Podróż służbowa – wysokość diety

2023-11-28

Podróż służbowa pracownika – obowiązki pracodawcy Wszelkie kwestie związane z podróżami służbowymi pracowników i przysługujących im w tym zakresie uprawnień regulują przepisy Kodeksu pracy. Na przykład...

Jak skorygować błędnie podany kod GTU w pliku JPK-V7?

2023-11-25

Błędny kod GTU w JPK-V7 Jeżeli zastosowano niewłaściwy kod GTU, zmiany muszą być wprowadzone w części ewidencyjnej JPK-V7. Korekta pliku JPK jest wymagana, gdy w dostarczonej...

Jakie są rodzaje dowodów księgowych?

2023-11-24

Czym jest dowód księgowy?  Dowód księgowy inaczej dowód źródłowy jest dokumentem stanowiącym podstawę do zapisu w księgach rachunkowych. Jest potwierdzeniem dokonanej transakcji finansowej. Swoim zakresem obejmuje...

Oznaczenia BFK i OFF w pliku JPK-V7

2023-11-23

Po opublikowaniu projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów...

Pobieranie faktur zakupowych z KSeF

2023-11-22

Krajowy System eFaktur - podstawowe informacje KSeF to system używany do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, zgodnych ze wzorem udostępnionym Przez Ministerstwo Finansów. Przygotowane dokumenty są dostępne dla...

Jak zaksięgować odszkodowanie w KPiR?

2023-11-15

Kolumna 8 KPiR – jakie przychody się w niej księguje? Katalog przychodów zaliczanych do pozostałych przychodów zawiera art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od...

Ryczałt na usługi kompleksowe, jaka stawka?

2023-11-14

Co to są usługi kompleksowe? Definicja usługi kompleksowej nie została jeszcze opracowana przez ustawodawcę. Jednak oznacza zespół usług bądź usług i dostaw towarów, dla których można...

Wydatki przed rozpoczęciem działalności, jak rozliczyć?

2023-11-10

Różne rodzaje wydatków – rozliczanie  Przedsiębiorca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą kupuje różne produkty. Nie wszystkie z nich może ująć bezpośrednio w kosztach podatkowych. Zakupy...

Terminy podatkowe 2023

2023-11-08

Spis ważnych terminów podatkowych na rok 2023 Do 7go dnia każdego miesiąca obowiązek rozliczenia, mają podatnicy, którzy korzystają z karty podatkowej, Do 20go dnia każdego miesiąca należy...

Kiedy wysyłanie faktur do KSeF nie jest obowiązkowe?

2023-11-02

KSeF – co to jest? KSeF to Krajowy System e-Faktur wykorzystywany do wystawiania oraz otrzymywania faktur ustrukturyzowanych w formie elektronicznej. Podstawowym zadaniem systemu jest centralizacja rejestracji...