Od 2019 roku dostępna jest preferencyjna stawka podatku dochodowego dla twórców w wysokości 5% od dochodu. Kto może skorzystać z IP BOX i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ją zastosować? IP BOX podatek

IP BOX

preferencyjna stawka podatku obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku. Przeznaczona dla osób tworzących kwalifikowane prawa do własności intelektualnej (prawa autorskie i własności intelektualnej), jak np.: stworzenie oprogramowania lub programu komputerowego. Do 15 lipca 2019 roku mało kto wiedział na jakich warunkach i kto może skorzystać z ulgi. Dopiero wydane 15 lipca 2019 roku przez Ministra Finansów objaśnienie podatkowe pokazało, że ulgę może zastosować duża część programistów tworzących oprogramowanie z przekazaniem prawa własności intelektualnej, którzy mają prawo opodatkować swój dochód w rozliczeniu rocznym stawką 5%.

Kto skorzysta z ulgi IP BOX?

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi IP BOX jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Polega ona na tworzeniu, rozwinięciu lub ulepszeniu prawa wartości intelektualnej. Mówiąc prostym językiem musimy coś stworzyć lub udoskonalić coś co wcześniej kupiliśmy i taką udoskonaloną rzecz sprzedać. W przypadku programisty taką rzeczą może być np.: autorski kod.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Działalność może być badawcza lub rozwojowa. W Polsce wystarczy jeżeli będzie tylko rozwojowa lub tylko badawcza. Rozwojowa może dotyczyć tylko obrębu firmy przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca wprowadza na rynek coś nowego, coś czego wcześniej nie robił, to będzie to już innowacyjne. Przykładowo może to być stworzenie ulepszonego oprogramowania na etapie własnej firmy, które następnie zostanie przekazane w ramach prawa do własności intelektualnej kontrahentowi.

IP BOX – prowadzenie ewidencji

Jednym z warunków skorzystania z ulgi IP BOX jest obowiązek prowadzenia ewidencji. Na jej podstawie można poprawnie obliczyć jaka część z dochodu może być opodatkowana obniżoną stawką 5%. Dokument pokazuje jaką ilość pracy wykonał przedsiębiorca, a ile inne osoby. Miara, która określa stosunek wykonanej pracy przedsiębiorcy został nazwany wskaźnikiem NEXUS

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca sprzedał zleceniodawcy określoną ilość kodu. Za pracę otrzymał 9 000 zł. Żeby móc sprzedać kod musiał zlecić najpierw napisanie go komuś innemu. Za zleconą pracę zapłacił 4 000 zł. Jaką ilość dochodu może opodatkować stawką 5%?
Odpowiedź: Preferencyjną stawką 5% może opodatkować dochód w wysokości 5 000 zł.

Wskaźnik NEXUS

stosowany jest do obliczania finalnej podstawy opodatkowania preferencyjną stawką 5%. Jego zadaniem jest promowanie podmiotów wytwarzających kwalifikowane prawo własności intelektualnej w całości przez samych siebie. 
W art. 30 ca ust. 4 ustawy o PIT lub w art. 24 d ust. 4 ustawy o CIT jest napisane, że wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika, który oblicza się według poniższego wzoru:

(a + b) * 1,3 
a + b + c + d

Poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika gdzie:
a – działalność badawczo-rozwojowa związana z danym prawem prowadzona bezpośrednio
b – nabycie wyników prac B+R związane z danym prawem od podmiotów niepowiązanych
c – nabycie wyników prac B+R związane z danym prawem od podmiotów powiązanych
d – nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. 

Wniosek o interpretację podatkową

Jeżeli podatnik nie ma stuprocentowej pewności czy działalność przez niego prowadzona spełnia przesłanki o działalności B+R to jest wskazane żeby napisał wniosek o indywidualną interpretację podatkową. 
Taki wniosek należy skierować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z opisem stanu faktycznego tego czym przedsiębiorca się zajmuje. Następnie należy zapytać się i poprosić o określenie rodzaju działalności w interpretacji. Przy okazji warto też dopytać się o to, czy koszty ponoszone w działalności gospodarczej powinny być zaliczone do działalności badawczo-rozwojowej. Taka informacja przydatna jest w momencie wyliczania wskaźnika NEXUS i dochodu, który można opodatkować stawką 5%.

Urząd zanim wyda interpretację w sprawie, to poprosi wcześniej o odpowiedź na dodatkowe pytania, również na te opisane już we wniosku. Wydanie interpretacji to koszt 40 zł za każde pytanie. Na przykład: 1. „Czy działalność przez nas prowadzona jest badawczo-rozwojowa?” (jedno pytanie), 2. „Czy mogę zastosować IP BOX?” (drugie pytanie). Wniosek składa się na druku ORD-IN.

Podsumowując: Wydana interpretacja podatkowa odnosi się do stanu faktycznego, dlatego występując z wnioskiem o jej wydanie należy szczegółowo i zgodnie z prawdą opisać prowadzoną działalność, aby w przyszłości nie można było tego zakwestionować.

Jak wyszukać interpretacje podatkową?

W sprawie IP BOX  zostało wydanych tysiące interpretacji podatkowych, z których większa część posiada decyzję pozytywną. Wydane już interpretacje dostępne są dla wszystkich zainteresowanych. Można je znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów korzystając z wyszukiwarki.

IP BOX – kto może skorzystać?

Praktycznie prawie każda firma i to niezależnie od tego jaka jest duża i w jakiej formie jest prowadzona.
Może to być:
  • jednoosobowa działalność gospodarcza, również spółka
  • podatnik płacący PIT lub CIT
  • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo.
Z ulgi wyłączeni są jedynie ryczałtowcy.

IP BOX w 5 krokach

  • sprawdzenie czy wykonywana działalność jest badawczo-rozwojowa
  • prowadzenie ewidencji na potrzeby IP BOX
  • wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji
  • w ciągu roku zapłata zaliczek na podatek dochodowy w normalnej wysokości
  • wykazanie w rocznym zeznaniu podatkowym dochodów opodatkowanych ulgą IP BOX (5%) co najprawdopodobniej będzie skutkowało zwrotem podatku.


Data publikacji: 2020-07-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU