Polscy przedsiębiorcy współpracujący z firmami w Holandii muszą mieć na uwadze, że ostatnio w tym kraju został zmieniony numer identyfikacji podatkowej, dlatego w przypadku wystawienia jakichkolwiek dokumentów należy najpierw sprawdzić, czy wszystkie podane dane zgadzają się. numer btw-id na poczet podatku w holandii

Zmiana numeru identyfikacji podatkowej w Holandii

Z dniem 1 stycznia 2022 roku w Holandii został zmieniony numer identyfikacji podatkowej. W związku z tym przedsiębiorcy powinni dokonać stosownych zmian.
  • BTW – numer przed zmianą
  • BTW-ID – numer po zmianie. 
Numer BTW-ID składa się z następujących elementów: 
  • kodu kraju – NL
  • 9 cyfr
  • litery B i 2 cyfr kontrolnych. 

Dlaczego numer został zmieniony?

Głównym powodem, dla którego zmiana numeru musiała nastąpić była ochrona prywatności osób prowadzących w Holandii firmy jednoosobowe. Przed zmianą, numer składał się z cyfr tworzących numer BSN będący osobistym, indywidualnym identyfikatorem danej osoby. BSN to odpowiednik polskiego numeru PESEL. Często numer był wykorzystywany przez oszustów, którzy okradali podatników z tożsamości. Wszyscy przedsiębiorcy indywidualni zostali poinformowani o zmianie numeru w formie zawiadomienia listownego. W chwili obecnej przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o numer identyfikacji podatkowej otrzymują go już w zmienionej formie.

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać otrzymany numer do: 
  • biura rachunkowego
  • swoich kontrahentów w kraju siedziby oraz za granicę o ile przeprowadza transakcje z podmiotami z zagranicy
  • instytucji, które mają związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.


Data publikacji: 2022-09-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU