Polski Ład swoim zasięgiem objął wszystkie grupy podatników, również emerytów. Z myślą o nich została wprowadzona ulga podatkowa polegająca na zwolnieniu przychodów z opodatkowania podatkiem dochodowym, o ile zostaną spełnione określone warunki zawarte w ustawie. pit zero dla emeryta

Warunki jakie musi spełnić emeryt, aby skorzystać z ulgi podatkowej

Jeżeli dana osoba osiągnie wiek emerytalny, a nie przejdzie na emeryturę tylko nadal będzie pracowała, na przykład prowadząc działalność gospodarczą, to nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku PIT o ile zmieści się w określonym przedziale kwotowym. 

Rozliczenie emeryta prowadzącego działalność gospodarczą na przykładach

Sposoby skorzystania ze zwolnienia z PIT przez emeryta na przykładach. 


PRZYKŁAD 1  
Przedsiębiorca nabędzie uprawnienia emerytalne w 2022 roku. Z uwagi na zmiany wprowadzane przez Polski Ład postanowił, że w dalszym ciągu będzie kontynuował prowadzoną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i jednocześnie zrezygnuje z pobierania świadczenia emerytalnego. Czy będzie musiał zapłacić podatek dochodowy? 

Odpowiedź:
Jeżeli przedsiębiorca osiągnie w 2022 roku dochód w wysokości 110 000 zł, to nie będzie musiał płacić podatku dochodowego, ponieważ zmieści się w obowiązującym limicie dochodu 115 528 zł. Do wysokości tej kwoty obowiązuje zwolnienie z zapłaty PIT. 


PRZYKŁAD 2
Osoba przeszła na emeryturę i pobiera świadczenie emerytalne. W związku ze zmianami jakie zaczną obowiązywać w 2022 roku postanowiła, że zawiesi pobieranie emerytury i skorzysta z ulgi zerowego PIT-u dla emeryta. Działalność gospodarcza opodatkowana jest skalą podatkową. Poniżej przykładowe wyliczenia podatku przy założeniu, że dochody za 2022 roku wyniosą:
 • 200 000 zł
  • od kwoty 200 000 zł należy odjąć kwotę limitu 115 528 zł = 84 472 zł. 
  • opodatkowanie kwoty 84 472 zł stawką podatku 17% = 14 360 zł
 • 350 000 zł
  • od kwoty 350 000 zł należy odjąć kwotę limitu 115 528 zł = 234 472 zł
  • do kwoty 120 000 zł, podatek oblicza się wg stawki 17%, co daje: 120 000 zł x 17% = 20 400 zł
  • od pozostałej kwoty 114 472 zł (234 472 – 120 000) należy zapłacić podatek wg stawki 32%, czyli: 114 472 zł x 32% = 36 631 zł.
  W tym przypadku łączny podatek od uzyskanych dochodów za 2022 rok wyniesie 57 031 zł (20 400 zł + 36 631 zł).


Data publikacji: 2021-12-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU