Przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami mają prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jednak ulga nie jest dostępna dla wszystkich. Czy usługi doradztwa i usługi konsultacyjne mają takie prawo? Zastanówmy się także nad doradztwem biznesowym, medycznym i poradami prawnymi – każda z wymienionych działalności świadczy konsultacje w wybranych branżach. Czy dotyczą ich inne zasady? Dzisiaj skupimy się na podmiotach wykonujących usługi doradcze i zagadnieniu, czy mają oni prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. podatek vat do uslug doradztwa konsultacji
Posiłkując się ustawą o VAT, zwolnienia z opodatkowania nie dotyczą podmiotów świadczących usługi doradcze, u których wartość sprzedaży nie osiąga poziomu 200 000 zł.

Doradztwo a usługi konsultacyjne

Czy doradztwo jest traktowane tak samo, jak usługa konsultacyjna czy jest usługą niezależną? Czy świadczenie konsultacji, ale bez usługi doradztwa pozwala przedsiębiorcy na zwolnienie z obowiązku podatkowego?

Czynności określane jako doradztwo uniemożliwiają zastosowanie zwolnienia z podatku VAT, a wysokość generowanych dochodów nie odgrywa żadnego znaczenia. Zarejestrowanie firmy pod wyznaczonym PKD nie warunkuje tego, czy podmiot ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Najważniejsze są czynności odbywające się w ramach wykonywanych usług. Dla działalności gospodarczej, która nie udziela doradztwa, można korzystać ze zwolnienia z VAT aż do momentu przekroczenia progu zarobkowego.

Warto przybliżyć kontekst interpretacji indywidualnej wydanej 22 października 2012 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPP2/443-979/12-2/KOM) powiązanej z omawianym zagadnieniem.

Przedsiębiorca zmierzał do poszerzenia zakresu swojej działalności gospodarczej. Planował dodatkowo wykonywać inspekcje nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, co oznacza PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nim doradztwo techniczne. Podmiot poprosił o indywidualną interpretację, gdyż zamiast świadczyć usługi z zakresu doradztwa, zajmował się tylko czynnościami w pełni inżynieryjnymi.

Odpowiedź organu podatkowego brzmi tak:

Jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności polegające wyłącznie na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz o ile rzeczywiście nie wykonuje i nie zamierza wykonywać żadnych czynności, których istotą jest jakiegokolwiek rodzaju doradztwo (inżynieryjne, techniczne, czy też inne), wówczas Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy –  przyznając podatnikowi rację co do jego stanowiska, w którym wskazał, że faktycznie wykonywane przez niego czynności nie stanowią doradztwa, mimo tak określonego PKD działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby przedsiębiorca stosował zwolnienie od podatku, wzorując się na art. art. 113 ust. 1-12 ustawy o VAT i przestrzegając omawianych zasad, jeżeli nie świadczy czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, czyli nie świadczy usług prawniczych oraz w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego).


Data publikacji: 2022-11-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Anna Stefaniak
12 Październik 2023

Czy usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska są zwolnione z vat?