Obowiązek składania PIT-11 za pracownika

2022-01-18

Zaliczki na podatek dochodowy pracownika (PIT-4) Obowiązkiem pracodawcy jako płatnika podatku jest odprowadzenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy za zatrudnionego pracownika. Płatnik każdego miesiąca opodatkowuje...

Wycofanie nieruchomości ze spółki, a VAT

2022-01-17

Nieruchomość wycofana nieodpłatnie ze spółki Odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terenie Polski opodatkowane są podatkiem VAT (art. 5 ust. 1 ustawy o VAT). Zgodnie...

Wspólne rozliczenie małżonków od 2022

2022-01-15

Art. 6 ust. 2 ustawy o PIT – wspólne rozliczanie małżonków  Małżonkowie mają prawo do wspólnego rozliczania jeżeli: w danym roku pozostawali w związku małżeńskim pomiędzy małżonkami w...

Kwota zmniejszająca podatek, a praca na etacie i własna firma

2022-01-12

Kwota zmniejszająca podatek – rozliczenie w 2022 roku Jedną ze zmian objętych Polskim Ładem jest podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek, która od stycznia 2022 roku wynosi 30...

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania w 2022?

2022-01-10

Zmiana formy opodatkowania  Z reguły dochody uzyskane przez przedsiębiorcę opodatkowane są na podstawie skali podatkowej (zasady ogólne) pod warunkiem, że przedsiębiorca nie złoży do naczelnika urzędu...

PIT-2, kiedy należy złożyć deklarację?

2022-01-10

Deklaracja PIT-2 – podstawowe informacje Deklaracja PIT-2 jest oświadczeniem pracownika na podstawie, którego pracodawca może obliczyć miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Złożenie deklaracji daje pracodawcy prawo...

Procedura uproszczona dla importu towarów, przykłady

2022-01-08

Czym jest procedura uproszczona? Procedura uproszczona jest procedurą, która pozwala uprościć czynności niezbędne do objęcia towarów procedurą celną. Dzięki niej możliwe jest zastąpienie tradycyjnego zgłoszenia celnego...

Drugi próg podatkowy 2022, jak obliczyć podatek?

2022-01-07

Podstawa opodatkowania Do podstawy obliczenia podatku pod uwagę brany jest dochód, który wynika z różnicy pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu, pomniejszony o odliczenia składek na...

Podatek VAT od sprzedaży biżuterii. Czy jest obowiązkowy?

2022-01-05

Czy sprzedaż biżuterii objęta jest zwolnieniem? Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z zapłaty podatku zwolniona jest sprzedaż towarów, których wartość za poprzedni...

Podatek VAT rozliczany kwartalnie, kiedy się opłaca?

2022-01-03

Podatki rozliczane kwartalnie - zalety Kwartalne rozliczenie podatków ma wiele zalet. Przede wszystkim: oszczędność czasu zwiększenie płynności finansowej W przypadku rozliczeń kwartalnych, firmy mogą regulować zobowiązania podatkowe co...