Wynajem długoterminowy samochodu, jak rozliczyć podatek?

2022-12-23

Najem krótkoterminowy Przy krótkoterminowym najmie środka transportu zastosowanie ma art. 28j ust. 1 ustawy o VAT, który mówi, że miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym...

Rozliczanie przychodów z zagranicznych praw autorskich

2022-12-22

Przychody z praw autorskich – ustalenie źródła przychodu Za przychody z praw majątkowych uważane są przede wszystkim przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu...

Zwolnienie z VAT przy ponownym rozpoczęciu działalności

2022-12-21

Jak odbywa się zwolnienie z VAT i kto może z niego skorzystać? Ustawa o podatku VAT wprowadza możliwość skorzystania z dwóch rodzajów zwolnienia: zwolnienie podmiotowe, jeżeli wysokość...

Jak złożyć zaświadczenie ZAS-W o niezaleganiu w podatkach?

2022-12-19

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – jak uzyskać? 7 września 2022 roku Minister Finansów zmodyfikował rozporządzenie odnośnie do używania e-Urzędu Skarbowego. § 4 został uzupełniony o...

Dodatkowa kara dla firmy za źle obliczony podatek VAT

2022-12-17

Podatek VAT – sankcje Art. 112b ustawy o VAT opisuje zasady jakie obowiązują w przypadku ustalania dodatkowych sankcji związanych z podatkiem VAT. Jeżeli zostanie stwierdzone, że...

Szybsze wydanie decyzji przez ZUS

2022-12-15

Szybkie wydawanie decyzji przez ZUS – co trzeba wiedzieć? Uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wybranych ustaw. Sejm pragnie uporządkować i wyjaśnić przepisy, co...

VAT od prezentów okolicznościowych dla pracowników

2022-12-14

Nieodpłatne przekazanie towarów – co warto wiedzieć? Dostawa towarów, od której trzeba naliczyć podatek od towarów i usług, jest traktowana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami...

Obowiązek zapłaty akcyzy od samochodu osobowego

2022-12-14

Czym jest akcyza? Podatek akcyzowy, nazywany w skrócie akcyzą ma charakter podatku pośredniego, który obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej. Akcyza nie jest podatkiem powszechnym, co oznacza,...

Kiedy składa się PIT-8C?

2022-12-12

Informacja PIT-8C – podstawowe informacje Informacja PIT-8C jest to „Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych”. Podstawą do sporządzenia informacji PIT-8C są przepisy ustawy o PIT,...

Co można odliczyć od podatku na ryczałcie?

2022-12-11

Przychody z ryczałtu – zwolnienie od podatku Art. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym informuje o wykazie zwolnień od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ustawy...