Faktury dokumentujące zakup niektórych produktów mogą zawierać informacje dotyczące kwestii związanych z kosztami gospodarowania odpadami. Takie informacje powinny być też ujęte w księgach rachunkowych. koszt gospodarowania odpadami kgo na fakturze

Faktury dokumentujące zakup żarówek, świetlówek, baterii

Sprzedawcy sprzętu elektronicznego i elektrycznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym mają obowiązek dokumentowania sprzedaży żarówek, świetlówek, a także baterii za pomocą faktury. Wymienione sprzęty ujmuje się w pozycji związanej z kosztami gospodarowania odpadami. 

Obowiązkiem sprzedawcy jest informowanie nabywców sprzętu o wysokości kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami, na które składają się koszty zbierania, przetwarzania i recyklingu. Celem wprowadzenia takich przepisów było przede wszystkim podwyższenie świadomości konsumentów w zakresie ekologii. Nie chodziło bowiem o dokonanie zmian w innych ustawach dotyczących pozostałych dziedzin życia, np. podatków, a jedynie o zamieszczenie na fakturze informacji o kosztach gospodarowania odpadami. Chodziło o przekazanie klientowi informacji o poniesionym koszcie, który powinien być traktowany jak normalny element ceny, nawet jeżeli nie został wyodrębniony ani doliczony do wartości żarówek, świetlówek czy też innego sprzętu elektrycznego bądź elektronicznego. 

Czym jest opłata KGO, czyli Koszty Gospodarowania Odpadami?

Koszty Gospodarowania Odpadami, w skrócie KGO, to opłata recyklingowa naliczana za zbieranie, przetwarzanie i recykling odpadów elektronicznych i elektrycznych przez producentów. Zgodnie z ustawą koszt KGO zawarty jest w cenie zamawianego towaru. Inspekcja Ochrony Środowiska ma obowiązek karać każdą osobę, która wyrzuca zużyte produkty w miejsce, które nie jest do tego przeznaczone. 

Koszty gospodarowania odpadami zamieszczone na paragonie lub fakturze

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku (Dz. U. poz. 1688) sprzedaż sprzętu elektronicznego i elektrycznego wymaga przedstawienia jego nabywcy, kosztów gospodarowania odpadami, do których wchodzą koszty związane ze zbieraniem i przetwarzaniem zużytego sprzętu, o ile wprowadzający dany sprzęt przekazał do jego dystrybutorów informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami.

Z kolei dystrybutorzy sprzętu mają obowiązek informowania nabywców wymienionych produktów elektronicznych lub elektrycznych o kosztach gospodarowania odpadami obejmującymi koszty zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu w momencie jego sprzedaży pod warunkiem, że wprowadzający ten sprzęt podał im informacje o poniesionych kosztach KGO.
Dystrybutor zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy może informować nabywców sprzętu o tych kosztach przez wyróżnienie w cenie sprzętu, kosztów gospodarowania odpadami jakie przypadają na daną jednostkę sprzętową. W związku z tym klient powinien otrzymać informację o cenie produktu, która zawiera określoną kwotę jaka przypada na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami zużytego sprzętu. Wynika z tego, że taka informacja może zostać przedstawiona na fakturach, paragonach, etykietach, a także w inny sposób pozwalający na wskazanie w cenie kosztów gospodarowania odpadami w momencie dokonywanej sprzedaży. Dopuszcza się umieszczanie takich informacji na etykietach lub cenach, dzięki czemu klienci mogą mieć dostęp do informacji o kosztach gospodarowania odpadami już w momencie zakupu. W takiej sytuacji nie jest konieczne umieszczanie wymienionych informacji dodatkowo na fakturze lub paragonie.


Data publikacji: 2022-09-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Agnieszka R.
12 Wrzesień 2023

Chciałabym zapytać, czy sprzedawca ma prawo naliczać koszty kgo, jeśli klient nie oddaje starego sprzętu? Kupowałam lodówkę z dostawą do domu. Koszty kgo zostały mi przedstawione dopiero po złożeniu zamówienia, mimo iż nie zgłaszałam, iż potrzebuje, by odebrano ode mnie stary sprzęt
W zamówieniu była podana kwota, która nazwano "kwota całkowita do zapłaty" koszty kgo w wysokości 39zl zostały naliczone dwa dni później na osobnej fakturze. Czy sprzedawca ma prawo pobierać opłatę za coś, czego nie wykonał w stosunku do klienta, innymi słowy czy wszyscy płacimy za utylizację sprzętu, nawet jeśli przy konkretnym zakupie nie generujemy starego sprzetu