Ile wynosi składka ZUS dla nowej firmy od 2022?

2022-01-19

Preferencyjna składka do ZUS dla nowych firm  Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność mogą skorzystać z ulgi, która ma pomóc im w pierwszych miesiącach działalności. Nowe firmy mają...

Jednodniowa umowa zlecenie

2022-01-18

Umowa zlecenia  Umowa zlecenia musi spełniać określone warunki. Osoba podpisująca umowę i przyjmująca zlecenie, czyli zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na zlecenie osoby zlecającej,...

Dla kogo mały ZUS od 2022?

2022-01-14

Nowe obowiązki i terminy w zakresie przekazywania i opłacania składek do ZUS-u Od 2022 roku zgodnie z nowymi przepisami płatnicy składek na ZUS zobowiązani są do...

Działalność na ryczałcie, a zamknięcie roku

2022-01-12

Zamknięcie roku na ryczałcie Podobnie jak w przypadku innych form opodatkowania, ryczałtowiec ma obowiązek zamknąć rok podatkowy w prowadzonej ewidencji. W tym celu musi wykonać określone...

Składka zdrowotna obliczana wg skali podatkowej, przykłady

2022-01-09

Składka zdrowotna w działalności gospodarczej przy rozliczaniu skalą podatkową – przykład W przedstawionym przykładzie, składki na ubezpieczenia społeczne zostały zawarte w kosztach uzyskania przychodów. Dochód wyliczony...

Ceny transferowe, zmiany od 2022

2022-01-07

Czym są ceny transferowe? Cena transferowa lub transakcyjna, to cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, szczególnie w ramach jednej grupy kapitałowej. Duża część transakcji na...

Zmiany w JPK _V7 od 2022, Polski Ład

2022-01-06

Ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych...

Mały ZUS plus – składki od 2022 roku

2022-01-05

Czym jest ulga mały ZUS?  Mały ZUS został zastąpiony małym ZUS plus. Ulga skierowana do przedsiębiorców osiągających niskie przychody. Osoby uprawnione mogły płacić składki na ubezpieczenia...

Jak obliczyć wartość rynkową środka trwałego?

2022-01-04

W jaki sposób należy ustalić wartość początkową środka trwałego? Przedsiębiorca kupując produkt do firmy, który ma stanowić składnik jego majątku ma obowiązek ująć go w ewidencji...

Stawka za km przebiegu pojazdu 2022

2022-01-04

Stawki za kilometr obowiązujące w 2022 r. W 2022 r. obowiązywała będzie wysokość stawki z 2021 r.Kwota limitu liczona jest wg wzoru: (liczba przejechanych kilometrów  (wg kilometrówki)...