Czy można obniżyć stawkę amortyzacji wstecz?

2022-10-04

Sposoby na obniżenie stawek amortyzacyjnych Przedsiębiorca, który w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje środki trwałe ma obowiązek ująć je w ewidencji środków trwałych i poddać amortyzacji za...

Czy sprzedaż nieopodatkowaną należy wykazać w JPK_V7?

2022-10-03

Sprzedaż nieopodatkowana VAT Podatek VAT ma charakter terytorialny, co oznacza, że czynności mogą być opodatkowane jedynie w tym kraju, w którym znajduje się miejsce dostawy lub...

JPK_V7 złożone po terminie, a zwrot VAT

2022-10-02

Deklaracja JPK_V7 – terminy Obowiązkiem podatnika jest składanie deklaracji podatkowych w ustawowych terminach. Deklaracje miesięczne składa się do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu....

Minimalne wynagrodzenie 2023, podwyżka płacy minimalnej

2022-09-29

Co to jest płaca minimalna? Płaca minimalna jest wynagrodzeniem pracownika ustalonym na dopuszczalnym najniższym poziomie wynagrodzenia pieniężnego jakie przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę, który został zatrudniony...

Firma i renta, jakie składki na ZUS?

2022-09-28

Renta – opłacanie składki zdrowotnej Ogólna zasada mówi, że przedsiębiorca posiadający prawo do renty nie jest zobowiązany do opłacania składek społecznych ZUS. Opłat składki emerytalnej i...

Zmiana dochodu w KPiR w trakcie roku, a składka zdrowotna

2022-09-28

Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS Czasami do rozliczeń podatkowych lub zusowskich może wkraść się błąd. W takiej sytuacji najlepiej jest złożyć korektę. Od 2022 roku, po zmianie...

Zmiana metody amortyzacji w trakcie roku

2022-09-26

Metody amortyzacji Przedsiębiorca może wybrać jedną z trzech dostępnych metod amortyzacji: liniową degresywną jednorazową. Amoryzacja metodą liniową – najbardziej popularna i najczęściej stosowana do wszystkich kategorii środków trwałych i wartości...

Raporty dobowe na kasie fiskalnej, kiedy obowiązek?

2022-09-25

Kasy fiskalne i wydruk dobowy – obowiązek Zakup elektronicznych kas fiskalnych możliwy jest jedynie do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku w sprzedaży dostępne będą...

Składka zdrowotna, a prowadzenie kilku firm

2022-09-23

Kiedy przedsiębiorca prowadzi kilka działalności? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca prowadzący firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej był też wspólnikiem w spółce kapitałowej lub...

Przeterminowane koszty u rozliczających się ryczałtem

2022-09-21

Co to takiego ulga na złe długi? Ulga na złe długi to rozwiązanie, które pozwala podatnikom odzyskać należności od nierzetelnych kontrahentów i pomaga zapobiec zatorom płatniczym...