Kiedy kończą się preferencyjne składki ZUS?

2023-02-06

Preferencyjny ZUS – jak wygląda w praktyce? Każdy przedsiębiorca bez względu na charakter prowadzonej działalności ma obowiązek regulowania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Składki są...

Limit do odliczenia składki zdrowotnej, podatek liniowy 2023

2023-02-05

W 223 roku niezmiennie przedsiębiorcy rozliczający się podatnikiem liniowym będą mieli prawo odliczyć albo wprowadzić do kosztów uzyskania przychodu część uregulowanych przez nich składek zdrowotnych. Wartość...

Jaki jest limit do odliczenia składki zdrowotnej w 2023 roku?

2023-01-31

Limit odliczenia składki zdrowotnej – kto może skorzystać z przywileju? Limit odliczenia składki zdrowotnej jest dedykowany dla przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy. Prezydent podpisał ustawę w...

Zmiany w JPK V7 od stycznia 2023

2023-01-30

Wiele mówiono o zmianie pliku JPK, ale ostatecznie do tego nie doszło, co oznacza, że wraz z nadejściem roku 2023 przedsiębiorcy nadal będą uzupełniać ten...

Polski Ład, zmiany podatkowe od 2023

2023-01-26

Od 2023 wprowadzono następujące zmiany pracując u nie więcej niż trzech pracodawców, kwota wolna od podatku będzie rozliczana na korzystniejszych warunkach niż do tej pory, od rozliczeń...

Jak sporządzić Spis z natury, kompendium wiedzy

2023-01-25

Obowiązek spisu z natury – dla kogo? Każdy przedsiębiorca wybierający księgę przychodów i rozchodów jako sposób rozliczania księgowości ma obowiązek zapoznania się z przepisami ustawy o...

Jak rozliczyć szkodę całkowitą firmowego samochodu?

2023-01-25

Kiedy mówimy o szkodzie całkowitej i czy stanowi ona przychód podatkowy? O szkodzie całkowitej mówimy w sytuacji, kiedy pojazd ulegnie zniszczeniu na skutek zdarzenia drogowego, a...

Miesięczna kwota ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych 2023

2023-01-23

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu (kilometrówka) w 2023 roku Koszty związane z użytkowaniem samochodów prywatnych przez pracowników do celów służbowych pokrywa pracodawca wg stawek ustalonych...

Kilometrówka 2023

2023-01-22

Co to jest kilometrówka? Kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu. Zapisuje się w niej między innymi:  stan licznika datę i cel wyjazdu opis trasy (skąd – dokąd) liczbę kilometrów przejechanych w...

Niższe składki ZUS dla nowych firm, zasady 2023

2023-01-20

Dla kogo preferencyjne składki na ZUS? Przedsiębiorca może płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne po spełnieniu łącznie dwóch warunków:  przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadzi...