Podatek PIT i VAT od darowizny środka trwałego

2023-04-30

Podatek dochodowy a darowizna środka trwałego Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że przekazanie środka trwałego w formie darowizny nie generuje żadnego przychodu dla darczyńcy. Podatek dochodowy...

Jaka jest kara za wystawienie faktury po terminie?

2023-04-28

Faktura VAT - obowiązek wystawiania faktur VAT (art. 106a – 108 ustawy o podatku od towarów i usług) Zgodnie z ustawą o VAT na przedsiębiorcę będącego...

Podatek PCC od umowy spółki cywilnej

2023-04-27

Spółka cywilna – podstawowe informacje, podatek od czynności cywilnoprawnych Regulacje związane ze spółką cywilną zostały zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego. Wspólnicy, którzy podpiszą umowę spółki zobowiązują...

Jak uwzględnić stratę z lat ubiegłych w rozliczeniu podatku PIT?

2023-04-27

Strata z lat ubiegłych – gdzie można ją znaleźć?  Strata ma miejsce wtedy, kiedy w danym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodu przewyższa kwotę uzyskanych przychodów....

Podatek dochodowy od samochodu wycofanego z działalności

2023-04-26

Wycofanie samochodu z działalności i jego późniejsza sprzedaż Wszelkie regulacje związane ze sprzedażą majątku wykorzystywanego w działalności razem z objaśnieniami podatkowymi odnośnie skutków jakie może wywołać...

Kiedy zagraniczna firma ma obowiązek rejestracji do VAT w Polsce?

2023-04-21

Przedsiębiorca zagraniczny będący uczestnikiem obrotu gospodarczego w Polsce Transakcje zagraniczne pozwalają polskim przedsiębiorcom poszerzyć rynek zbytu oraz zadbać o rozwój firmy. Jednak takie zachowanie można zauważyć...

Kwota wolna od podatku przy darowiźnie

2023-04-20

Czym jest darowizna? Darowizna to nieodpłatne przekazanie praw majątkowych osobie obdarowanej na podstawie umowy darowizny, której celem jest przysporzenie korzyści na rzecz obdarowanego, co oznacza wzbogacenie...

Jak wypełnić formularz VIN-R do rejestracji w OSS?

2023-04-15

Procedura szczególna OSS Dostawa towarów i świadczenie usług wskazanych w ustawie oraz objaśnieniach podatkowych na rzecz konsumentów (w skrócie B2C) na obszarze Unii Europejskiej są objęte...

Faktury korygujące, a odliczenie VAT od zakupu

2023-04-13

Powody, dla których wystawia się faktury korygujące  Zgodnie z ustawą o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą w sytuacji, kiedy po wystawieniu faktury pierwotnej: została udzielona...

Podatek od spółki LLC do zapłaty w Polsce

2023-04-12

Spółka LLC – czym jest i jakie regulacje prawne jej dotyczą?  Spółkę LLC (Limited Liability Company) regulują przepisy obowiązujące w USA. W Stanach Zjednoczonych jest najczęściej...