Z początkiem 2021 roku zmieniły się przepisy dotyczące ryczałtu ewidencjonowanego. Czy programista, który rozlicza się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie mógł skorzystać z ulgi IP BOX? ryczalt ip box

Ryczałt ewidencjonowany, a inne formy opodatkowania

Podatnik, który wybierze ryczałt ewidencjonowany płaci podatek od przychodu, a nie od dochodu tak jak ma to miejsce w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej. W związku z tym przy ryczałcie koszty uzyskania przychodu nie są brane pod uwagę i nie mają większego znaczenia, a kwota podatku nie zależy od osiąganych rocznych dochodów. Podatnicy mają obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów. Muszą też przechowywać wszystkie dowody zakupowe na ewentualną kontrolę ze strony Urzędu Skarbowego, jak również mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych i zatrudnienia. Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych podatnik ma prawo do odliczenia od przychodu składek na ZUS opłaconych w danym roku podatkowym (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). 

Programista – zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym 

Z ryczałtu mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki osobowej lub działalności indywidualnej. Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zwiększyła liczbę branż, które skorzystają z tej formy opodatkowania. Obecnie ryczałt przeznaczony jest między innymi dla przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak np.: fizjoterapeuta, psycholog, notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy. W dalszym ciągu wyłączone są z niego działalności związane z prowadzeniem aptek, kupnem oraz sprzedażą wartości dewizowych, wytwarzaniem wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.
Jeżeli chodzi o programistów, to znowelizowana ustawa przynosi im sporo korzyści. Zgodnie z nowymi przepisami mogą oni jeszcze bardziej zmniejszyć podatek dochodowy, ponieważ stawka została obniżona z 17% na 15%. Zmiany dotyczą świadczenia usług:
  • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01)
  • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2)
  • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02)
  • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0)
  • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).
Z nowelizacji ustawy skorzystają również graficy świadczący usługi w zakresie projektowania specjalistycznego, którzy zostali objęci ryczałtem w wysokości 15% (PKWiU 74.1). Na poziomie 8,5% zostały utrzymane przychody z działalności usługowej. Z dużym prawdopodobieństwem z podanej stawki będą mogli skorzystać pozostali podatnicy z branży IT nie kwalifikujący się do żadnej działalności wymienionej powyżej, czyli ci, którzy wykonują pozostałą działalność usługową. 
Od 2021 roku  obowiązuje również wyższy limit osiąganych przychodów, który daje możliwość skorzystania z ryczałtu. Został podwyższony z 250 000 euro na 2 000 000 euro. Obecnie z ryczałtu skorzysta podatnik, który w poprzednim roku podatkowym:
  • nie przekroczył wartości 2 000 000 euro przychodów z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie
  • uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, gdzie suma przychodów wspólników spółki z danej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro. 

Ulga IP BOX, a ryczałt

Znowelizowana ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie przyniosła zmian dotyczących możliwości skorzystania przez podatników z ulgi IP BOX. W dalszym ciągu podatnik rozliczający podatek w formie ryczałtu nie ma prawa skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% przeznaczonej dla programistów, którą mogą odliczyć od dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. 

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów ulga IP BOX przeznaczona jest tylko dla podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność zakwalifikowaną do działalności badawczo-rozwojowej. IP BOX w dalszym ciągu nie został uwzględniony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stąd z ulgi nie mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie ryczałtu ewidencjonowanego. 

Ryczałt, czy korzystny dla programisty?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest korzystnym wyborem w przypadku podatników, którzy w ciągu roku nie ponoszą wysokich kosztów uzyskania przychodu lub są one niezbyt wysokie. Ryczałt ma też swoje wady. Podatnicy, którzy go wybiorą nie mają prawa do:
  • wspólnego rozliczania się z małżonkiem
  • skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania IB BOX w wysokości 5%
  • odliczenia ulgi prorodzinnej (chyba, że dodatkowo osiągają inny dochód).
Zmiany formy opodatkowania można dokonać najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Jeżeli podatnik osiąga przychód od początku roku, to o decyzji  zmiany formy opodatkowania musi poinformować US w terminie do dnia 20 lutego przez bezpośrednie zgłoszenie w urzędzie lub wypełnienie formularza aktualizacyjnego CEIDG-1 i przesłanie go elektronicznie do Urzędu Miasta lub Gminy.


Data publikacji: 2021-03-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU