Jak zorganizować imprezę integracyjną dla pracowników?

2024-06-11

Czy impreza integracyjna jest potrzebna?  Imprezy integracyjne organizują przede wszystkim pracodawcy, którzy chcą docenić pracę i zaangażowanie pracowników wykonujących codzienne czynności zawodowe. Można powiedzieć, że spotkanie...

Jak przejść z umowy o pracę na B2B z tym samym pracodawcą?

2024-06-05

Czym jest umowa B2B?  Umowa B2B, czyli business to business jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą lub spółkę. Przedmiotem umowy są różne usługi...

Elastyczny czas pracy 2024

2024-06-01

Co należy rozumieć przez elastyczny czas pracy? (art. 140(1) Kodeksu pracy) Jednym z praw przedsiębiorcy jest możliwość wyboru systemu czasu pracy zgodnie ze specyfiką i zadaniami...

Praca zdalna – kiedy pracodawca nie może odmówić?

2024-05-25

Praca zdalna – co to jest? Art. 67 Kodeksu pracy informuje, że praca zdalna może być świadczona całkowicie albo częściowo w miejscu, które zostało wskazane przez...

Jak legalnie zatrudnić pracownika?

2024-05-23

Zatrudnienie – co to jest? Zatrudnienie polega na wykonywaniu pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego albo umowy o pracę nakładczą. Aby mówić o zatrudnieniu, wymagana...

Kiedy pracownik jest chroniony przed zwolnieniem?

2024-05-15

Wypowiedzenie umowy o pracę podczas choroby pracownika  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim. Jednocześnie...

Jak kontrolować pracę zdalną pracownika?

2024-05-13

Praca zdalna, czyli home office  Praca zdalna stała się niezwykle popularna w okresie trwania pandemii koronawirusa, kiedy to wiele firm było zamkniętych, a większość zatrudnionych została...

Jak zatrudnić studenta na umowę zlecenie w 2024 roku?

2024-05-12

Składki ZUS na umowie zlecenia a status studenta Zarówno studenci, jak i uczniowie, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie mają obowiązku opłacania składek ZUS. Po...

Zatrudnienie na umowę o pracę, o dzieło czy zlecenie?

2024-05-11

Jak rekrutować pracowników? Narzędzi używanych do rekrutacji nowych pracowników jest wiele. Jednym z nich jest elektroniczna Centralna Baza Ofert Pracy. Jak sama nazwa wskazuje, baza służy...

E-akta osobowe pracownika – poradnik

2024-05-09

Elektroniczne dokumenty zamiast papierowych – jakie formalności trzeba spełnić? Pierwszym krokiem do zmiany akt i dokumentów w formę cyfrową jest ich odwzorowanie cyfrowe. W praktyce najczęściej...