Składka na Fundusz Pracy od umowy zlecenia

2023-03-26

Umowa zlecenia a fundusz pracy Jeżeli pracodawca podpisuje z pracownikiem umowę zlecenia, ma obowiązek regulowania składek na Fundusz Pracy w sytuacji, gdy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu emerytalnemu...

Kontrola trzeźwości pracownika – Kodeks Pracy

2023-03-25

Kontrola trzeźwości pracowników Kontrola trzeźwości pracowników może dotyczyć nie tylko obecności alkoholu w organizmie pracownika, ale również może być przeprowadzona na obecność narkotyków lub innych środków...

Jak podnieść efektywność pracownika?

2023-03-22

Co należy rozumieć przez efektywność pracowników?  Efektywność pracy postrzegana jest jako stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów. Przykładowo efektywność pracy zespołowej jednego działu sprzedaży można zmierzyć...

Od ilu lat dziecko może pracować?

2023-03-21

Zatrudnienie dziecka – kiedy jest możliwe?  Konstytucja Polski nie pozwala na stałe zatrudnianie dzieci do lat 16. Dodatkowo jak wskazuje art. 22 par. 3 Kodeksu pracy...

Co to jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy?

2023-03-21

Czym jest wypowiedzenie zmieniające i kiedy można je stosować?  Z wypowiedzeniem zmieniającym mamy do czynienia wtedy, kiedy pracownik otrzymuje wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy i...

Praca zdalna – zwrot kosztów za prąd i Internet pracownika

2023-03-20

Nowelizacja Kodeksu pracy – praca zdalna zamiast telepracy Obecnie pracodawcy stosują i stosowali wobec telepracowników różne praktyki. Niektórzy z nich nie zwracali pracownikom żadnych kosztów związanych...

Zmiany w kodeksie pracy od 2023

2023-03-16

Wydłużony urlop rodzicielski i wyższy zasiłek  Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy wydłużony został czas trwania urlopu rodzicielskiego. Od dnia wprowadzenia w życie nowych przepisów urlop rodzicielski...

Czy pracodawca może odmówić urlopu?

2023-03-11

Rodzaje urlopów Osoba zatrudniona na umowę o pracę ma prawo ubiegać się o urlop: wypoczynkowy okolicznościowy szkoleniowy macierzyński rodzicielski. Urlop wypoczynkowy należy do urlopów, który powinien być zaplanowany ze sporym wyprzedzeniem. Udzielany...

Upoważnienie pracownika do podpisywania faktur

2023-03-10

Faktura VAT – co warto wiedzieć? Przedsiębiorca ma obowiązek wystawiania faktury w celu udokumentowania: sprzedaży i dostawy towarów, a także świadczenia usług na rzecz innego podatnika podatku,...

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, kto może skorzystać?

2023-03-06

Kogo dotyczy ulga B+R?  Ulga badawczo-rozwojowa B+R skierowana jest w stronę przedsiębiorców prowadzących działalność twórczą, która polega na wykonywaniu badań naukowych lub prac rozwojowych. Działalność ta...