Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w której trzeba stosować przepisy prawa celnego muszą mieć numer EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Musi go posiadać każdy podatnik, który przywozi lub wywozi towary poza teren Unii Europejskiej, dokonuje odprawy celnej lub np.: ubiega się o pozwolenie celne. numer EORI na fakturze

Czym jest EORI?

EORI, to skrót oznaczający unijny system służący do rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych. Działa w każdym kraju członkowskim UE. Znajdują się w nim regulacje celne przeznaczone dla ruchu towarów pomiędzy państwami UE, a krajami spoza obszaru Unii.

Do czego służy system EORI?

Zadaniem systemu jest ułatwienie: 
 • procedury składania wniosków o nadanie numeru EORI
 • otrzymania dokumentacji potrzebnej dla celów importu oraz eksportu towarów
 • sprawnej i szybkiej realizacji odprawy celnej
 • przepływu towarów pomiędzy krajami UE, a państwami spoza Unii.

Numer EORI

jest numerem identyfikacyjnym podatnika potrzebnym kiedy np.: chce on przywieźć lub wywieźć towar poza obszar UE. Składa się z ciągu znaków:
 • dla podmiotów krajowych są to: litery „PL”, numer NIP i dalej ciąg do 17 znaków
 • dla podmiotów z krajów trzecich są to: litery „PL” i ciąg 14 cyfr zakończony znakiem „Z”. 
Dla jednego przedsiębiorcy został przeznaczony jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak numeru pozbawia możliwości importu towarów z krajów spoza obszaru UE.

System EORI
określają przepisy celne, takie jak między innymi:
 • dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • wspólnotowy kodeks celny
 • Ustawa prawo celne
 • Ustawa o służbie celnej
 • Ustawa o podatku od towarów i usług
oraz inne nie wymienione tu przepisy.

Podmioty, które muszą posiadać numer EORI

Do posiadania numeru EORI zobowiązane są wszystkie podmioty gospodarcze, których siedziba działalności gospodarczej mieści się na terenie Unii Europejskiej i które noszą się z zamiarem wykonywania importu lub eksportu towarów. Przedsiębiorca musi posiadać numer już w momencie dokonywania pierwszego zakupu lub sprzedaży do krajów spoza UE.

Do podmiotów gospodarczych zaliczają się:
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki osobowe
 • spółki kapitałowe
 • inne podmioty dokonujące importu lub eksportu towarów.
PRZYKŁAD 1
Podatnik z Polski prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna chcąc dokonać importu towarów z krajów spoza UE, jak np.; USA, Szwajcaria, Rosja, RPA, to obowiązkowo musi zarejestrować się do systemu EORI i pozyskać identyfikator EORI.

PRZYKŁAD 2
Spółka z o. o. z Polski chce dokonać sprzedaży towaru dla klienta prywatnego i firmowego  spoza Unii Europejskiej, przykładowo z Ukrainy. Zanim dojdzie do transakcji, to spółka powinna zarejestrować się w systemie EORI i wyznaczyć osobę fizyczną do jej reprezentowania. Musi też złożyć wniosek o nadanie numeru EORI. 

Do posiadania numeru EORI i rejestracji w systemie zobowiązani są również podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w państwie spoza obszaru Unii Europejskiej, którzy mają zamiar importować lub eksportować towary na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Numer EORI – jak otrzymać?

Podmiot, który chce otrzymać numer EORI może złożyć wymagane wnioski na kilka sposobów:
 • złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą platformy PUESC
 • po wypełnieniu wysłać pocztą lub kurierem na adres Centralnej Rejestracji Celnej
 • złożyć osobiście (może to zrobić też osoba upoważniona przez ubiegający się podmiot) do izby administracji skarbowej, urzędu celno-skarbowego lub do wojewódzkiego urzędu celno-skarbowego. 
W obu przypadkach podmiot ubiegający się o numer EORI przynajmniej 1 raz powinien wysłać do urzędu osobę go reprezentującą celem potwierdzenia tożsamości osoby obsługującej wnioski rejestracyjne o nadanie numeru.


Data publikacji: 2020-11-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU