Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2023 roku

2023-02-06

W jaki sposób wyznacza się górne granice stawek podatków i opłat lokalnych? Art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych...

Kiedy stawka 0% VAT na dostawy komputerów dla placówek oświatowych?

2023-02-01

Kiedy zerowa stawka podatku VAT? Art. 83 ustawy o VAT zawiera zakres przedmiotowy stosowania stawki podatku 0%. Ust. 1 pkt 26 tejże ustawy wskazuje, że stawkę...

Zatrudnienie studenta na umowę zlecenie, składki ZUS

2023-01-31

Kim jest student? Posiłkując się ustawą o szkolnictwie wyższym, dowiadujemy się, że student to osoba, która rozpoczęła naukę na studiach pierwszego albo drugiego stopnia bądź jednolitych...

Założenie firmy za granicą, gdzie zapłacę podatek dochodowy?

2023-01-30

Ustalenie miejsca zamieszkania dla osoby fizycznej W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ustalenie miejsca zamieszkania ma istotne znaczenie w kwestii obowiązku podatkowego w zakresie podatku...

Zmiany w JPK V7 od stycznia 2023

2023-01-30

Wiele mówiono o zmianie pliku JPK, ale ostatecznie do tego nie doszło, co oznacza, że wraz z nadejściem roku 2023 przedsiębiorcy nadal będą uzupełniać ten...

Podatek VAT od kaucji gwarancyjnej – usługi budowlane

2023-01-29

Kaucja gwarancyjna - ustalenie podstawy opodatkowania Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT do podstawy opodatkowania wlicza się wszystkie kwoty będące zapłatą, którą dostawca...

Nadpłata zaliczki na podatek dochodowy

2023-01-27

Kiedy wystąpi nadpłata podatku? Czasami podatnik prowadzący działalność gospodarczą może zapłacić podatek w wyższej wysokości niż powinien lub może także zapłacić zobowiązanie podatkowe, którego płacić nie...

Jak zmienić rezydencję podatkową?

2023-01-27

Czym jest rezydencja podatkowa? Rezydencja podatkowa jest pojęciem określającym miejsce, w którym podatnik ma do spełnienia obowiązek podatkowy, czyli gdzie płaci podatki. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się...

Konsekwencje wystawienia pustej faktury przez pracownika

2023-01-26

Czym jest tzw. pusta faktura?  Pusta faktura, inaczej faktura fikcyjna jest fakturą VAT, która nie odzwierciedla rzeczywistego zdarzenia. Przedstawia dostawę towarów lub wykonaną usługę, która tak...

Polski Ład, zmiany podatkowe od 2023

2023-01-26

Od 2023 wprowadzono następujące zmiany pracując u nie więcej niż trzech pracodawców, kwota wolna od podatku będzie rozliczana na korzystniejszych warunkach niż do tej pory, od rozliczeń...