Firmy dokonujące transakcji na terytorium Unii Europejskiej, będące czynnymi podatnikami VAT mają obowiązek posługiwania się numerem VAT UE, który to numer powstał właśnie na potrzeby handlu wewnętrznego w Unii Europejskiej. firma bez numeru vat ue faktura odwrotne obciazenie

Miejsce świadczenia usług – spółka LTD

W niektórych krajach, jak np. w Wielkiej Brytanii stosowanie numeru VAT przez spółkę nie jest wymagane, pod warunkiem, że podmiot nie jest podatnikiem VAT. 

Polacy w Anglii mogą założyć spółkę LTD, czyli Limited Company. Sposób jej założenia jest szybki i dużo prostszy w porównaniu ze spółkami zakładanymi w Polsce. W jej przypadku obowiązują przepisy angielskie. 
Art. 28b ust. 1 ustawy o VAT określa, że: 

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Zgodnie z powyższym za miejsce świadczenia usług na rzecz firmy zagranicznej uznaje się państwo, w którym firma posiada siedzibę, co oznacza, że taka transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce i tym samym dla spółki LTD miejscem opodatkowania jest Wielka Brytania. 

Takie rozumienie przepisu zgodne jest z wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi interpretacją indywidualną z dnia 29 maja 2016 roku, nr 1061-IPTPP2.4512.102.2016.2.KW o treści: 

Zgodnie z art. 28b miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lub stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. W związku z powyższym wykonywanie usług elektronicznych dla podatników z Unii Europejskiej, a nie zarejestrowanych dla potrzeb podatku VAT nie podlega opodatkowaniu w Polsce, lecz zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca usługi. Dlatego też transakcja ta powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-7 w pozycji „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy”, oraz nie powinna być wykazywana w informacji podsumowującej VAT-UE z uwagi na brak numeru NIP.


Rozliczanie transakcji – VAT UE

Jeżeli spółka LTD posiada numer VAT UE, to w takiej sytuacji możliwe jest wystawienie faktury bez VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia. W przypadku, kiedy firma nie posiada identyfikatora VAT UE, to nadal możliwe jest wystawienie faktury odwrotnego obciążenia, ale koniecznie musi ona zawierać odpowiednią adnotację o podobnej treści, że: 
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o VAT, transakcja nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Podatek VAT rozlicza nabywca towaru/usługi

Co to jest odwrotne obciążenie?

Odwrotne obciążenie, czyli reverse chargé ma miejsce w sytuacji, kiedy obowiązek rozliczenia podatku VAT zostaje przerzucony ze sprzedającego na nabywcę (kupującego). Rozliczenie z odwrotnym obciążeniem możliwe jest tylko przy transakcjach zawieranych z firmami i tylko wtedy, kiedy podmiot jest płatnikiem VAT. Najczęściej stosowane jest przy współpracy z firmami zagranicznymi. Zawierane transakcje sprzedaży pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami również mogą być rozliczane na podstawie reverse charge. Wtedy sprzedaż musi dotyczyć określonych grup towarów z załącznika nr 11 ustawy o VAT. Jeżeli spółka LTD otrzyma fakturę z odwrotnym obciążeniem, to przedsiębiorca płaci jedynie kwotę netto, a podatku VAT nie odprowadza. Jeżeli odbiorcą usług jest osoba prywatna nieprowadząca firmy, to nie jest możliwe zastosowanie odwrotnego obciążenia. 

Wystawianie faktur dla spółki bez numeru VAT UE

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT firma z Unii Europejskiej ma obowiązek wykazania wykonanej usługi w informacji podsumowującej, którą składa się do urzędu skarbowego. Niestety niektóre firmy mają z tym problem i nie bardzo wiedzą w jaki sposób mają dokonać rozliczenia. 

Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:
usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca,– zwane dalej “informacjami podsumowującymi.

W związku z powyższymi ustaleniami, jeżeli spółka nie posiada numeru VAT UE, to nie jest zidentyfikowana na potrzeby podatku od wartości dodanej. Transakcje zawierane z taką firmą nie mogą być umieszczane w informacji podsumowującej, ponieważ brak jest numeru identyfikacyjnego nabywcy. 

Podsumowanie

Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT pozwalającym ustalić miejsce świadczenia danej usługi, współpraca ze spółką zagraniczną nieposiadającą numeru VAT UE może być udokumentowana fakturą z odwrotnym obciążeniem. Takiej transakcji nie umieszcza się w informacji podsumowującej, ponieważ brak jest numeru identyfikacyjnego nabywcy.


Data publikacji: 2022-08-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Kamil konat
29 Marzec 2024

Założyłem spółkę ltd z siedzibą w WB. Mam swój sklep internetowy w którym sprzedaje kursy online oraz książki pdf. Moimi klientami w 95% są klienci fizyczni z Polski. Czy jest szansa ominąć odprowadzania podatku VAT do Polski?