Ulga IP Box umożliwia stosowanie preferencyjnej 5% stawki opodatkowania. Przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków – jednym z nich jest prowadzenie osobnej ewidencji. Szczegółowe informacje o uldze IP Box zostały udostępnione przez Ministerstwo Finansów. obowiazek prowadzenia ewidencji ip box na biezaco

Dla kogo Ulga IP Box?

Ulga IP Box jest dedykowana dla działalności o podłożu badawczo-rozwojowym (działalność twórcza, do której zalicza się badania naukowe oraz prace rozwojowe), których podstawowym celem jest zwiększenie wiedzy, a także używanie zasobów wiedzy do przygotowania innowacyjnych zastosowań. W praktyce oznacza to stworzenie nowoczesnych narzędzi, rozwiązań czy koncepcji w prowadzonej działalności gospodarczej.

Ulgę rozlicza się w zeznaniu rocznym albo podczas wyznaczania kwoty zaliczek na podatek dochodowy względem kwalifikowanych przychodów i kosztów występujących w prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak prowadzić ewidencję umożliwiającą skorzystanie z ulgi IP Box?

Ministerstwo Finansów wskazuje, iż w prowadzonej ewidencji trzeba wskazać wszystkie prawa własności intelektualnej oraz koszty uzyskania przychodu odpowiadające konkretnym przychodom. Konieczne jest również stosowanie metod pozwalających na wyznaczenie wskaźnika Nexus dla poszczególnych praw intelektualnych, a także dla dochodu kwalifikowanego.

Warunkiem rozliczenia ulgi jest dostarczenie ewidencji IP Box, w której nie może zabraknąć informacji wskazanych powyżej.

Ustawodawca w art. 30cb ustawy o PIT nie przedstawił szczegółowych zasad dotyczących uzupełniania ewidencji. Dokładne informacje można znaleźć w wyrokach wydanych przez sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny - sygn. akt II FSK 674/21, II FSK 328/22, II FSK 229/22.

Wyroki potwierdzają, że ewidencja musi być kompletna w momencie składania deklaracji podatkowej albo jej korekty, co oznacza, iż dane nie muszą być wprowadzane do ewidencji w momencie wystąpienia zdarzeń/transakcji, czyli dopiero pragnąc skorzystać z ulgi IP Box, pojawia się obowiązek uzupełnienia ewidencji.


Data publikacji: 2024-01-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU