Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2023?

2023-02-03

Ile kosztuje pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę? Pracodawca ponosi różne koszty związane z zatrudnieniem pracownika. Najwięcej płaci za wynagrodzenie, ale dochodzą do tego również...

Koszty eksploatacji auta, jak rozliczyć w firmie?

2023-01-23

Co należy rozumieć przez wydatek eksploatacyjny pojazdu? Eksploatacja inaczej użytkowanie maszyn i urządzeń oraz podobnych rzeczy. W związku z powyższym przez wydatek eksploatacyjny pojazdu należy rozumieć...

Kilometrówka 2023

2023-01-22

Co to jest kilometrówka? Kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu. Zapisuje się w niej między innymi:  stan licznika datę i cel wyjazdu opis trasy (skąd – dokąd) liczbę kilometrów przejechanych w...

Fundusz Pracy 2023

2023-01-10

Fundusz Pracy – co to takiego? Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym, którym zawiaduje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Środki zebrane w funduszu przeznaczone są...

Płaca minimalna 2023

2023-01-08

Minimalne wynagrodzenie pracownika w 2023 roku Od 2023 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi 3490 zł brutto. Dla pracodawcy wyższa pensja...

Stawka za km przebiegu pojazdu 2023

2023-01-04

Stawki za kilometr obowiązujące w 2023 r. Od 17 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe stawki kilometrówki.Kwota limitu liczona jest wg wzoru: (liczba przejechanych kilometrów  (wg kilometrówki)...

Amortyzacja jednorazowa limit w 2023 roku

2022-12-31

Kto może skorzystać z amortyzacji jednorazowej? Amortyzacja jednorazowa ma zastosowanie przy zakupie środków trwałych, fabrycznie nowych. Nie podlegają jej środki transportu oraz budynki różnego rodzaju (budynki...

Rozliczenie przychodu z tytułu zwrotu poniesionych wydatków

2022-12-23

Przychód w działalności gospodarczej – co to jest? Pojęcie przychodu w działalności gospodarczej zostało dokładnie omówione w obowiązujących przepisach. Chodzi o kwoty należne, nawet jeśli nie...

Limit kosztów autorskich 2022

2022-12-20

Zastosowanie 50% kosztów autorskich – interpretacja ogólna Koszty ryczałtowe mogą zostać dodatkowo podwyższone jeżeli podatnik korzysta z praw autorskich i pokrewnych. Wyższe koszty uzyskania przychodu odnoszą...

Wymiana opon na zimowe w kosztach firmy

2022-12-15

Trzeba podkreślić, że w naszym kraju nie ma obowiązku zmiany opon na zimowe, jednak takie działanie jest szczerze rekomendowane, gdyż jest w stanie zapobiec kolizji,...