Założenie firmy tylko z pozoru wydaje się być łatwym zadaniem. Brak doświadczenia może skutkować popełnieniem błędów już na początku drogi. Jakie pomyłki najczęściej popełniają początkowi przedsiębiorcy? bledy zakladanie firmy

1. Nieodpowiedni moment na rejestrację firmy

Początkujący przedsiębiorca może liczyć na pewne ułatwienia związane z finansami. Chodzi między innymi o zapłatę składek na ZUS. Przez pierwsze 24 miesiące od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej liczone od kolejnego miesiąca, przedsiębiorca płaci tzw. mały ZUS. Wystarczy, że założy firmę drugiego dnia miesiąca. W ten sposób wydłuży okres korzystania z preferencyjnych warunków.

2. Źle wybrana forma prowadzenia działalności 

Jedną z pierwszych decyzji jaką musi podjąć przedsiębiorca jest wybór formy prowadzenia działalności. Przepisy obowiązujące w Polsce zawierają cały szereg uwarunkowań, które mają wpływ na prowadzoną działalność.

Formy działalności gospodarczej można podzielić głównie na dwa rodzaje:
  • jednoosobowa działalność gospodarcza
  • spółka (przedsiębiorstwo).
Najprostszą formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jej wybór zaleca się osobom, które samodzielnie prowadzą mikroprzedsiębiorstwo i które chcą mieć pełną kontrolę nad firmą. Z kolei dla osób, które potrzebują większych nakładów finansowych i ich działalność będzie oparta na współpracy większej liczby osób, zaleca się wybór spółki. 

Wybierając najbardziej właściwą formę działalności warto wziąć pod uwagę takie czynniki jak:
  • charakter działalności
  • skala działalności
  • forma opodatkowania
  • rodzaj prowadzonej księgowości
  • liczba wspólników
  • zakres odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania firmy 
  • wymagania założycielskie
  • możliwości finansowania działalności.

3. Nieodpowiednia forma opodatkowania

Bardzo ważną rzeczą jest wybór właściwej formy opodatkowania. Wybrany sposób rozliczania działalności należy wskazać już w momencie rejestracji firmy.

W Polsce dostępne są 3 podstawowe formy opodatkowania: Przy zasadach ogólnych podatek wynosi 17% i 32%. Oblicza się go na podstawie uzyskanego dochodu po odjęciu poniesionych kosztów. Jest to najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorców z dużymi wydatkami, których dochód mieści się w pierwszym progu podatkowym.  

Podatek liniowy
oblicza się na podstawie dochodu. W jego przypadku obowiązuje jedna, stała stawka 19%. Jest to forma polecana przede wszystkim firmom z dużymi przychodami. 

W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych podstawę opodatkowania stanowi przychód. Ta forma nie uwzględnia kosztów. Wysokość stawki opodatkowania zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy mają niskie koszty.

4. Prosta nazwa firmy

Podczas rejestracji firmy należy podać jej nazwę. Dobra nazwa to taka, która łatwo wpada w ucho i można ją szybko zapamiętać. Powinna być krótka i unikalna. Zbyt długa może okazać się utrudnieniem już na starcie działalności.

5. Wybór księgowej

Firmy często już na samym początku szukają oszczędności i próbują ograniczać koszty do minimum nawet tam gdzie nie powinny. Przykładem mogą być usługi księgowe. Oszczędności na tym polu mogą skutkować przykrymi konsekwencjami. Przepisy związane z księgowością bardzo szybko się zmieniają i czasami przedsiębiorcy trudno jest je wszystkie opanować. Powierzenie księgowości firmy profesjonalnemu biuru rachunkowemu pozwala zaoszczędzić czas i bardziej skupić się na prowadzeniu firmy. Do weryfikacji biur rachunkowych i księgowych służy Centrum Informacji Księgowej.

6. Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów

Przy działalności gospodarczej przepisy umożliwiają rozliczanie kosztów uzyskania przychodów. Wydatki firmowe mogą znacznie obniżyć zobowiązanie podatkowe. Jednak w tej kwestii przedsiębiorcy muszą być bardzo czujni. Każdy wydatek zaliczony w koszty powinien posiadać stosowne uzasadnienie. Należy mieć na uwadze, że wydatki o charakterze osobistym lub zaliczone niezgodnie z przepisami mogą zostać odrzucone przez urząd skarbowy. Podatnik będzie musiał zapłacić zaległe odsetki, a w niektórych przypadkach może liczyć się z konsekwencjami karno-skarbowymi. 
Obowiązkiem przedsiębiorcy jest pilnowanie wszystkich rozliczeń. Wydatki, które wiążą się z firmą muszą być odpowiednio udokumentowane.

7. Bez wydatków na reklamę

Firma zwłaszcza na początku aktywności powinna się dobrze zaprezentować, aby wszyscy potencjalni klienci mogli zapoznać się z jej działalnością. W budżecie firmy warto jest zaplanować wydatki na reklamę. Bez reklamy nie ma klientów, a to przekłada się na brak zysków. Wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność w ramach oszczędności rezygnuje z reklamy lub przeznacza na ten cel zbyt mało środków i jest to dużym błędem. Takie działanie może uniemożliwić rozkręcenie biznesu i w większości przypadków może doprowadzić nawet do upadku. W reklamę firmy warto jest inwestować już na początku działalności zarówno w Internecie jak i w realu. Dobrze zaplanowany marketing może przełożyć się na sukces firmy.

Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu o tym Jak zdobyć Klientów?, czyli sposoby pozyskiwania klienta.

8. Pieniądze firmowe nie mogą być prywatnymi

Przedsiębiorca musi pamiętać o tym, aby nie mieszać pieniędzy firmowych z prywatnymi. Tak często postępują początkowi przedsiębiorcy, co jest dużym błędem. Większość z nich uważa, że środki wypracowane w działalności są ich własnymi. Jest to mylne rozumowanie. Traktowanie pieniędzy firmowych jako własne uniemożliwia między innymi planowanie inwestycji. Jeżeli rachunki zostaną rozdzielone wtedy łatwiej jest prawidłowo rozliczyć koszty firmowe, a także utrzymać porządek w dokumentach.


Data publikacji: 2020-08-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU