Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie, składki ZUS

2024-06-22

Kim jest student? Posiłkując się ustawą o szkolnictwie wyższym, dowiadujemy się, że student to osoba, która rozpoczęła naukę na studiach pierwszego albo drugiego stopnia bądź jednolitych...

Podatek dochodowy PIT i CIT zapłacony po terminie, jaka kara?

2024-06-19

Deklaracja podatkowa Podatnicy, którzy osiągnęli nawet minimalny dochód, są zobligowani do dostarczenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego. Terminy składania deklaracji są wyznaczone w ustawie z dnia...

Impreza integracyjna – jak prawidłowo rozliczyć VAT?

2024-06-13

Impreza integracyjna – co z podatkiem VAT? Wydatki jakie pracodawca ponosi na organizację imprezy integracyjnej dla pracowników mogą stanowić podstawę do odliczenia VAT z wyłączeniem wydatków...

Działalność we własnym mieszkaniu, jakie podatki?

2024-06-04

Podatek od nieruchomości a prowadzona działalność Własny dom lub mieszkanie może służyć do prowadzenia działalności gospodarczej, ale należy mieć świadomość, iż wielokrotnie przyczyni się to do...

Składki ZUS i podatki umowa o pracę, własna firma

2024-06-04

Składki ZUS i podatki, a umowa o pracę Przy umowie o pracę występuje obowiązek odprowadzania składek  na ubezpieczenie społeczne oraz składki zdrowotnej. Dodatkowo taka umowa opodatkowana...

Usługi budowlane - VAT płatny kwartalnie

2024-05-22

Mały podatnik – kim jest? Status małego podatnika od towarów i usług mogą uzyskać następujący podatnicy: u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w...

Przejście na estoński CIT w trakcie roku

2024-05-21

Zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT Art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że estoński CIT, który polega na opodatkowaniu...

Częściowy zwrot towaru, jak rozliczyć podatek VAT?

2024-05-20

Korekta in minus – jak rozliczać VAT? W sytuacji, gdy plik JPK_V7M za wcześniejszy miesiąc nie zostanie dostarczony, przedsiębiorca może odliczyć VAT od zakupionego towaru handlowego...

Zmiana limitu zwolnienia z VAT 2025

2024-05-19

Zmiany w rozliczaniu z VAT od 1 stycznia 2025 roku Podwyższenie limitu przychodów, które uprawniają do zwolnienia z rozliczenia podatku od towarów i usług, czyli VAT...

Faktura za transakcję trójstronną

2024-05-18

Czym jest transakcja trójstronna?  Transakcja trójstronna jest rodzajem sprzedaży, w której bierze udział trójka podatników z Unii Europejskiej zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT wspólnie uczestniczących w...