Obecnie do Bazy Danych Odpadowych (BDO) zarejestrowało się ok. 40% przedsiębiorców. Pozostali mają czas do 31 grudnia 2019 roku. Jeżeli nie zarejestrują się w tym terminie to mogą liczyć się z nałożeniem wysokiej kary, której wysokość może sięgać nawet miliona złotych. Czym jest BDO? Czy wystarczy się jedynie zarejestrować do bazy, aby uniknąć dotkliwej kary? BDO - kto ma obowiązek rejestracji

Czym jest Baza Danych Odpadowych (BDO)?

Jest to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Zawiera rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty, produkty w opakowaniach i gospodarują odpadami. Przedsiębiorcy, którzy znajdą się w rejestrze BDO, będą musieli od 1 stycznia 2020 r. prowadzić w nim ewidencję i sprawozdawczość odpadów. 
BDO zostało wprowadzone przez Ministerstwo Środowiska. Jego zadaniem jest kontrola gospodarki odpadami i przeciwdziałanie nieprawidłowościom, do których tu dochodzi.

Art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO – o czym mówi?

Baza Danych Odpadowych jest systemem informatycznym, który utworzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Rejestr został uruchomiony z dniem 24 stycznia 2018 roku. Od stycznia 2020 roku zostaną wprowadzone kolejne moduły (ewidencji i sprawozdawczości), które pozwolą na prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami w formie elektronicznej.

Kto ma obowiązek wpisu do rejestru BDO?

Obowiązkowo do rejestru BDO powinny wpisać się podmioty, które:
  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach (pojazdy, oleje i smary, opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny)
  • producenci i importerzy oraz wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
Obowiązek może dotyczyć również jednoosobowych działalności gospodarczych jeżeli wykonują czynności, które zostały wymienione wyżej, które wytwarzają odpady i w związku z tym muszą prowadzić ewidencję odpadów, jak: salony fryzjerskie i kosmetyczne, podmioty świadczące usługi budowlane, stomatologiczne, warsztaty samochodowe, zakłady fotograficzne i drukarskie. 

Ważna uwaga:
Podatnik, który nie wie czy musi zarejestrować się do BDO może sprawdzić czy ma taki obowiązek pod linkiem: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/
Pełna lista podmiotów, które powinny być wpisane do rejestru na wniosek znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 

Czas, w którym należy dokonać rejestracji

Podatnicy, którzy mają obowiązek rejestracji do BDO muszą to zrobić do końca 2019 roku. Jest to bardzo ważne, ponieważ na podmioty, które nie wywiążą się z obowiązku zostaną nałożone dość dotkliwe kary. Od stycznia 2020 roku sąd może wymierzyć karę grzywny, aresztu lub zapłatę kwoty w wysokości do 1 miliona złotych. Dodatkowo od przedsiębiorcy nie będą odbierane odpady, a on sam nie będzie miał możliwości wystawienia elektronicznej karty odbioru odpadów. 

Art. 25 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

brzmi:

Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.


Jak się zarejestrować do BDO?

Przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim. W ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku marszałek wojewódzki wprowadza podmiot do rejestru.


Data publikacji: 2019-11-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU