłużenia. Jeżeli termin zostanie przegapiony to trzeba będzie założyć nowy profil. 

Po drugie: rejestracja w CEIDG

Rejestracja działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wpis jest bezpłatny.

We wniosku należy podać następujące dane:
1. nazwa firmy
2. data urodzenia przedsiębiorcy
3. numery: PESEL, REGON, NIP (o ile nie są w posiadaniu)
4. miejsce zamieszkania
5. adres wykonywania działalności gospodarczej
6. data rozpoczęcia działalności
7. przedmiot wykonywanej działalności zgodne z PKD
8. informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej 
9. inne dane wymagane przez ustawę. 

Wpis do CEIDG pozwala jednocześnie złożyć wniosek o nadanie lub zmianę numeru REGON o ile zaistniała taka konieczność. Osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność otrzymują również numer NIP. W tym wypadku nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Wypełniony formularz należy zatwierdzić profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. 

Po trzecie: pieczęć firmowa

Pieczątka firmowa. W momencie otrzymania numerów REGON i NIP przedsiębiorca może zamówić pieczątkę firmową. Zgodnie z przepisami prawa nie jest to obowiązkowe. Jednak w niektórych przypadkach taka pieczątka może okazać się potrzebna. Poza tym jej posiadanie oznacza większą wiarygodność firmy jak i wystawianych przez nią faktur. 

Po czwarte: rachunek bankowy

Firmowy rachunek bankowy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest wymagane zakładanie konta firmowego. Jednak może okazać się to dobrym posunięciem. Prywatne pieniądze przedsiębiorcy nie mieszają się ze środkami z działalności gospodarczej. Obecnie rachunek firmowy w banku można założyć nie wychodząc z domu.


Data publikacji: 2020-03-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU