W Polsce każda firma musi posiadać indywidualny numer REGON nadawany w momencie rejestracji. Jest to ważne oznaczenie podmiotu, które pozwala w łatwy sposób zidentyfikować firmę. regon

Rejestracja firmy 

Rejestracji firmy w zależności od wybranej formy prawnej dokonuje się we właściwym urzędzie gminy/miasta na formularzu CEIDG-1 lub w KRS. We wniosku o wpis do CEIDG podaje się wszystkie niezbędne informacje dotyczące nowo powstającej działalności, takie jak dane właściciela, nazwa firmy, adres siedziby, forma opodatkowania, branża, w której będzie prowadzona działalność. Na podstawie wniosku przedsiębiorca zostaje zgłoszony do US i ZUS-u, a także zostaje mu nadany numer NIP i REGON. 

Numer REGON – co oznacza?

REGON to akronim pochodzący od nazwy instytucji Rejestr Gospodarki Narodowej. Prowadzony jest przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) Krajowego Rejestru Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Otrzymuje go każdy nowy przedsiębiorca i od tej pory figuruje w spisie pod danym numerem. Wyszukiwarka REGON aktualizowana jest na bieżąco. 

Numer REGON – znaczenie cyfr

Początkowo REGON zbudowany był z 7 cyfr, ale zwiększająca się liczba przedsiębiorców wymogła poszerzenie go o kolejne cyfry. Obecnie tworzy go 9 liczb. Numery posiadające 7 cyfr, po nowelizacji otrzymały na początku dwa zera. W numeracji REGON poszczególne cyfry oznaczają:
  • dwie pierwsze – odnoszą się do danego terytorium
  • kolejne sześć – to numery seryjne
  • ostatnia liczba – cyfra kontrolna.

REGON – nadanie numeru

Numer REGON nadawany jest automatycznie przez GUS po złożeniu wniosku rejestracyjnego działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie otrzymuje go natychmiast. Musi poczekać na niego kilka dni, maksymalnie 14. Usługa jest bezpłatna. Dana firma otrzymuje go na adres podany w formularzu. Przedsiębiorca może prowadzić działalność już w momencie rejestracji, pomimo że formalnie nie jest w jego posiadaniu. 

Podmioty uprawnione do otrzymania REGON

Wpisem do rejestru objęte są wszystkie podmioty gospodarcze (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednostki lokalne wymienionych podmiotów, jak ich oddziały, czy filie). Każda firma otrzymuje REGON tylko raz bez możliwości jego zmiany. W przypadku kiedy przedsiębiorca zakończy działalność i po jakimś czasie otworzy nową, to otrzymuje ponownie ten sam numer. 

REGON – do czego służy?

Obecnie REGON jest coraz rzadziej wykorzystywany. Od 2009 roku nie ma obowiązku stosowania go w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorca nie musi umieszczać REGON-u na różnych dokumentach, jak np.: na fakturach sprzedaży. Jednak w dalszym ciągu pozostaje ważnym elementem statystycznym dla GUS, który w jednym miejscu posiada dane dotyczące przedsiębiorców oraz poszczególnych branż. 
Pomimo, że obecnie REGON posiada małe znaczenie, to w najbliższej przyszłości nie ma mowy o jego likwidacji.


Data publikacji: 2021-04-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU