Obowiązek składania JPK-PKPiR oraz JPK-EWP

2022-06-24

Co to takiego jest JPK PIT?  JPK PIT jest nową strukturą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ma służyć organowi podatkowemu do ustalania podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego....

Faktura VAT marża na sprzedaż samochodu

2022-06-24

Procedura VAT marża – jaką sprzedaż obejmuje? Sprzedaż za pomocą procedury VAT marża obejmuje takie towary, jak: towary używane dzieła sztuki przedmioty kolekcjonerskie antyki, które zostały wcześniej zakupione w ramach prowadzonej...

Koniec abolicji podatkowej wg Polskiego Ładu

2022-06-23

Na czym miała polegać abolicja podatkowa? Abolicja podatkowa wprowadzona przez Polski Ład to program, który miał zacząć działać w okresie od lipca do grudnia 2022 roku....

Zmiana I progu podatkowego, a kwota wolna, Polski Ład 2,0

2022-06-17

Wyższa kwota wolna od podatku Z dniem 1 stycznia 2022 roku zmieniła się wysokość kwoty wolnej od podatku. Obecnie wynosi ona 30 000 zł. Do końca...

Koniec ulgi dla klasy średniej

2022-06-14

Dlaczego ulga dla klasy średniej została zlikwidowana? Głównym powodem, który skłonił ustawodawcę do likwidacji ulgi dla klasy średniej był dość skomplikowany sposób jej obliczania, z którym...

Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT), a podatek VAT

2022-06-13

Co należy rozumieć przez Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)? Definicję WNT zawiera art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym...

Obowiązkowe strategie podatkowe dla spółek komandytowych

2022-06-10

Czym jest strategia podatkowa? Obowiązek publikowania strategii podatkowych Strategia podatkowa, to inaczej zestaw informacji, które opisują działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich...

Do kiedy można odliczyć VAT z faktury zakupu?

2022-06-09

Obowiązujący termin na odliczenie VAT Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie...

Kontrola podatkowa, czy czynności sprawdzające?

2022-06-06

Czynności sprawdzające, czy kontrola podatkowa? Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające pomimo, że mają wiele wspólnego, to jednak oznaczają co innego. Różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami zostały...

Czy podatek można wrzucić w koszty firmy?

2022-06-03

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) Dokumentem zakupowym dla przedsiębiorcy kupującego używany pojazd samochodowy od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej jest umowa kupna-sprzedaży. Przedsiębiorca jako nabywca ma obowiązek...