Z początkiem 2022 roku zacznie obowiązywać ulga dla klasy średniej. Czy będzie można z niej zrezygnować w trakcie roku? rezygnacja z ulgi dla klasy sredniej w trakcie roku

Dla kogo ulga dla klasy średniej?

Ulga dla klasy średniej została przewidziana tylko dla niektórych grup podatników. Dotyczy przede wszystkim pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Nie obejmuje umów zlecenia i o dzieło. W przypadku przedsiębiorców objęci nią będą jedynie ci, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę podatkową. 

Ulga dla klasy średniej obliczana dla pracownika i przedsiębiorcy – możliwość rezygnacji z ulgi w trakcie roku

Z ulgi dla klasy średniej będą mogli skorzystać podatnicy o przychodach mieszczących się w ustawowych limitach wynoszących odpowiednio:
  • od 5 701 zł do 11 141 zł – miesięcznie
  • od 68 412 zł do 133 692 zł – rocznie.
Zgodnie z ustawą, obowiązkiem pracodawcy jest obliczenie i zastosowanie ulgi dla klasy średniej w przypadku kiedy przychody pracownika osiągną wskazane powyżej wartości miesięczne. W jej przypadku nie obowiązuje zasada sumowania przychodów narastająco. Ulgę będzie można zastosować w oparciu o miesięczny limit przychodów. Pod uwagę nie będzie brana ilość dokonywanych wypłat. 

Ulga może nie być naliczana jeżeli pracownik wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o odstąpienie od obliczania ulgi w dowolnym terminie w trakcie danego roku. W takiej sytuacji płatnik powinien zaniechać naliczania jej najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek od pracownika. 

Przedsiębiorca, który wybrał skalę podatkową jako formę opodatkowania będzie obliczał ulgę dla klasy średniej od kwoty przychodów osiąganych w sposób narastający, a nie w skali miesiąca. Ulga dla klasy średniej może być obliczana w trakcie roku podatkowego lub w zeznaniu rocznym. Przedsiębiorca może zrezygnować z niej w trakcie roku podatkowego.


Data publikacji: 2021-12-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU