Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe formularze deklaracji i raportów przekazywanych do ZUS-u. Od kiedy trzeba będzie składać nową wersję deklaracji ZUS DRA? deklaracja zus dra i zus rca, zmiany od 2022

Projekt rozporządzenia wprowadzającego zmiany we wzorach deklaracji ZUS RCA i ZUS DRA 

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zostało napisane:

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany we wzorze imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – o symbolu ZUS RCA oraz we wzorze deklaracji rozliczeniowej – o symbolu ZUS DRA, w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.


Nowe wzory deklaracji

Projekt rozporządzenia z dnia 17 listopada 2021 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmienia rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych dotyczących pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło, a także innych dokumentów. 

W związku z nowym sposobem ustalania wysokości składek zdrowotnych od 1 stycznia 2022 roku będą obowiązywały nowe wzory deklaracji ZUS DRA i ZUS RCA. Pierwsza z nich DRA zostanie poszerzona o informacje dotyczące rozliczeń związanych ze składką zdrowotną. 

Inne wprowadzone zmiany odnoszą się do kodów tytułu do ubezpieczeń. 
  • wprowadzenie nowego kodu 23.30 – „Małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • zmiana opisu kodu 22.40 – „Członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. 
Zmiana dotyczy też deklaracji ZUS RZA. Zostaje odwołany wzór imiennego raportu miesięcznego o składkach należnych na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku korekty dokumentów za lata 1999 – 2021 nadal będą stosowane obowiązujące obecnie wzory ZUS RZA, które będą aktualne do 31 stycznia 2024 roku.

Jak wypełnić i wysłać deklarację ZUS-DRA w programie FakturaXL?

Deklarację ZUS-DRA można wygenerować w dziale Raporty. Wcześniej należy obliczyć i dodać składkę w Rozliczenia ZUS. Na tej podstawie program automatycznie uzupełni dane w deklaracji ZUS DRA, którą następnie można pobrać. Pobrany plik jest w formacie KEDU (XML) i można go przesłać z ePłatnika lub Płatnika.

deklaracja zus DRA generowanie


Data publikacji: 2021-12-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU