Jakie benefity dla pracowników są zwolnione z podatku i składek ZUS?

2023-12-06

Wynagrodzenie za wykonywaną pracę - podstawowe prawo pracownika Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek regulowania wynagrodzenia - zgodnie z Kodeksem pracy. Oprócz pensji zatrudnione osoby otrzymują...

Jakie pytania zadawać podczas rekrutacji pracownika?

2023-12-05

Pytania dla rekrutera – dlaczego warto? Aby dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, warto dokładnie przestudiować przesłane CV wraz z listem motywacyjnym, a także mieć jak...

Czy można zwolnić pracownika za nieobecność bez usprawiedliwienia?

2023-12-04

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy — kiedy występuje? Kodeks pracy został przygotowany w taki sposób, aby zabezpieczać zarówno prawa pracowników, jak i interesy pracodawców. Osoba, która zawarła...

Rekrutacja - jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną online?

2023-12-01

Jak powinna wyglądać rozmowa kwalifikacyjna online? Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Internet różnią się od rekrutacji odbywających się w formie analogowej. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę,...

Lista płac, jak powinien wyglądać wzór?

2023-11-30

Czym jest lista płac?  Lista płac jest dokumentem księgowym potwierdzającym naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u danego pracodawcy. Może mieć formę elektroniczną...

Zatrudnienie na umowę o pracę czy własna firma?

2023-11-29

Umowa o pracę — cechy charakterystyczne Umowa o pracę to dokument potwierdzający prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy występujące po nawiązaniu stosunku pracy. W umowie należy...

Urlop przy umowie zlecenie

2023-11-29

Czym jest umowa zlecenia? Prawo do urlopu Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Wszelkie regulacje z nią związane zawiera Kodeks cywilny. W związku z powyższym w przypadku...

Jak motywować pracowników?

2023-11-28

Docenianie pracowników – co to takiego? Każda zatrudniona osoba otrzymuje wynagrodzenie. Jednak dobra płaca nie wystarczy do należytego zmotywowania pracowników, konieczne jest stosowanie dodatkowych narzędzi. Pracodawca powinien...

Zatrudnienie na umowę B2B

2023-11-27

Umowa B2B - czym charakteryzuje się kontrakt? Umowa B2B jest określana jako umowa partnerska zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, w tym przez jednoosobową działalność gospodarczą. Zatrudnienie w...

50% kosztów uzyskania przychodów dla pracownika

2023-11-27

Jakie źródła przychodu dotyczą pracowników i co jest kosztem uzyskania przychodu?  Jak wskazuje art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...