Obowiązek składania JPK-PKPiR oraz JPK-EWP

2022-06-24

Co to takiego jest JPK PIT?  JPK PIT jest nową strukturą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ma służyć organowi podatkowemu do ustalania podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego....

Pełnomocnictwo do wysyłki JPK_V7

2022-06-21

Nadanie pełnomocnictwa UPL-1 do wysyłki pliku JPK_V7 Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej istnieje możliwość podpisywania wysyłanych plików JPK_V7 przez pełnomocnika. Na takie rozwiązanie wskazuje art. 80a...

Składka zdrowotna, a sprzedaż środków trwałych

2022-06-14

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Początkowo w przepisach Polskiego Ładu brak było uregulowań kwestii związanych ze składką zdrowotną w...

Miesięczna kwota ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych 2022

2022-06-13

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu (kilometrówka) w 2022 roku Koszty związane z użytkowaniem samochodów prywatnych przez pracowników do celów służbowych pokrywa pracodawca wg stawek ustalonych...

Kod tytułu ubezpieczenia ZUS przy ponownym zatrudnieniu pracownika

2022-06-12

Wzory deklaracji zgłoszeniowych W zależności od rodzaju umowy o pracę stosuje się inne rodzaje deklaracji zgłoszeniowych do ZUS-u. Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę podlegają...

Odliczenie podwójnej składki zdrowotnej w lipcu 2022

2022-06-08

Polski Ład – zmiany w ustawie dotyczące składki zdrowotnej Przepisy podatkowe wprowadzone Polskim Ładem zlikwidowały od 2022 roku możliwość odliczania opłaconej składki zdrowotnej. Ministerstwo Finansów postanowiło...

KSeF dla biur rachunkowych, obowiązki i uprawnienia

2022-06-07

Czym jest faktura ustrukturyzowana?  Faktura ustrukturyzowana jest dokumentem wystawianym w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Po wystawieniu, fakturze nadawany jest numer identyfikujący ją w systemie. Nie jest...

Obliczanie różnic kursowych od kwoty netto, czy brutto?

2022-06-06

Rozliczanie różnic kursowych, a kwota VAT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych różnice kursowe powstają z różnicy jaka wynika z przeliczenia przychodu należnego...

Kontrola podatkowa, czy czynności sprawdzające?

2022-06-06

Czynności sprawdzające, czy kontrola podatkowa? Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające pomimo, że mają wiele wspólnego, to jednak oznaczają co innego. Różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami zostały...

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

2022-06-04

Sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy Art. 149 Kodeksu Pracy wskazuje, że ewidencja czasu pracy prowadzona jest w celu prawidłowego ustalania wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z...