Zwolnienie z kasy fiskalnej przy płatnościach kartą

2023-06-07

Zwolnienie z kasy fiskalnej, a forma płatności W załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej w poz. 37 znajduje się zapis wskazujący jakie warunki...

Umowa zawarta pod warunkiem

2023-06-06

Umowa zawarta pod warunkiem a przepisy prawa cywilnego W dziale V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny znajdują się wszystkie informacje dotyczące...

Badania lekarskie pracowników, obowiązki pracodawcy w 2023

2023-06-06

Obowiązki pracodawcy Art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy reguluje podstawowe obowiązki pracodawcy w przedmiocie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. § 1...

Czy umowa może być fakturą VAT?

2023-06-05

Czym jest faktura VAT i jakie dane powinna zawierać?  Jak mówi art. 106b ust. 1 ustawy o VAT podatnik dokonujący czynności opodatkowanych na rzecz innego podatnika...

Jak skorygować fakturę z zawyżoną stawką VAT?

2023-06-03

Korekta zawyżonej stawki VAT - przedsiębiorcy Zawyżona stawka VAT na fakturze musi zostać koniecznie skorygowana. Wystawioną fakturę korygującą należy wykazać na bieżąco w pliku JPK_V7M lub...

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej 2023 r.

2023-06-02

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnieniu podlegają...

Obowiązek podania numeru konta na fakturze

2023-06-01

Faktura VAT – czym jest i jakie elementy powinny się na niej znaleźć? Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik ma...

Co zrobić z pozostałym towarem przy likwidacji działalności?

2023-05-31

Sprzedaż towaru ze zlikwidowanej działalności – podatek PIT Z zasady likwidacja działalności gospodarczej jest neutralna pod względem podatkowym. Jeżeli więc podatnik otrzyma towary handlowe w związku...

Jak wystawić fakturę zaliczkową w walucie obcej?

2023-05-31

Wystawienie faktury zaliczkowej i końcowej W art. 106f ustawy o VAT zostały zawarte zasady jakimi należy kierować się przy wystawianiu faktur VAT. Każda faktura musi zawierać...

Jak zgłosić firmę do ubezpieczenia w KRUS?

2023-05-29

Kto może skorzystać z ubezpieczenia w KRUS-ie? Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy ubezpieczeniu emerytalno-rentowego w KRUS-ie wskazuje...