Jak zaksięgować zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej?

2023-06-05

Nowe zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej od 2022 roku Od 1 stycznia 2022 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą ustalają podstawę wymiaru składki zdrowotnej według nowych zasad....

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej 2023 r.

2023-06-02

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnieniu podlegają...

Estoński CIT – rozliczenie zakupu, pojazdu i eksploatacja

2023-06-02

Estoński CIT – najważniejsze informacje  Estoński CIT został wprowadzony do polskich przepisów podatkowych w 2021 roku. Ogólna zasada z nim związana pozwala przyjąć, że wynik bilansowy...

Kiedy nie trzeba płacić składki na Fundusz Pracy?

2023-05-30

Czym jest Fundusz Pracy (FP)?  Fundusz Pracy to fundusz celowy. Powstał w 1990 roku w celu złagodzenia skutków bezrobocia i utraty pracy. Jego dysponentem jest minister...

Jak zgłosić firmę do ubezpieczenia w KRUS?

2023-05-29

Kto może skorzystać z ubezpieczenia w KRUS-ie? Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy ubezpieczeniu emerytalno-rentowego w KRUS-ie wskazuje...

Składka ZUS płatna przez komplementariusza

2023-05-26

Kim jest komplementariusz?  Komplementariusz jest wspólnikiem spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Występuje jako przedstawiciel zarządu danej spółki. Odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte przez...

Jak wykazać korektę przychodów w KPiR?

2023-05-22

Kiedy występuje obowiązek dokonania korekty sprzedaży?  Przychodem z działalności gospodarczej są sumy należne nawet, jeżeli nie zostały faktycznie otrzymane z wyjątkiem kwot za zwrócone towary, udzielone...

Limit podstawy dla składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 2023

2023-05-17

Składki na ubezpieczenie społeczne Na ubezpieczenia społeczne składają się następujące pozycje: Typ ubezpieczenia Wysokość składek Emerytalne 19,52% Rentowe 8% Chorobowe 2,45% Wypadkowe Od 0,40% do 8,12%Dla firm zatrudniających do 9 osób – 1,67%Zasady różnicowania stopy procentowej...

Prowadzenie KPiR w formie papierowej czy elektronicznej?

2023-05-16

Obowiązkowe prowadzenie PKPiR – dla kogo? Księga Przychodów i Rozchodów jest uzupełniana przez każdego przedsiębiorcę, który zdecydował się na opodatkowanie działalności podatkiem według skali podatkowej, czyli...

Darmowy program do KPiR online

2023-05-16

Samodzielne prowadzenie KPiR, a darmowe oprogramowanie Najczęściej samodzielnym prowadzeniem książki przychodów i rozchodów zainteresowani są mali przedsiębiorcy. Darmowe oprogramowanie do KPiR online pozwala im między innymi...