Co to jest porozumienie inwestycyjne?

2022-06-27

Co należy rozumieć przez porozumienie inwestycyjne? Porozumienie inwestycyjne jest nowym tworem wprowadzonym przez Polski Ład w celu poznawczym. Ma za zadanie ułatwić podmiotom poznanie podatkowych skutków...

Faktura VAT marża na sprzedaż samochodu

2022-06-24

Procedura VAT marża – jaką sprzedaż obejmuje? Sprzedaż za pomocą procedury VAT marża obejmuje takie towary, jak: towary używane dzieła sztuki przedmioty kolekcjonerskie antyki, które zostały wcześniej zakupione w ramach prowadzonej...

Brak paragonu, a zwrot towaru

2022-06-23

Wydanie paragonu do sprzedaży Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej zobowiązuje sprzedawcę do wydania kupującemu paragonu fiskalnego. Jeżeli podatnik zwolniony jest z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, to...

Czy można wystawić fakturę bez paragonu?

2022-06-22

Obowiązek wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej Na podstawie art. 111 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników...

Co przy egzekucji może zająć Urząd Skarbowy?

2022-06-22

Które świadczenia nie podlegają egzekucji? Egzekucją nie są objęte następujące świadczenia: świadczenia alimentacyjne świadczenia pieniężne wypłacane w związku z bezskuteczną egzekucją alimentów świadczenia rodzinne, jak: dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe,...

Związek zawodowy dla samozatrudnionych

2022-06-20

Przynależność do związku zawodowego Ustawa o związkach zawodowych wskazuje, że do organizacji może należeć każda osoba, która wykonuje pracę zarobkową. Zgodnie z art. 11 pkt 1...

Naprawa samochodu służbowego na koszt pracownika

2022-06-19

Jakie są obowiązki pracownika wobec pracodawcy? Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy zarówno pracodawca, jak i pracownik mają wobec siebie określone obowiązki. Pracownik, który za niewykonanie lub...

Jak zafiskalizować kasę fiskalną?

2022-06-18

Co należy rozumieć przez fiskalizację kasy? Fiskalizacja kas online oznacza cały proces wykonany tylko jeden raz, który ma na celu rozpoczęcie pracy pamięci fiskalnej i pamięci...

Zmiana wysokości wynagrodzenia od umów cywilnoprawnych, Polski Ład 2.0 - przykłady

2022-06-17

Rozliczanie umów cywilnoprawnych po wprowadzeniu Polskiego Ładu Od 1 stycznia 2022 roku zaczął obowiązywać nowy sposób wyliczania umów cywilnoprawnych. Od tego dnia:  została podniesiona kwota wolna od...

Jak zatrudnić cudzoziemca?

2022-06-15

Zezwolenie na pracę i na pobyt czasowy Cudzoziemiec może otrzymać pozwolenie na pracę i na pobyt czasowy jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest...