Od jakiegoś czasu dużo mówi się o podatku handlowym wprowadzonym ustawą z dnia 6 lipca 2016 roku. Pomimo, że od tej pory minęło trochę czasu, to ciągle wzbudza on mnóstwo wątpliwości. Cały czas jest tematem rozmów i artykułów. podatek handlowy

Podatek handlowy

Podatek handlowy lub podatek od sprzedaży detalicznej pomimo, że został wprowadzony ustawą z 2016 roku, to praktycznie zaczął obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2021 roku. Jest zobowiązaniem finansowym nałożonym na wszystkie instytucje prowadzące działalność handlową detaliczną. Podatkiem zostały objęte jedynie duże sieci handlowe. Chodzi o zrównanie szans małych sklepów względem dużych. Podatek płacony jest od obrotu firmy w zależności od wysokości osiągniętych przychodów, które w skali roku muszą być wyższe od kwoty 17 000 000 zł. Podana wartość napotkała opór ze strony Komisji Europejskiej, która miała wątpliwości co do poprawności zapisów ustawy. Chodziło o to, że podatek powinien być nałożony tylko na największe sklepy osiągające określoną wartość obrotu. Unia Europejska uznała to za działanie sympatyzujące tylko z jedną grupą przedsiębiorców i z tego powodu wszczęła postępowanie, które wykazało, że wstrzymanie podatku nie miało żadnych podstaw. 
Ustawa obowiązująca od stycznia 2021 roku zawiera identyczne zapisy oraz kryteria dotyczące poboru podatku, co wcześniejszy przepis. Zgodnie z pierwotnymi założeniami obowiązują dwie skale podatkowe. Z zapłaty podatku zostali wyłączeni przedsiębiorcy osiągający niskie obroty. 

Podatek handlowy – podmioty zobowiązane do zapłaty oraz stawka podatku

Ustawa o podatku handlowym przewiduje 2 stawki podatkowe, które zależą od wysokości obrotów instytucji handlowych. 
  • Stawka 0,8% - obroty od 17 mln zł – 170 mln zł
  • Stawka 1,4% - obroty powyżej 170 mln zł.
Kwota wolna od podatku została ustalona na 204 mln zł w skali roku. Dzięki temu, podatku handlowego nie będą musiały płacić małe sklepy, których obrót nie przekracza 17 mln zł rocznie.

Zgodnie z ustawą opodatkowany ma być jedynie przychód ze sprzedaży detalicznej na rzecz konsumentów. Do obrotu nie będzie wliczana sprzedaż hurtowa oraz dla firm. Opodatkowaniu nie będą podlegać również sklepy internetowe. 

Podatek handlowy – korzyści oraz skutki dla konsumenta

Od samego początku celem wprowadzenia podatku handlowego było wyrównanie szans pomiędzy dużymi firmami handlowymi, supermarketami, a małymi sklepami najczęściej rodzinnymi lub lokalnymi sieciami spożywczymi. 
Z kolei dla konsumenta najpoważniejszym skutkiem wprowadzonych zmian mogą być podwyżki cen produktów.


Data publikacji: 2021-03-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU