Z dniem 1 lutego 2021 roku Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej. Okres przejściowy skończył się 31 grudnia 2020 roku. Od tego czasu zaczęły obowiązywać nowe rozliczenia podatku VAT. W następstwie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej został wprowadzony nowy prefiks dla Irlandii Północnej. numer NIP Irlandii Polnocnej

Nowy prefiks dla Irlandii Północnej

Od 1 stycznia 2021 roku zmieniły się przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT w transakcjach z Wielką Brytanią. Jeżeli chodzi o transakcje towarowe z Irlandią Północną to nadal będą obowiązywały rozliczenia VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE. Podstawę stanowią przepisy szczególne, czyli Protokół w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej, Dz.U. C 384 I z 12 listopada 2019 roku s. 92 będący integralną częścią umowy o wystąpieniu po okresie przejściowym. 

Dzięki temu, zatarciu ulega granica celna pomiędzy Irlandią, a Irlandią Północną, co pozwala traktować dostawę towarów jako transakcję pomiędzy kontrahentami UE (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów). W przypadku transakcji dotyczących świadczenia usług Irlandia Północna i Wielka Brytania traktowane są jak kraje trzecie, spoza UE. 

Prawidłowość działań ma zapewnić właściwa identyfikacja podatników dokonujących w Irlandii Północnej wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów. W związku z tym od 1 stycznia 2021 roku podatnicy pochodzący z Irlandii Północnej otrzymali odrębny numer identyfikacyjny VAT, różny od VAT-UE kontrahentów z Wielkiej Brytanii.

Rada Unii Europejskiej dyrektywa, motyw 5 i 6

Treść dyrektywy Rady UE brzmi następująco:

W Irlandii Północnej należy zatem wprowadzić odrębne numery identyfikacyjne VAT zawierające indywidualny prefiks, aby dokonać rozróżnienia między podatnikami i osobami prawnymi niebędącymi podatnikami, których transakcje w zakresie towarów znajdujących się w Irlandii Północnej podlegają przepisom Unii dotyczącym VAT, a osobami dokonującymi innych transakcji, w odniesieniu do których są one zidentyfikowane do celów VAT w Zjednoczonym Królestwie.
Prefiksy numerów identyfikacyjnych VAT w Unii oparte są z reguły na kodzie ISO – 3166 alpha 2 umożliwiającym identyfikację państwa członkowskiego, które go nadało. Irlandia Północna nie ma w tym systemie indywidualnego kodu, ale ISO przewiduje możliwość stosowania kodów X dla terytoriów, które nie posiadają indywidualnego kodu. W związku z tym dla Irlandii Północnej należy zaproponować kod XI


Podsumowanie

Zgodnie z zapisami powyższej dyrektywy podatnicy z Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 roku posługują się nowym prefiksem VAT-UE, jeżeli chodzi o transakcje towarowe o kodzie XI.


Data publikacji: 2021-01-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU